Statistikbiblioteket

Senaste frågorna

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Vastaus
Finns det i Finland en endaste kommun där det inte skulle finnas en endaste svenskspråkig person, och vice versa? 1126 Enligt befolkningsstrukturstatistiken 31.12.2013 finns det 13 kommuner som inte har en enda svenskspråkig invånare, och 16 kommuner med bara en person vars modersmål är svenska. Vice versa: Det finns inga kommuner i Finland där inte en enda invånare skulle ha finska som modersmål. Sottunga har minst finskspråkiga personer (5 personer). All den här informationen hittar du också på Statistikcentralens websida i databastabellerna inom ämnesområdet Befolkningsstruktur. http://193.166.171.75/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_sv.asp
Vart kan man hitta statistik på hur många som får Green card till USA genom lotteriet? Jag skulle vilja veta hur många som sökte, hur många som gick vidare… 1320 Hej, Du kan hitta "Diversity Visa Program Statistics" enligt land på websidan U.S.Department of State, Bureau of Consular Affairs => http://travel.state.gov/content/visas/english/immigrate/diversity-visa…
Jag undrar om ni har statistik för de mest utlånade barnböckerna i Stockholm under 2011 eller 2010? och var man kan få tag på den? även om ni har statistik på… 960 Hej, Du hittar topplistan "Mestutlånade barn- och ungdomsböcker" t.om. året 2007 på Stockholms stadsbibliotekets websida => http://www.biblioteket.se/default.asp?id=11320&refid=12175 Du kan skicka email till Stockholms stadsbibliotek gällande äldre toplistor => stadsbiblioteket@stockholm.se
Statistik gällande SLE-reuma sjukdom i Finland. 1125 Bra källor för sjukdomar i Finland är Folkhälsoinstitutet http://www.ktl.fi/portal/svenska/, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes http://www.stakes.fi/SV/indexsv.htm och FPA http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf. Ta kontakt också till Reumaförbundet i Finland rf http://www.reumaliitto.fi/sivut/etusivu/.