Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Var kan jag hitta böcker/artiklar om arkivering? 1043 17.3.2005 Vi har flera böcker om ämnet i Vasa stadsbibliotek, men nästan alla är på finska. Klass 06.4 (arkivering) finns på avdelningen Smhälle och ekonomi i första väningen där du kan hitta de flesta av de här böckerna men det kan också finnas material (jag hittade en bok med ämnesordet arkivering) i klass 49.064, som finns i avdelningen länder och kulturer i andra våningen. Den här veckan är vårt bibliotek tyvärr stängt pga bibliotekssystembytet. Biblioteket öppnas nästa onsdag kl 10. Var vänlig kontakta vår personal då för att få tag i böckerna! Aalto, Teemu: Yrityksen arkistonhoito Onnela, Samula: Koti- ja kotiseutuarkiston opas Rastas, Pirkko : Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Rastas, Pirkko: Keskiasteen arkisto-oppi Rosberg, Harri : Arkisto-...
Jag har förrut lånat en bok som jag skulle vilja låna på nytt men kommer inte ihåg vad den heter. Det är en språkbok där finlandssvenskar som vill lära sig den… 618 24.2.2005 Karis och Ekenäs är båda Lukasbibliotek d.v.s de har en gemensam bibliotekskatalog. De allmänna bibliotekens kataloger hittas på sidan www.biblioteken.fi under rubriken Bibliotek. Gör så här: 1)välj Kommunbibliotek i Finland 2)klicka på Kataloger och samlingar 3)klicka på kartan för att få fram önskat landskap 4)en länk till Lukasbibliotekens katalog finns t.ex. under Ekenäs stadsbibliotek Efter en snabb provsökning gissar jag att den bok du söker heter "Stadin slangi- ja puhekielen sanasto". Boken är naturligtvis också tillgänglig i Helsingfors stadsbibliotek.
Hade en länk till finska länkskafferiet som var så bra. Gick bla att söka efter åldersindelade träffar. hittar den inte längre. Hjälp! 960 11.2.2005 Här finns två finska länkbibliotek (på svenska): det ena innehåller allmänt (huvudsakligen finlandsvenskt) material och det andra material inom undervisning och utbildning. Länkbilioteket av Biblioteken.fi (Bibliotektjänster på webben) http://www.biblioteken.fi/FI/linklibrary/default.asp , Länkgalleriet av Edu.fi (av Utbildningstyrelsen) http://www.edu.fi/svenska/VerkkoapajaSearch.asp?path=499,540,1227
Finns det någon svensk-engelsk ordlista över termer som används innom stålindustrin? Eller finns det någon annan resurs för detta? 3801 4.2.2005 Det finns tekniska ordlistor och ordböcker. Här en adress, http://www.otalib.fi/tkk/tepa/search.html och referenser till ordböcker: Engström Einar Svensk-engelsk teknisk ordbok : Swedish-English technical dictionary (Arbor pub, 1998) Stahre, Nils Industriteknisk ordbok : svensk-engelsk (HTI-Consult, 1999). Ifall du söker (rik)svenskt material, skulle du kanske ännu kunna skicka din fråga till Fråga biblioteket -tjänsten http://www.fragabiblioteket.se/ .
Vill ha så mycket uppgifter som möjligt om konstnären KURT ARD, som på 60-talet ritade omslagen till Allers. 1824 4.2.2005 Kurt Ard föddes år 1925 i Köpenhamn. Han är en världsberömd illustratör, en autodidakt, som har gjort tusentals fina illustrationer till tidningar mm. Om man söker "Kurt Ard" på www.google.de, får man fram några tyskspråkiga interviewer. Det finns också två tyskspråkiga böcker om honom. Vi har tyvärr inte böckerna på Stadsbiblioteket, men det går kanske att fjärrlåna dem. Här är titlarna: Ard, Kurt: "Das Lebenswerk des grossen Illustrators und Mahlers" Ard, Kurt: "So gesehen" Det finns ett par relativt nya tidningsartiklar om Kurt Ard: Nilmander, Urban: "En berättare bakom konsten". Sydsvenska Dagbladet, 2003-06-12 Hagen, Cecilia: "Förförisk för folkhemmet". Månadsjournalen, 2002; 7; 62, 64, 66-67 Referenserna till artiklarna har hittats...
