Borgå

Senaste frågorna

45 träffar. Visar 1–20 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Vastaus
Letar efter personen Meeri kalliomäki jurva 16 27.5.2023 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en adresstjänst, där man kan söka gällande adresser till nästan alla som bor permanent i Finland. Uppgifterna i tjänsten baserar sig på befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen och magistraterna. Adressuppgifter söks enligt personens för- och efternamn. Efternamnet kan också vara före detta. Om man vill precisera sökningen kan man använda bl.a. personens ålder, födelsedatum och nuvarande eller tidigare hemkommun. Via adresstjänsten utlämnas adresser för enskilda och entydigt identifierade personer som fyllt 15 år och som inte har förbjudit att deras adress utlämnas. Adresstjänsttelefonen betjänar varje dag kl. 8.00 - 22.00, på svenska på ...
Borgå bibliotek tar förseningsavgifter för barnböcker. Får de verkligen göra det? 110 11.10.2022 Det som är avgörande när det gäller om biblioteket tar förseningsavgifter eller inte är inte materialet (om det är avsett för barn eller vuxna), utan låntagarens ålder. Den som är över 15 år och lånar barnböcker måste även betala förseningsavgifter för dem. Barn under 15 betalar endast påminnelseavgifter (även i de fall de lånat vuxenmaterial), men de betalar inte förseningsavgifter 15 cent/dag. I Hellebibliotekens användarregler står det så här: "Barn (under 15 år) och institutioner behöver inte betala förseningsavgifter. Men barn betalar påminnelseavgifter." "När det material du har lånat är en vecka försenat (7 dygn), skickar biblioteket en första påminnelse till dig. Om materialet är reserverat av någon annan, eller om det gäller...
Behöver få tag på denna bok till Borgå. är det möjligt? En samtidig världshistoria Bok Sjöberg, Maria, 1960- ; Cassel, Kerstin, 1963- Studentlitteratur 2014 1… 73 11.1.2022 Du kan få boken till Borgå via fjärrlån. Var vänlig och fyll i vår fjärrlåneblankett på nätet på adressen https://www.borga.fi/bibliotekets-fjarrlanebestallning-for-personkunder  
Finns möjligheten till fjärrlån nu under pandemin? 107 2.3.2021 Ja, i Borgå fungerar fjärrlåneverksamheten även om biblioteket endast har begränsad öppethållning. Du kan antingen fylla i fjärrlåneblanketten på bibliotekets hemsida på adressen https://www.borga.fi/bibliotekets-fjarrlanebestallning-for-personkunder eller lämna ditt önskemål skriftligen vid betjäningsluckan på biblioteket. Vi kan givetvis inte garantera att alla bibliotek vi vill beställa ifrån även fungerar som normalt.
Förstod inte vad ett läsarinlägg är för något. Vad är ett läsarinlägg? 121 2.4.2019 Hej, Ett läsarinlägg är en kommentar som en läsare (och alltså inte den som vanligtvis står för innehållet) av en tidning eller blogg skrivit. https://beta.biblioteken.fi/fraga/vad-ar-ett-lasarinlagg?language_content_entity=sv
Undrar om ni har boken "Tuhon siemenet", skriven av David Perlmutter? Skulle gärna låna den men kan du vänligen hjälpa mej och kolla om ni har den i Borgå… 100 29.1.2019 Boken finns inte i Borgå men i Mörskom som också är ett Helle-bibliotek. Jag reserverade den åt dig så den kommer med följande transport. Du får ett textmeddelande när du kan hämta boken i huvudbiblioteket i Borgå.
Bibliotekarien. Varför har man slöjd i skolan? Var kommer ordet slöjd i från? Med vänliga hälslingar från Bitaniya och 4b på Hagsätraskolan. 598 2.10.2018 Hej, Nationalencyklopdein definierar ordet slöjd på följande sätt: slöjd, skolämne i grundskolan samt i vissa av gymnasieskolans program, t.ex. hantverksprogrammet. I grundskolan har ämnet en garanterad undervisningstid som lärarna själva fördelar på de nio skolåren. Tonvikten läggs på praktiskt arbete i såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd, vilket ger eleverna erfarenheter av skapande arbete i både mjuka och hårda material. Genom att delta i hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt får de kunskaper om vägen från råmaterial till bruksvara. Slöjdlärare utbildas inom grundskollärar-, ämneslärar- och yrkeslärarprogrammen (2011). https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sl%C3%B6jd-(undervisnings%C3%A4mne...
