Biblioteket för ungdomsforskning

Ungdom, ungdomsforskning. Biblioteket för ungdomsforskning är ett landsomfattande specialbibliotek som är öppet för alla. Bibliotekets tvärvetenskapliga samlingar innehåller litteratur, artiklar och videofilmer.