tidskrifter

9 träffar. Visar 1–9 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag söker en finlandssvensk ungdomstidning från 80-talet. Tidningen blandade rockmusik med annat. Den var lite som den svenska musiktidningen Okej. Tidningen… 211 14.2.2022 Jag hittade ingen information om de databaser som används av biblioteket. Inte ens från Nationalbiblioteket. Skulle någon som läser denna fråga känna igen tidningens namn? Informationen kan skrivas som en kommentar efter detta svar.
Min mamma skrev noveller i Nyyrikki och Perjantai när hon var ung och jag skulle nu vilja ha tag på dessa. Jag vet inte de vilka år novellerna publicerades,… 168 15.4.2020 Det finns gamla Nyyrikki- och Perjantai-tidskrifter i några biblioteken i Finland. Du kan se biblioteken iFinna-databasen: https://www.finna.fi/Search/Results?limit=0&dfApplied=1&lookfor=nyyrikki&type=AllFields&filter%5B0%5D=%7Eformat_ext_str_mv%3A%220%2FJournal%2F%22&lng=sv https://www.finna.fi/Search/Results?filter%5B0%5D=%7Eformat%3A%221%2FJournal%2FJournal%2F%22&join=AND&bool0%5B0%5D=AND&lookfor0%5B0%5D=perjantai&type0%5B0%5D=Title&lng=sv Du kan fråga om möjligheten att beställa dem som fjärrlån via ditt eget bibliotek. Observera att alla biblioteken i Finland  är stängda nu under coronavirusepidemin. Troligen finns det inte förteckning över författare eller inskannade årgångar.  Du kan också...
Jag söker efter tidskriften Horisont 1:a numret 2001, eventuellt sidorna 44-46. Tillhandahåller ni tidskriften överhuvudtaget? Söker vidare efter en antologi … 1293 25.9.2012 Hej! Horisont finner ni i Vaari-lagringsbibliotek på sidan https://vaari.linneanet.fi/ och Glädjesplitter på sidan http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01…
Skull vilja hitta artiklar om en eller flere personer i olika tidskrifter t.ex. kauppalehti, hbl, hs osv. Har fått en uppfatning att man skulle kunna få från… 1393 27.7.2012 Det finns olika artikeldatabaser där man kan söka artiklar med hjälp av personnamn eller referensord. I artikeldatabaserna kan man dock inte läsa hela artiklar utan får endast information om artikeln, till exempel i vilken tidning och i vilken nummwr av tidningen artikeln finns. Aleksi är en artikeldatabas där det finns information ur inhemska tidskrifter och tidningar. Aleksi kan man använda på biblioteket. Från databasen Brages Pressarkiv (http://www.bragespressarkiv.fi/start/) hittar du information som kommer från den finlandsvenska pressen. Dessutom har några tidningar sina egna avgiftsbelagda arkiv. Sådana tidningar är till exempel Kauppalehti och Helsingin Sanomat. Från databasen Aleksi hittar man dock också ett begränsat antal...
Erik Landell, född i Sverige 1858, finsk medborgare 1894, död 1917 Helsingfors. Utgav tidningarna Hemvännen, 1894-1909, redaktion Mariehamn; Evangeliskt… 1325 2.11.2011 De flesta nummer av Hemvännen, Evangeliskt veckoblad och Missionsbladet verkar finnas tillgängliga på Åbo Akademis bibliotek. För närmare uppgifter om bibliotekets bestånd, sök i katalogen Alma: https://alma.linneanet.fi/ . Bibliotekets kontaktuppgifter hittar du här: http://www.abo.fi/public/bibliotek .
Kan ni hjälpa mig med titlar på finska och finlandssvenska affärstidskrifter? 1154 18.2.2008 Det finns inte många finlandsvenska tidskrifter i ämnet ekonomi. En mycket bred förteckning över dessa hittas på följande länk: http://tidningar.luckan.fi/index.html?category_id%5B%5D=2025&category_i… En sökning på vårt bibliotek under tidskrifter och ekonomi gav följande reultat på finska: http://www.helmet.fi/search*fin/X?SEARCH=talous&searchscope=9&m=9&l=fin… En sökning hos Lehtipiste, ett företag, som säljer prenumerationer, gav följande ekonomiska finska titlar: Arvopaperi,Arvopaperi-Sijoitusrahast.opas, Kauppalehti Optio, Taloustaito,
Söker titlar på finska facktidningar inom området teknik och verkstadsindustri samt produktdesign? 2292 25.6.2007 I Finland har vi tyvärr inte en uttömmande förteckning över tidskrifter såsom i Sverige. Därför kommer detta svar att vara rätt bristfälligt. Industriell design behandlas i även följande tidskrifter: Form-Function Finland. http://www.designforum.fi/formfunction Prosessori http://www.prosessori.fi/ Uuusi Muoto http://www.uusimuoto.fi/ Arttu http://www.uiah.fi/page.asp?path=1866,1919,4461,4462,4105 På svenska utges Forum för ekonomi och teknik http://www.forum-fet.fi/main.php Verkstadsteknik behandlas även i: http://www.inline.fi/ i digital form Koneviesti http://www.koneviesti.fi/ samt de redan nämnda Metallitekniikka och Tekniikka & Talous
Kan ni ge mig namnet på den största papperstidningen i Finland som behandlar transport/logistik (alltså en bransch-tidning)? 1189 24.3.2006 De här två tidningar är stora, men om de är de största, är jag inte alldeles säker om, därför att vi inte har statistik om alla tidningarna: - Auto, tekniikka ja kuljetus http://www.boy.fi/atk.html - Logistiikka http://www.helmet.fi/search*fin/tlogistiikka/tlogistiikka/1%2C3%2C3%2CB…
Hur många svenskspråkiga tidningar finns det i finland? Kan jag be å få namnen? 2827 28.10.2003 Du hittar listor över finlandssvenska tidningar och tidskrifter på adresserna http://www.luckan.fi/tidningar och http://www.hurrar.net/tid/. Listorna är inte helt fullständiga, men nästan. Det som fattas är små föreningars medlemsblad o.dyl.