terminologi

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag är ute efter termen "hyllyttää" på svenska (beträffande biblioteksarbete). Går det att säga det med ett ord? 225 Kirjastosanasto: hyllyttää: sätta upp på hyllan (sätta, satte, satt), hyllyttäminen: bokuppsättning, -en.    (Kirjastosanasto : suomi-ruotsi-suomi / Liisa Junno.  - Kirjastosanasto, 2 Data, information, kunskap  - [2. uud. laitos]  - Avain, Helsinki : 2010 ) I talspråk brukar vi säga Att hylla (t.ex. jag går och hyllar) men det kanske inte är gångbart i mera officiella sammanhang. 
Vore tacksam om ni kunde förklara skillnaden mellan webbpublikationer och publikationer online. Eller används orden helt synonymt? 1749 Det tycks vara tämligen svårt att göra någon direkt terminologisk skillnad mellan de allmänna uttrycken "webbpublikation" och "publikationer online". Med båda avses publikationer som är direkt tillgängliga på webben. Uttrycket "publikationer online" tycks förekomma oftare i officiella svenska sammanhang, visar träffarna i en Googlesökning. Jag hittar inga direkta källor där man finner belägg för terminologiska distinktioner mellan uttrycken. En aspekt som kunde anläggas är tillgängligheten. Men jag tycker mig inte heller via Googlesökning finna någon skillnad, som skulle implicera att "webbpublikationer" oftare är avgiftsbelagda än "publikatiner online", eller vice versa.
Vad innebär det rent konkret att ett område är klassat som mål 2 - område (EU-terminologi)? 931 Om mål 2 (EU terminologi), program och målsättning kan du få konkretare information genom webben t.ex. i Eur-lex på adressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:g2420…