utbildning

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar vad som är den rikssvenska motsvarigheten till Finlands Arbis eller Medborgarinstitutet 1761 Hej! Någon direkt motsvarighet till dessa finns inte i Sverige. Det finns ABF, Arbeternas bildningsförbund som finns i alla kommuner och som ordnar studiecirklar och föredrag men det är inte riktigt samma. Det finns också Folkuniversitet och Vuxenskolan men de har också en något annan struktur. Det är skilland på hur ABF administeras och organiseras. Folkbildningtanken är dock det samma som Arbisarna i Finland. Mera information om arbetar- och medborgarinstitut: Länkbiblioteket http://www.biblioteken.fi/sv-fi/Linkkikirjasto/Luokat.aspx?classID=442#… Opintoluotsi http://www.opintoluotsi.fi/studier/medborgar_och_arbetarinstitut/ Medborgarinstitutens förbund MiF http://www.ktol.fi/index.php?k=21892
Finns komvux i Finland? Eller vart vänder sig vuxna som behöver komplettera sin grundskole- eller gymnasieutbildning för att kunna fortsätta studera? 2606 De som vill komplettera grundskoleutbildningen kan gå ett s.k. tionde läsår. Följande folkhögskolor i Finland erbjuder ett tionde läsår: http://www.kansanopistot.fi/skybase/kympit_search.php De som vill komplettera sin gymnasieutbildning kan göra det genom att gå distansgymnasium, sommargymnasium eller gymnasieutbildning för vuxna. Bl.a. Helsingfors aftongymnasium och Vasa svenska aftonläroverk ordnar gymnasieutbildning för vuxna. Mer information om olika sätt att avlägga gymnasium finns på utbildningsstyrelsens webbplats: http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/gymnasiet/olika_satt_att_avlag…