Ebibliotek

Ämne

En gemensam grupp för de allmänna biblioteken, som svarar på frågor om 
anskaffning, läsning och utlåning av e-böcker och på frågor om läsning 
av digitala tidningar.

Senaste frågorna

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Vastaus

Biblioteket har ännu inte svarat på frågor på svenska.