Vem kan ge mig originalversionen av Pär Lagerkvists dikt "En gång ska du vara en va dem som levat för längesen" 19554 24.1.2017 I Pär Lagerkvists diktsamling Aftonland lyder dikten så här: Engång ska du vara en av dem som levat för längesen. Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna, det multnade lövet. Så som myllan minns och så som bergen minns vindarna. Din frid skall vara oändlig så som havet.
Finns det något förlag som ger ut böcker på finska som motsvarar de böcker som Nypon förlag ger ut på svenska? Alltså riktigt lättlästa. http://www.nyponforlag… 1693 5.9.2016 Hej, De finska lättlästa böckerna ges ut på lite olika förlag, men Opike är ett förlag som har gett ut fler lättlästa böcker. http://www.opike.fi/?mod=products&category=38 En del finska lättlästa böcker kan köpas via BTJ ifall du arbetar på ett bibliotek. Använd sökordet selkokirja för att få fram resultat. hälsningar Tove
Finns följande sida - eller någon motsvarande - på svenska: http://kiravo.kirjastot.fi/sites/default/files/uploaded/Internet-tiedonhaku_0/index.pdf? Jag är… 573 20.7.2016 Hej, Jag har inte hittat någon direkt motsvarande sida som den du hänvisar till men här kommer några länk- och boktips om samma ämne som du kan ha nytta av. Böckerna finns tillgängliga på Borgå stadsbibliotek. Länkar: Lär dig hitta information – Biblioteken.fi http://www.biblioteken.fi/sv/informationssokning#.V49EDaJKXnk Guide till informationssökning – Åbo Akademi http://www.abo.fi/bibliotek/bibkurs Informationskompetens – Lunds universitet http://www3.ub.lu.se/infokompetens/index.html Informationssökning – Helsingfors universitet http://blogs.helsinki.fi/ikt-korkort/4-informationssokning/ Skolverket – Kolla källan m.fl. http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan Böcker: Diaz, Patricia: Webben i...
Hur hittar vi ungdomslitteratur på svenska lättast? 717 15.10.2015 Hej, Börja med att besöka ert lokala bibliotek. De har säkert en samling ungdomsböcker på svenska. Om deras böcker inte räcker till så kan ni reservera böcker inom ert bibliotekessamarbete, Vaski-biblioteken. Svenska ungdomsböcker finns också i ebokstjänsten OverDrive som Vaski-biblioteken erbjuder sina kunder: https://www.vaskikirjastot.fi/web/arena/e-aineistot För att söka ungdomslitteratur i biblioteksdatabasen kan ni använda ämnesordet ungdomslitteratur. I Vaski-biblioteken kan ni också begränsa sökningen i den Utökade sökningen. Välj bibliotekesorganisation- välj bibliotek- välj avdelning. Det finns en skild avdelning som heter Unga.
Finns Eino Leinos dikt Mä metsän polkuja kuljen (Maaliskuun lauluja 1896) på svenska? 2800 28.6.2013 Hej, Dikten finns översatt till svenska i nothäftet Enio Leino, till svenska av Barbara Helsingius, Fazer 1992 Dikten är översatt till svenska av Barbara Helsingius. Tag kontakt med ditt lokala bibliotek och se om du kan låna boken där.
Vad är ett läsarinlägg? 4117 26.11.2012 Ett läsarinlägg är en kommentar som en läsare (och alltså inte den som vanligtvis står för innehållet) av en tidning eller blogg skrivit.
Finns det någon bok om hur man använder en motorbåt, med utombordsmotor. Alltså beskrivning på hur den körs och omskötes? . 1360 27.3.2012 En detaljerad bok om hur man kör en motorbåt är Jonas Ekblads Båtmanövrering : om konsten att manövrera för motor från 2005. Vad gäller skötseln av båt och motor men även körtips finns t.ex. Stig Sandelins Motorbåten : båttyper, motorer, utrustning, köpråd, underhåll.
Söker boken: Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. (Medin Jennie - Alexandersson Kristina) 2000 945 20.1.2012 Boken finns i Tritonia, Åbo Akademis bibliotek och Depåbiblioteket. ÅA:s exemplar förfaller 6.2, Depåbibliotekets 17.2. Tritonia har tillgängliga exemplar men eftersom det är fråga om en kursbok måste man studera vid Tritonia för att få låna därifrån. Om du fyller i vårt fjärrlåneformulär på bibliotekets hemsida reserverar vi boken åt dig. Avgiften blir 3 € om boken kommer från Depåbiblioteket och 6 € om den kommer från Åbo Akademi.
