Anvisningar för att fylla i frågeformuläret

Frågeformuläret

Fråga bibliotekarien är de allmänna bibliotekens gemensamma informationstjänst. Tjänstens kärnuppgift är att hitta lämpliga informationskällor för informationssökare. Svaret du får är en sammanställning av de informationskällor som hittats av en informationsexpert inom ramen för hens biblioteksarbete. 

 1. De fält som alltid måste fyllas i (obligatoriska) är utmärkta i frågeformuläret.
   
 2. Din fråga: 

  Skriv in endast en fråga i frågeformuläret. Formulera din fråga klart och tydligt. 

  Skicka respons om ett enskilt biblioteks tjänster direkt till biblioteket ifråga. Du hittar bibliotekens kontaktuppgifter i Biblioteksregistret https://registret.biblioteken.fi/.

  Vi tar bort osakliga frågor. 

  Frågorna och svaren i tjänsten Fråga bibliotekarien publiceras i regel. Skriv inte in personuppgifter i fältet Din fråga. Innehållet i fältet syns offentligt i tjänsten som sådant. Om du vill uppge personliga uppgifter, så skriv dem i fältet Precisering. Innehållet i det här fältet syns bara för svararna. 
   
 3. Övriga uppgifter:

  Under Övriga uppgifter kan du t.ex. berätta vad du vet om ämnet sedan tidigare och för vilket ändamål du behöver informationen du söker. 

  Om du vill styra frågan till ett specialbibliotek eller en specialsvarargrupp, välj Tema. Specialbiblioteken och specialsvarargrupperna finns listade på sidan Bibliotek som deltar. 

  Du kan skicka foton och ljudfiler som bilagor. Vi kan publicera inskickade bilder. Skicka alltså inte bilder, ifall du inte vill att de publiceras. 
   
 4. Din e-postadress: 

  Vi skickar svaret till den e-postadress du uppgett. Kontrollera att adressen är rätt stavad och att din brevlåda inte är full. Ifall du inte har fått svar inom tre vardagar, kontakta redaktionen på adressen redaktionen@biblioteken.fi. Kontrollera också din skräppost, svaret kan ha filtrerats bort.

  Frågorna behandlas konfidentiellt. Dina kontaktuppgifter används bara till att svara på din fråga. Registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen
   
 5. Din hemkommun:

  Vi vill veta din hemkommun för att kunna styra din fråga till ditt närmaste bibliotek. Frågan kan ändå besvaras av vilket som helst annat svararbibliotek, Därför kan man inte sköta t.ex. reservation av material via tjänsten. 

Svaret

 1. Kärnuppdraget för bibliotekens informationstjänst är att hitta lämpliga informationskällor åt informationssökare. Svaret du får är en sammanställning av de informationskällor som hittats av en informationsexpert inom ramen för hens biblioteksarbete. 

  Fråga bibliotekarien-tjänstens uppgift är inte att skriva och publicera reflektioner, fördjupade studier om något specialområde eller att göra skoluppgifter, utan syftet är att vägleda frågeställaren till sådana informationskällor med vars hjälp frågeställaren själv kan utforska ämnet. Vårt yrkeskunnande sträcker sig inte till att göra översättningar, eller ge rättsliga eller medicinska råd eller tolkningar. Också i de här fallen erbjuder vi källor och tjänster till vilka frågeställaren själv kan vända sig. 

  Vi förmedlar inte personlig kontaktinformation eller andra uppgifter som inte har publicerats i öppet tillgängliga källor. Av upphovsrättsskäl kan vi inte publicera hela dikter eller sångtexter i våra svar. Inte heller läsarna kan publicera dessa i kommentarsfältet. Vi har inte möjlighet att använda avgiftsbelagda tjänster som våra källor.
   
 2. Du använder svaret på ditt eget ansvar.
   
 3. Vi publicerar referenssvar som kan vara till nytta för andra informationssökare. Vi publicerar inte åsikter och inte heller upphovsrättskyddat eller dataskyddsbelagt material.