Åbo stadsbibliotek

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Varför har ni inte riktig fakta om biblan? 1245 http://www.turku.fi/bibliotek är Åbo stadsbiblioteks webbadress. Till vänster finns ingångar till sidor med riktiga fakta om biblioteket. T.ex. öppettidor och kontakter. Under rubriken Kund på biblioteket återfinns information om bibliotekskort, utlåning, avgifter o.d. Material och databaser presenterar aspekter på innehåll i bok-, tidnings- och elektronisk form. Besök och undervisning ger information om man vill besöka huvudbiblioteket eller något av våra många närbibliotek, antingen med skolklass eller i någon annan gruppformation. Vidare har vi utrymmen att hyra och ett bibliotekscafé i samband med huvudbiblioteket, vilket framgår av rubriken till vänster. Gäller intresset verksamhet, statistik och historiska nedslag är det bara att...
Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna Frågor att fundera på… 2239 Bibliotekarien skall i våra dagar behärska hela mediefältet. I det kaotiska flödet av information skall hon/han göra de rätta valen, köpa in just det material som motsvarar kundkretsens behov. I ett biblioteks beståndsutveckling skall hon verka som länk mellan all världens informationskällor och låntagaren. I Åbo stadsbibliotek är vi just nu inne i ett spännande utvecklingsskede.Vi planerar vårt nya huvudbibliotek och skall samtidigt genomföra en ny organisationsmodell .Hela vårt material delas in i nya ämnesområden och ansvaret för varje enhet tillfaller det arbetslag, som representerar det området. Gruppen svarar för vilket material som skaffas in till biblioteket inom sitt eget ansvarsområde. I det framtida nya huvudbiblioteket kommer...