Vad kan bibliotekets referensavdelning stå till tjänst med och vilka utlåningsregler gäller på referensavdelningen? 2986 10.1.2012 Referenssamlingar består av böcker, kartor m.m. som inte lånas ut utan som bara står till förfogande på biblioteket. De flesta titlarna i refenssamlingar är vanligtvis något slags uppslagsverk, t.ex. encycklopedier, matriklar, ordböcker o.d. Referensavdelningarnas betydelse och samlingar har minskat med all information som är tillgänglig via Internet. Huvudprincipen är att material från refrensavdelningen inte lånas ut.
Vad står de olika klasserna 0-9 för? Vad betyder ISBN och vad kan utläsa ur ISBN-koden? Vad menas med fjärrlån? 1987 22.12.2011 Hej, De olika klasserna står för olika ämnesområden. Du kan se hela indelningen på webbsidan: https://finto.fi/ykl/sv/ Huvudklasserna: 0 - ALLMÄNNA VERK. BOKBRANSCHEN BIBLIOTEKSVERKSAMHET. ALLMÄN KULTURPOLITIK. MASSKOMMUNIKATION 1 - FILOSOFI. PSYKOLOGI PARANORMALA FENOMEN 2 - ALLMÄN RELIGIONSVETENSKAP 3 - SAMHÄLLE 4 - GEOGRAFI. RESOR. ETNOLOGI 5 - NATURVETENSKAPER. MATEMATIK. MEDICIN 6 - TEKNIK. INDUSTRI HANTVERK OCH HANDARBETE JORD- OCH SKOGSBRUK. HUSHÅLLNING FÖRETAGSEKONOMI. TRAFIK 7 - KONST. MOTION. IDROTT 8- SKÖNLITTERATUR. LITTERATURVETENSKAP SPRÅKVETENSKAP 9 - HISTORIEFORSKNING. ALLMÄN KULTURHISTORIA ALLMÄN KRIGSIHISTORIA. ALLMÄN ARKEOLOGI ISBN står för - International Standard Book Number. Det är en unik identifikator för...
Hur kan jag låna e-böcker om mitt lokala bibliotek inte finns med på Elibs lista? 1954 8.6.2011 Hej, För att kunna låna Elibs e-böcker måste du skaffa bibliotekskort till ett bibliotek som har tjänsten. Biblioteken kan ha olika krav på vem som kan få bibliotekskort till kommunens/stadens bibliotek.Ofta räcker det med att vara finländsk medborgare eller ha ett finländskt socialsignum och en fast adress. Du kan i förväg ta kontakt med biblioteket och fråga om saken. För att få ett bibliotekskort måste du personligen besöka bibliteket. Kom ihåg att ta identitetsbevis med dig. Bland de allmänna biblioteken finns Elibs tillgängligt i Fredrika biblioteken http://www.fredrika.net, Vasa stadsbibliotek http://www.vaasa.fi/Pa_svenska/Offentliga_tjanster/Bibliotekstjanster samt på Åland. Tillgång till gratis e-böcker ser du t.ex. från Esbo...
Kan ni rekommendera böcker i stil med af Kleens "Jorden de ärvde". Tack! 1216 5.4.2011 Om det är fideikommissinstitutionen som intresserar, kunde följande böcker rekommenderas: Avveckling av fideikommiss : en juridisk framställning om hur fideikommissegendom kan sammanhållas / Thomas Eriksson Uppsala : Iustus, 2006 Fideikommissarier inom släkten Charpentier : Hahkiala fideikommissgård / [sammanställt av Klaus Charpentier] Esbo, 2006 Frälsejordens fördelning och omfattning vid mitten av 1500-talet / Olle Ferm Ingår i: Historisk tidskrift ; 1987 (107), s. [204]-213 : tab. Jordägofördelningen i Sverige under Gustav Vasas regering / Lars-Olof Larsson Ingår i: Scandia (Lund); 51, s. [61]-90, 281-283 : kartor, tab. Adelns ställning och jordägande behandlas även i följande verk: Adel i förvandling : adliga strategier och...
Infaller det några helgdagar på måndagar under de kommande åren fram till år 2025. Var hittar man enklast almanackor så långt fram i tiden ? 1418 1.3.2011 Allakkatieto av Heikki Oja innehåller tabeller över kalendrar ända från 1754 fram till år 2081. Annandag påsk infaller givetvis alla år på en måndag, men i övrigt är helgdagarna tyvärr inte direkt utprickade här. Man måste därför kontrollera datumen för helgdagarna (antingen i Ojas bok eller i vilken almanacka som helst) och jämföra dessa med tabellerna. På nätet kan man söka kalendrar åtminstone på följande adresser http://www.almanakka.fi/?date=2025-7 http://www.paivyri.fi/index.php?dt=1725138000&ref=1&id=