Varför finns det ingen verksamhet av IRA längre på Nordirland, det har ju funnits, men varför inte idag? 682 2.2.2005 IRA har minskat sin aktivitet därför att fredsprocessen i Nordirland har gjort framsteg. Det finns en bra bakgrundsartikel om saken från år 2000 i följande adress: http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/europa/nordirlandny2/fredspr… Men problem finns kvar. Jag skickar här ett par färska artiklar från Hufvudstadsbladet som handlar om fredsprocessen.
Der Untergang filmen (Adolf Hitlers sista dagar) baserar sig på Joachim Fest roman Inside the Hitlers bunker. Den kunde jag inte hitta på HelMet men har redan… 447 1.2.2005 Fests roman Undergången : Hitler och slutet på tredje riket har getts ut av Wahlström & Widstrand år 2004. Den hittas på HelMet och finns t.ex. på Tölö bibliotek. På engelska finns Plotting Hitler's death : the German resistance to Hitler : 1933-1945.
Jag undrar vilket utgivningsår Gunilla Brattbergs skrift Rehabiliteringspedagogik Värkstaden, har? 194 29.1.2005 Det verkar som om det enda sättet att få veta utgivningsåret är att skriva till författaren / utgivaren och fråga. Modifieringsdatum finns inte i koden eller page info av sidan (not specified). Jag antar att du menar artikeln i http://www.certec.lth.se/rehabiliteringspedagogik/gunilla.html . Gunilla Brattberg har år 2003 utgivit en bok om ämnet med titeln Rehabiliteringspedagogik för arbete med långtidssjukskrivna i grupp.
Jag skulle vilja veta mer om kriget vid Narva som Karl XII var med i. Är glad för allt ja kan få. 1645 24.1.2005 En bok som heter "Segern vid Narva : början till en stormakts fall" av Margus Laidre (Natur och kultur, 1996) kunde vara nyttig. Boken finns i hyllan på Sollentuna bibliotek. Bibliotekets katalog finns i adressen: http://www.sollentunabibliotek.se/webbopac/sv/ Du kan kan också hitta information om kriget vid Narva på Internet. Här finns några länkar: http://www.smb.nu/svenskakrig/1700_1.asp http://www.smb.nu/svenskakrig/1700_2.asp http://www.smb.nu/pos/01/06_segern_vid_narva.asp http://www.algonet.se/~hogman/slb_slag_2.htm#Slaget%20vid%20Narva%201700
Finlands inrikespolitik efter 2'a världskriget. Kan du rekomendera några böcker? 880 24.1.2005 Två tämligen nya böcker är: Jakobson, Max: Finlands väg 1899-1999, ISBN 91-7486-089-5 och Finlands historia 4, ISBN 951-50-0883-2.
Jag skulle vilja läsa en bok om Tai chi / Taiji. Det ska finnas en ljusblå :) bok skriven av en kinesisk man i Helsingfors. Då borde den vara utgiven av ett… 588 21.1.2005 Jag hittade en bok som kanske är den du söker: Zhang Fang: Taiji (avdelningen Naturvetenskap, teknik och sport, andra våningen i huvudbibioteket) Boken finns tyvärr bara på finska. Åtminstone på fredag fanns boken på plats. Pärmen är inte ljusblå men mannen på pärmen har ljusblåa kläder :)
Kan du ge mig några förslag på hemsidor om Berlinmuren tack? 720 20.1.2005 Läs om och se på bilder av Berlinmuren på: http://www.guillotine.net/BerlinWall/sv_byg.htm http://sv.wikipedia.org/wiki/J%E4rnrid%E5n http://www.mauerfotos.de/index.php4?TEMPLATE=index_de Säkert har du också ett stort utbyte av de här sidorna, fast de inte är svenskspråkiga: http://www.dailysoft.com/berlinwall/index_de.html http://www.die-berliner-mauer.de/ http://www.wall-berlin.org/gb/berlin.htm
Hur lång lånetid är det i Helsingfors stadsbibliotek för videon och dvd-skivor? 835 20.1.2005 Lånetiden för videokassetter och DVD-skivor är sju dygn.
