Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna Frågor att fundera på…

Frågan ställd

Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna

Frågor att fundera på och diskutera om:
Vad är beståndsutveckling och vilka är dess funktioner?
Behövs förvärvsprinciper? Varför?
Hur skall ett biblioteks samling se ut? Vem skall "bestämma" hur den ser ut?
Hur/vem väljer vad som köps in?
Bör biblioteken ha klart uppsatta riktlinjer för vad som köps in?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Bibliotekarien skall i våra dagar behärska hela mediefältet. I det kaotiska flödet av information skall hon/han göra de rätta valen, köpa in just det material som motsvarar kundkretsens behov. I ett biblioteks beståndsutveckling skall hon verka som länk mellan all världens informationskällor och låntagaren.
I Åbo stadsbibliotek är vi just nu inne i ett spännande utvecklingsskede.Vi planerar vårt nya huvudbibliotek och skall samtidigt genomföra en ny organisationsmodell .Hela vårt material delas in i nya ämnesområden och ansvaret för varje enhet tillfaller det arbetslag, som representerar det området. Gruppen svarar för vilket material som skaffas in till biblioteket inom sitt eget ansvarsområde. I det framtida nya huvudbiblioteket kommer grupperna att jobba med "sitt" material från början till slut, från anskaffning till det skede då kunden kan tillägna sig materialet. Fördelen med det här arbetssättet är att materialet blir bekant för personalen, som därigenom blir expert på sitt eget gebit.
Ett bibliotek har stor nytta av att fastställa sina förvärsprinciper. De behövs i det dagliga arbetet att utforma samlingarna så de motsvarar tidens behov.Trots nya medier och ny teknik kvarstår huvudprincipen om allas rätt till den information man efterfrågar.
I Åbo stadsbibliotek, där vi står inför nya stora utmaningar, har vi koncentrerat oss på att utarbeta våra urvalsprinciper på ämnesgruppsnivå. Centrala principer för vårt medieval är förutom allmänna stadgar som Bibliotekslagen och -förordningen vårt biblioteks strategi, som innebär att vi vill förmedla information och kultur för våra kunder och samtidigt skapa förutsättningar för ett självständigt informations-
sökande och kulturutbyte.

8 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.