teknik

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Finns det någon svensk-engelsk ordlista över termer som används innom stålindustrin? Eller finns det någon annan resurs för detta? 3971 Det finns tekniska ordlistor och ordböcker. Här en adress, http://www.otalib.fi/tkk/tepa/search.html och referenser till ordböcker: Engström Einar Svensk-engelsk teknisk ordbok : Swedish-English technical dictionary (Arbor pub, 1998) Stahre, Nils Industriteknisk ordbok : svensk-engelsk (HTI-Consult, 1999). Ifall du söker (rik)svenskt material, skulle du kanske ännu kunna skicka din fråga till Fråga biblioteket -tjänsten http://www.fragabiblioteket.se/ .
Information gällande tekniska problematiken inom virtuell undervisning. 1027 Virtuell undervisning handlas på webbsidor av samarbetsnätet mellan universitetspedagoger. Adressen är http://www-hallinto.oulu.fi/optsto/pedaforum/ eller på sidor av "undervisningsmaterialet i nätet-projekt", adressen är http://www.seneca.lib.helsinki.fi/opera/sis.htm. Det finns också böcker om samma sak, i vilken mån gällande tekniska problem, är det svårt att veta. Meisalo, Veijo: Modernit oppimisympäristöt, 2000 Kiviniemi, Kari: Johdatus verkkopedagogiikkaan, 2000 Lifländer, Veli-Pekka: Verkko-oppiminen--yhteistoiminnallinen projektioppiminen verkossa, 1999 Bitit ja pedagogiikka--tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa, 1998 Sarlin, Kristel: Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja rajoitteita yliopisto-...