Vanda

Senaste frågorna

10 träffar. Visar 1–10 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Vastaus
Eino Leinos dikt Nocturne finns uppenbarligen översatt till svenska. I vilken / vilka verk finns översättningen och var kan jag hitta den? 35 6.7.2021 Eino Leinos Nocturne finns i svensk översättning av bl.a. Elmer Diktonius i samlingen Lyriskt Urval från 1931. https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1368449__Slyriskt%20urval… Nocturne finns också översätt till sångtext av Barbara Helsingius och hittas t.ex. i denna notbok från 1992: https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1021955__Sbarbara%20helsi… De kan reservera via Helmet.fi eller Taskukirjasto applikationen.
Mitt bibliotekskort har gått sönder. Hur får jag ett nytt? D: 31 24.3.2021 Du kan få ett nytt bibliotekskort i alla Helmet-bibliotekets kundtjänst. Ta ditt indentitetsbevis med dig.
Jag skulle behöva råd från någon som är insatt i Kar de Mummas produktion. Biblioteken i huvudstadsregionen har bara ett fåtal av de nyaste, så jag tvingas… 149 26.11.2018 De här böckerna är listade som Kar de Mummas memoarer: Humoristens pojke En förtjusande pappa Jag minns min gröna ungdom Charmören Mitt arma liv: åren 1925-1935 Hör du oss, Svea? Någonstans i Sverige På skriftställarns tid Människor som mött mig   Ganska många av de andra Kar de Mummas böcker tycks vara samlingarna, men det finns några romaner också. Biblioteket har börjat använda ämnesord först på 90-talet och eftersom Kar de Mummas böckerna är mycket äldre, finns det inte information om dem. Det är ganska svåra att rekommendera någon bok, men till exempel de här Kar de Mummas böcker finns i Helsingfors universitetsbibliotek och kan lånas där: Det fullfjädrade äktenskapet och andra historier (1947) Prinsessornas hopkok (1957...
Finns en Vasa telefonkatalog från 1930-talet bevarad på något bibliotek? 193 1.6.2018 Pä Vasa stadsbibliotek finns telefonkataloger från 1930-tlet bevarade (till exemple Wasa telefon-katalog 1934). Dem kan man läsa på biblioteket. Om du inte bor i  Vasa, kan du göra en fjärrbeställning på ditt hembibliotek. Att beställa ett  fjärrlån är avgiftsbelagt.
Varför kan jag inte reservera och låna boken "Hälsa och värde" av Lennart Nordenfelt? Hur ska jag gå till väga för att få boken lånad? 565 13.10.2014 Tyvärr finns inte boken mera i HelMet-biblioteket. Ända möjligheten är att besöka Kajsahuset vid Helsingfors universitets bibliotek.
Jag söker en sångtext av Benedict Zilliacus, Helsingforsflickans sång. Minns bara två rader: "Har du stått på Brunnsans vallar när det blåste upp till vår… 954 30.4.2014 Tyvärr kunde jag inte hitta någon publikation av "Helsingforsflickans sång" eller "Åttan", men på teater.fi's sida http://www.teater.fi/sv/pjasbiblioteket/view-1330-1393 kan man läsa, att det är Finlands Svenska Ungdomsförbunds FSU r.f Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors (http://www.fsu.fi/sv/kontakt/), som kanske har manuskriptmaterial för den här pjäsen. Heikki Poroila HelMet-musiikkivarasto
Var köper jag böckerna: Uppslagsverket Finland genom tiderna 852 25.11.2013 Du kan fråga Schildt & Söderström (http://www.sets.fi/Personnel.php eller info@sets.fi). Uppslagsverket Finland 1-5 kom ut 2003-2007.
Var kan jag hitta en bok l. film som heter Siunattu hulluus författare heter Aapeli ? 830 24.4.2012 Hej! Antagligen bor Du i Sverige. Svenska Folkbiblioteken har också finska böcker. Följande biblio-teken har boken Aapeli (pseud. för Simo Puupponen) Siunattu hulluus. 951 - 0 -18278- 8: Mellansvenska regionen: Eskilstuna Norra regionen: Gällivare, Haparanda, Umeå Stockholmsregionen: Botkyrka, Enköping, Haninge, Järfälla, Stockholm, Södertörnsbiblio-teken, Valletuna Södra regionen: Jönköping, Lund Västra regionen: Göteborg I närmaste folkbioteket kan du beställa en fjärrlån från ett annat folkbibliotek. I Finland finns boken i många bibliotek. Filmen hittade jag inte.
Hur gör man när man vill förnya ett lån? 598 29.5.2009 Du kan förnya lån i webbiblioteket (http://bibliotek.narpes.fi/kiwebres/webform1.aspx?lang=sv). För att kunna logga in i webbiblioteket behöver du en PIN-kod som fås vid ett besök på biblioteket. PIN-koder ges inte ut per telefon eller e-post.
Jag letar efter en netsida om Astrid Lindgren. 1933 20.11.2008 Här får du addressen till Astrid Lindgren -sidan, http://www.astridlindgren.se