Hur mycket avgaser krävs för att en människa ska dö? när räcker inte syret till längre i ett stängt utrymme?

Frågan ställd
3.5.2007

hur mycket avgaser krävs för att en människa ska dö? när räcker inte syret till längre i ett stängt utrymme?

Svar

Besvarad
4.5.2007
Sist uppdaterat
4.5.2007

Avgaser i storstäder innehåller många ämnen av vilka några är toxiska eller giftiga. Till de mest skadliga hör kolmonoxid, som bilar alstrar. En bil på tomgång kan ge avgaser med 6-8 % kolmonoxid. Även tobaksrök innehåller kolmonoxid.
Kolmonoxid, CO: är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Kolmonoxid är färglös och luktfri men mycket skadlig att andas in. Det hygieniska nivågränsvärdet, år 2005, är 35 ppm eller 40 mg/m3 och korttidsvärdet 100 ppm eller 120 mg/m3. Risk för förgiftning föreligger redan vid 200–500 ppm. Giftigheten beror på att den binder ca 250 gånger starkare än syre till de röda blodkropparnas hemoglobin. Detta blockerar syre-transporten till kroppens vävnader och syrebrist uppstår i cellerna och i hjärnan. Förgiftningssymptomen är snabb andning, huvudvärk, yrsel, ev. medvetslöshet och död.
Avgaser är alltså mycket farliga.
Räddningsväsendet känner grundligt till de värden du frågar efter. Se gärna vidare om förgiftningar:
http://www.giftinformationscentralen.se/intro.asp?CategoryID=6246
http://www.pelastustoimi.fi/aihe/se/aktuellt/
http://www.srv.se/
Ovanståde svar baserar sig på uppgifter från www.ne.se, Nationalencyklopedin samt utredningar om avgasers inverkan.

23 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.