Jag letar efter information om varför vetekornen absorberar värme så bra, (eftersom man använder dem i tillverkning av olika typer av värmekuddar som man kan… 525 19.1.2005 Man har genom tiderna använt värmekuddar med sand eller olika slags av säd i dem därför att sådana materialer håller värme länge. I gamla böcker om hemsjukvård hittar man instruktioner om hur man preparerar dem. Under senaste tid inom alternativ medicin har man börjat använda värmekuddar speciellt med vete. Det finns väldigt många annonser för dem i det engelska internetet. Vetes anvendning förklaras med att vete har en speciell cellstruktur. På grund av den absorberar vete värme snabbt och återger den jämnt. Se till exempel http://www.druidskeep.co.uk/en-gb/dept_102.html http://www.wheatbags.com.au/information.htm http://www.coca.com.au/newsletter/2001/dec0113a.htm
Eino Leinos dikt "Hymyilevä Apollo". Är den översatt till svenska? 2308 12.1.2005 Hymyilevä Apollo har tyvärr inte översatts till svenska. Andra Leinos dikter finns översatta av Elmer Diktonius i samlingen Lyriskt urval (Söderström, 1931).
Nils Ferlins dikt "Ditt hjärta är mitt, mitt hjärta är ditt"- Är den översatt på finska? 2611 11.1.2005 Dikten "I folkviseton" vars omkväde lyder "Ditt hjärta är mitt, mitt hjärta är ditt" finns på finska i boken Riemunkirjavin lyhdyin, Keisarin papukaija, Oravanpyörästäni, som innehåller översättningar av Ferlins samlingar Med många kulörta lyktor, Kejsarens papegoja och Från mitt ekorrhjul av Leo Saukkoriipi. Dikten finns på sidan 190. Den heter på finska "Kansanlaulun tapaan".
Vore tacksam om ni kunde förklara skillnaden mellan webbpublikationer och publikationer online. Eller används orden helt synonymt? 1617 7.1.2005 Det tycks vara tämligen svårt att göra någon direkt terminologisk skillnad mellan de allmänna uttrycken "webbpublikation" och "publikationer online". Med båda avses publikationer som är direkt tillgängliga på webben. Uttrycket "publikationer online" tycks förekomma oftare i officiella svenska sammanhang, visar träffarna i en Googlesökning. Jag hittar inga direkta källor där man finner belägg för terminologiska distinktioner mellan uttrycken. En aspekt som kunde anläggas är tillgängligheten. Men jag tycker mig inte heller via Googlesökning finna någon skillnad, som skulle implicera att "webbpublikationer" oftare är avgiftsbelagda än "publikatiner online", eller vice versa.
Det ska finnas en bok som innehåller brev från en ung man till hans fästmö, skrivna under andra världskriget. För några år sedan gav deras dotter ut dessa brev… 1418 30.12.2004 Jag har hittat en bok hos oss som kommer ganska nära: Taussi-Sjöberg, Marja: Martta och Eero: en finsk familj under kriget 1939-1944 (Stockholm: Atlantis, 1999. Boken baserar sig på Marttas och Eeros brev under kriget och är skrivet av dottern Marja. Boken har en anknytning till Vasa för Eero vistades här omkring 1942-1943. Det finns flera exemplar i vårt bibliotek, om du önskar fjärrlåna, skicka e-mail till: maakunta.kirjasto@vaasa.fi.
Jag vill beställa böcker på finska språket till en äldre låntagare som provat Daisy-spelare och nu lyssnat på allt som finns utgivet i Sverige. Vad jag förstår… 666 11.12.2004 Digitala talböcker d.v.s. Daisy-böcker kan lånas på Biblioteket för synskadade. Hemsidans adress är http://www.celialib.fi/index_svenska.html. Boksortimentet får man fram med hjälp av söktjänsten Celianet. Prova Gästanvändningen.
Jag håller på med ett slutarbete i Vasa Yrkesinstitut om arkivering. Det ska handla om både elektronisk arkivering och att arkivera "vanliga papper". Jag… 1263 9.12.2004 Arkivverkets/Riksarkivets föreskrifter, anvisningar och rekommendationer hittas på Riksarkivets Internetsidor under adressen http://www.narc.fi/sve/ohjeet.html Då det tillsvidare inte finns många inhemska verk eller tidskrifter (utom Arkivnytt och Arkistoviesti) att rekommendera, föreslog överinspektör Leena Airola på Riksarkivet att du kunde kontakta överinspektör Mikko Punkki på Vasa landsarkiv och be honom om hjälp. På Internet kan man sovra bland mängder av arkiveringsportaler, online-kurser, rapporter, html-dokument osv. Börja med att bläddra igenom portalerna: UNESCO:s arkivportal, se http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_S… På UNESCO:s sidor finns länkar till projekten The Memory of the World...