Allemansrätten i Finland

Frågan ställd
5.10.2006

Allemansrätten i Finland

Svar

Besvarad
5.10.2006
Sist uppdaterat
5.10.2006

Titta gärna på http://www.finlex.fi, välj svenska och skriv sökord. Med sökordet allemansrätt* får man en sådan resultat:

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/haku.php?search%5Btype%5D=pika&se…

Till ex. enligt naturvårdslags 36 § (23.6.2005/506):
"Förbudsskyltar
Inom ett mark- eller vattenområde får inte sättas upp en skylt med förbud mot att färdas eller stiga i land på området eller som annars begränsar «allemansrätten» och för vars uppsättande det inte finns någon lagstadgad grund."

Och enligt strafflag: 14 § (24.8.1990/769)
Om «allemansrätt»
Detta kapitel gäller inte insamling av torra grenar, kottar eller nötter som har fallit till marken, plockning av vilda bär, svampar och blommor eller, med undantag av lav och mossa, insamling av andra sådana naturprodukter på någon annans mark.

3 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.