Celia - Bibliotek för synskadade

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som producerar litteratur som tal- och punktskriftsböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig bok och svarar på frågor om de här ämnena.

Senaste frågorna

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Vastaus

Biblioteket har ännu inte svarat på frågor på svenska.