Varför har ni inte riktig fakta om biblan?

Frågan ställd

Varför har ni inte riktig fakta om biblan?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

http://www.turku.fi/bibliotek är Åbo stadsbiblioteks webbadress. Till vänster finns ingångar till sidor med riktiga fakta om biblioteket.
T.ex. öppettidor och kontakter. Under rubriken Kund på biblioteket återfinns information om bibliotekskort, utlåning, avgifter o.d.
Material och databaser presenterar aspekter på innehåll i bok-, tidnings- och elektronisk form.
Besök och undervisning ger information om man vill besöka huvudbiblioteket eller något av våra många närbibliotek, antingen med skolklass
eller i någon annan gruppformation.
Vidare har vi utrymmen att hyra och ett bibliotekscafé i samband med huvudbiblioteket, vilket framgår av rubriken till vänster.
Gäller intresset verksamhet, statistik och historiska nedslag är det bara att välja Verksamhet och statistik.
Slutligen: Vaski till höger på framsidan eller alternativt Omlån och reservering till vänster på framsidan är den rätta vägen då man vill se vad som finns i Åbo stadsbiblioteks samlingar, vill förnya lån eller reservera biblioteksmaterial.
På addressen http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=116684 hittar du Åbo stadsbibliotekets brochyr.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.