dikter

22 träffar. Visar 1–20 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag söker en dikt som jag läste i min ungdom på 1980-talet och som jag har diffusa minnen av - kanske är en del av minnena endast mina egna associationer och… 41 20.5.2019 Jag har tittat igenom Bo Bergmans Vårfrost, som finns på nätet https://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/bo_bergman.pdf och https://archive.org/stream/valdadikter00berg/valdadikter00berg_djvu.txt, Stockholmsdikter och Dikter 1903-1969, men har inte hittat denna dikt. En dikt som heter resan finns i Valda dikter, där känner diktaren att "han kom på orätt tåg i världen", men någon älskad, dörr eller fönster näms inte. I antologin Lyrikboken, en svensk antologi hittar jag inte heller något passande. Försökte också bläddra i Harry Martinsons och Henry Parlands dikter, men tyvärr, ingen träff. Jag skickade också frågan till vår postlista för bibliotekarier, men ingen kände igen dikten. Kanske någon av våra läsare känner ingen den?
Jag undrar om dikten "Prästkrage säg" av Gunnar Ekelöf (ingår i samlingen Sorgen och stjärnan från 1936) är översatt till finska. Enligt de uppgifter jag kan… 63 12.2.2019 Det verkar som att dikten har inte översatts till finska.   Jag gick igenom de tre diktsamlingar av Ekelöf som utgivits på finska: Runoja (1968), Epätasaiset runot (1981) och Trilogia (1994). På Åbo stadsbibliotek har vi också en del finskspråkiga diktantologier som innehåller översättningar av Ekelöfs dikter. Men inte heller i dessa fanns "Prästkrage säg" med.   Det finns även flera antologier som innehåller Ekelöfs dikter på finska men tyvärr finns dessa inte i Åbo stadsbiblioteks samlingar. Följande verk finns tillgängliga på Åbo universitets bibliotek:  Maailmankirjallisuuden mestarilyriikkaa (1967) Runon suku : valikoima suomeksi elävää käännöslyriikkaa (1991) I fall ni önskar få tag på dessa verk kan ni kontakta Åbo...
Jag skulle vilja ha tag på en dikt skriven av Bo Carpelan. Jag tror den är ur något av hans senare verk. Som jag minns den handlar om en tacksam (lycklig?)… 122 8.8.2018 I Bo Carpelans samling Diktamina (2003, Schildt) finns en dikt som börjar: Han lade sig med möda på sin hyvelbänk. Kunde den vara dikten, som ni letar efter?  
Finns Topelius Vintergatan översatt till finska? Och var kan jag hitta en bra engelsk version? 198 24.4.2018 Det finns ju en finsk översättning av Vintergatan. Du kan hitta dikten t. ex. i samlingen Runoja (WSOY, flera utgåvor) under titeln Linnunrata, översatt av Uuno Kailas. En engelsk version av Anna Krook, The milky way, kan du hitta i boken Songs of the North : a collection of poems (Söderström, 1926).
Vem kan ge mig originalversionen av Pär Lagerkvists dikt "En gång ska du vara en va dem som levat för längesen" 5659 24.1.2017 I Pär Lagerkvists diktsamling Aftonland lyder dikten så här: Engång ska du vara en av dem som levat för längesen. Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna, det multnade lövet. Så som myllan minns och så som bergen minns vindarna. Din frid skall vara oändlig så som havet.
I tonåren läste vi en dikt i skolan av Saarikoski. Som jag minns den inleddes den med "Jag talar inte om världen och dess ting, utan om tingen och dess värld"… 865 29.10.2014 Dikten är från diktsamlingen Den dunkles danser (Hämärän tanssit, 1983). På svenska har den givit ut på diktsamlingar Dans! : Thiarnia-suiten (1995) och Thiarnia (2000). På Thiarnia finns dikten på sidan 160. Noggrant börjar dikten så här: "Jag talar inte om världen och dess ställen, utan om ställen och deras värld"
Jag letar efter en dikt av Alejandra Pizarknik. Den finns på nätet, här fast på engelska: http://jacket2.org/commentary/alejandra-pizarnik-uncollected-poems… 809 12.9.2014 Det finns många dikter på webbsidan, och därför visste jag inte vilken dikt du menar. Men antagligen finns alla de här dikterna i samlingen Poesia Completa. Åtminstone finns där flera av dem. Pizarniks Poesia Completa -samlingen verkar inte finnas på finska bibliotek, men den finns på nätet: http://sergiomansilla.com/revista/descargar/pizarnik__alejandra_-_poesi…
Jag söker svenska översättningar av två olika dikter. 1. Den första är den elisabetanska poeten Robert Southwells dikt "The Nativity of Christ". 2. Den… 981 11.12.2013 Enligt Finlands nationalbibliografi Fennica, bibliotekens samkatalog Melinda och Sveriges KB (Kungl. Biblioteket) har de här dikterna inte översatts till svenska.
Finns Eino Leinos dikt Mä metsän polkuja kuljen (Maaliskuun lauluja 1896) på svenska? 1743 28.6.2013 Hej, Dikten finns översatt till svenska i nothäftet Enio Leino, till svenska av Barbara Helsingius, Fazer 1992 Dikten är översatt till svenska av Barbara Helsingius. Tag kontakt med ditt lokala bibliotek och se om du kan låna boken där.
