allmänna bibliotek

11 träffar. Visar 1–11 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Hur göra en reservering på Vaski? 149 Anvisningar för hur man gör en reservering hittas på Vaski-bibliotekens nätsida: https://vaski.finna.fi/Content/asiakkaana?lng=sv#holds För att göra en reservering i nätbiblioteket behöver man både ett bibliotekskort och en pinkod. Mer uppgifter om pinkoden hittas här: https://vaski.finna.fi/Content/asiakkaana?lng=sv#pin  
Går det att låna TV-spel på biblioteket? 1864 En del bibliotek har konsolspel för utlåning. Kontakta ditt eget bibliotek för att få veta mer om deras utbud.
Vad kan bibliotekets referensavdelning stå till tjänst med och vilka utlåningsregler gäller på referensavdelningen? 3040 Referenssamlingar består av böcker, kartor m.m. som inte lånas ut utan som bara står till förfogande på biblioteket. De flesta titlarna i refenssamlingar är vanligtvis något slags uppslagsverk, t.ex. encycklopedier, matriklar, ordböcker o.d. Referensavdelningarnas betydelse och samlingar har minskat med all information som är tillgänglig via Internet. Huvudprincipen är att material från refrensavdelningen inte lånas ut.
Var får jag reda på (i siffror) hur utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ökat eller minskat de senaste 10 åren? 1284 Statistiken för allmänna biblioteken i Finland, http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/ innehåller uppgifter om utlåningen av barnlitteratur i hela Finlands allmänna bibliotek från och med år 2001, du hittar statistikerna i Sök statistik -delen. Äldre uppgifter finns antagligen bara i biblioteken och deras verksamhetsberättelser ifall de har räknat antalen av utlåningen av barnlitteratur. Kanske vore det säkrast att kontakta de bibliotek, vilkas utlåning du skulle vilja bekanta dig med. T.ex. Helsingfors stadsbibliotek har egna uppgifter på deras hemsidor på finska men endast från och med år 2002, på svenska tycks de inte finnas där, se http://www.lib.hel.fi/fi-FI/tilastot/ . Tryckta statistikberättelser finns även, t.ex. Helsingfors, i Helmet...
Jag söker böckerna Alva och drömprinsen av Ulf Sundblad samt Psykopater på jobben av Kari Garmannslund. Finns dessa att få tag på i något av… 2074 Sundblads bok är utgiven 1997 och finns i några bibliotek i Finland (men inte i huvudstadsregionen). Garmannslunds bok tycks inte finnas i hela landet. Ni kan fjärrlåna boda böcker, kolla gärna http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;33345;33353 eller fråga på biblioteket.
Vad för tjänster finns det på en referensavdelning och vilka utlåningsregler gäller där allmänt? 1978 Tjänsterna varierar beroende på biblioteket. Referensavdelningen har traditionellt haft en samling av böcker som används endast i biblioteket, och som därför alltid finns i hyllan. Ofta kan man ta åtminstone fotokopior och tjänstemännen gör också informationssökningar. Referensavdelningens betydelse kan ha blivit lite mindre under de senaste åren, en orsak kan vara att det i dag finns så många special databaser I biblioteket. Också Internet underlättar informationssökningen. Endel bibliotek tillåter utlåning av materialet (som hemlån), andra bibliotek tillåter utlåning av materialet för en natt eller för ett veckoslut. Huvudsakligen lånas referensmaterialet inte.
Vad står klassen 33.25 för? 1298 Klassen 33.25 står enligt KAB (Klassifikationssystem för de allmänna biblioteken i finland) för Skatterätt. Ni kan kolla också här: http://vesa.lib.helsinki.fi/allars/index.html (tesaurus) och här: http://ykl.kirjastot.fi/ (klassifikationssystem också på svenska).
Vad står de olika klasserna 0-9 för? 1699 Enligt KAB, Klassifikationssystem för de allmänna biblioteken i Finland, kort sagt står nummren för: 0 Allmänna verk. Bokväsen. Allmän kulturpolitik. Masskommunikation. 1 Filosofi. Psykologi. Paranormala fenomen. 2 Religion 3 Samhälle 4 Geografi. Resor. Etnologi 5 Naturvetenskaper. Matematik. Medicin 6 Teknik. Industri. Handarbete. Jord- och skogsbruk. Hushåll. Företagsekonomi. Trafik. 7 Konst. sport. Nöjen. 8 Skönlitteratur. Litteraturvetenskap. Språkvetenskap. 9 Historia KAB finns även på nätet, https://finto.fi/ykl/sv/.
Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med følgende opplysninger: Hvor mye bruker man på bøker og evt. andre medier pr. innbygger pr. år i finske folkebibliotek?… 1307 Här har du uppgifter, som har tagits ur den nyaste statistiken för allmänna bibliotek i Finland: Kostnader för medieanskaffningar / Invånare 6,85 e Totalutlåning / Invånare 21,13 Utlåning: böcker och noter / Invånare 15,58 Antalet bokbussar: 187 Här är adresserna till a) första sidan av statistiken b) till sidan med nyckeltalen. http://tilastot.kirjastot.fi/Default.aspx?langId=sv http://tilastot.kirjastot.fi/Default.aspx?pageId=Statistics/Default&Sta…
Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna Frågor att fundera på… 2234 Bibliotekarien skall i våra dagar behärska hela mediefältet. I det kaotiska flödet av information skall hon/han göra de rätta valen, köpa in just det material som motsvarar kundkretsens behov. I ett biblioteks beståndsutveckling skall hon verka som länk mellan all världens informationskällor och låntagaren. I Åbo stadsbibliotek är vi just nu inne i ett spännande utvecklingsskede.Vi planerar vårt nya huvudbibliotek och skall samtidigt genomföra en ny organisationsmodell .Hela vårt material delas in i nya ämnesområden och ansvaret för varje enhet tillfaller det arbetslag, som representerar det området. Gruppen svarar för vilket material som skaffas in till biblioteket inom sitt eget ansvarsområde. I det framtida nya huvudbiblioteket kommer...
Går det att låna e-böcker och läsa på datorn? 1395 Det finns svenska e-böcker i Helmet. De kan lånas med bibliotekskortsnummer och pin-kod. Utbudet kan du bekanta dig med här, https://helmet.elib.se/