Vi söker om det möjligen finns en översättning till finska av Pär Lagerkvists dikt "Jag har gått inunder stjärnor". Kan kanske finnas i något samlingsverk med… 2078 23.4.2013 Tyvärr har den här dikten tydligen inte översatts. En bra källa för finska översättningar är databasen Linkki maailman runouteen (Länken till världspoesin). Där kan man få reda på att ganska många av hans dikter finns på finska i olika samlingsverk men tyvärr inte den här.
Jag har översatt Z. Topelius dikt VINTERGATAN och vill gärna få den accepterad. Var skall jag vända mig? 1687 22.2.2013 Hur vill du få översättningen accepterad? Topelius dog 1898 och dikter och andra texter som han har skrivit är inte skyddade av upphovsrättslag i Finland. Du behöver inte tillåtelse för att utge översättningen. Upphovsrättslagen finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404. Nuförtiden är det lätt att ge ut översättningar på internet. Om du vill ha en kommersiell förläggare för dikten, är det inte lika lätt. Jag vet inte vilket språk har du översatt dikten till, men du kan sända den till förläggare som ger ut dikter. Vanligen är dikter utgivna som antologier med många dikter.
Fråga: Finns det någon finsk översättning av Hjalmar Gullbergs Förklädd Gud? Om så är fallet önskar jag referenser. 1393 12.9.2012 Tydligen finns det inte. Enligt Fennica (Finlands nationalbibliografi: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=sv_FI) har det inte översatt någon om hans diktsamlingar på finska. Enligt Linkki maailman runouteen (Länken till världspoesin), som är en referensdatabas av översatt poesi, finns den här dikten inte heller översatt på finska i någon diktantologi eller i poesi- och litterära tidskrifter: http://runotietokanta.kaupunginkirjasto.lahti.fi/
Jag undrar om det hos er finns noter och eller ljudinspelning av Kari Rydmans tonssättning till Zacharias Topelius sång "Fiskaren sjunger i sin båt om kvällen… 1338 15.5.2012 Till exempel på Helmet-biblioteken i huvudstadsregion finns det Kari Rydmans notsamlingen Under rönn och syren : fem sånger till ord av Zachris Topelius. Det är möjligt att ha det till ditt eget bibliotek som fjärrlån. Här finns information om Malax bibliotekets fjärrlån: http://biblioteket.malax.fi/index.php/se/tjaenster/fjaerrlan.html Vi har inte hittat digitalt material av denna kompositasion, men orden till dikt kan du hitta här: http://runeberg.org/topesang/b0041.html
När och i vilken diktsamling har Gabriel Jönsson skrivit: "”Nu när stjärnan börjar blinka borta över Betlehem riktas sinnet mest mot skinka ....” 1640 11.11.2011 Dikten heter ”Julslakt”, och den finns i samlingen ”Det vilda torget” (Bonnier, 1941). Den finns också i samlingen ”Dikter” (s. 164–165; Bonnier, 1952).
Tomas Tranströmer skriver i en av sina dikter "det finns ett systerfartyg till vårt liv, på väg på en helt annan trad...." Vet ni vad dikten heter och i vilken… 1421 4.11.2011 Dikten heter ”Det blå huset”, och den finns i samlingen ”Det vilda torget” (s. 21–22; Bonnier, 1983).
Ensam på en bänk vid vägen gamle tiggarn satt... vem skrev detta! 7225 21.10.2010 Detta skrevs av Carl Ludvig Östergren (1842-1881) i sin dikt Tiggaren.
Finns Topelius dikt Vintergatan på engelska? 2612 3.12.2008 Topelius dikt Vintergatan (eng. The milky way) finns översatt till engelska i många olika varianter. I slutet 1800-talet och i början av 1900-talet översattes dikten ganska flitigt, och man hittar den bl.a. i amerikafinländarnas tidskrifter. En förkortad version av dikten hittar du här: http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa/pageviewer?frames=1&cite=htt… Peter Siegfrids har i sin pro gradu-avhandling behandlat engelska översättningar av Zacharias Topelius texter. Där hittar man också en fullständig version av dikten (versionens översättare: Peer O. Stromme) Siegfrieds, Peter: Zacharias Topelius in English dress : an Introduction and Bibliography. - Åbo: Pro gradu avhandling i engelska språket och litteraturen vid Åbo akademi, 1988...
Jag söker en finsk dikt som heter "Me oltiin jätkijä kumpikin". Den handlar om två skogsarbetare. Tacksam för svar. 1141 17.11.2008 Dikten heter Muistoja menneiltä ajoilta och har ursprunligt utkommit år 1920 i samlingen Sininen pilvi av Viljo Kojo.
Finns dikten Kaarisilta av Aale Tynni i svensk översättning, och i så fall, i vilken bok kan man hitta den? 3235 11.3.2008 Veterligen finns dikten Kaarisilta inte i svensk översättning. Följande dikter av Aale Tynni har översatts till svenska: "Undret" = "Ihme" ("Lähde ja matkamies", 1943) "Mörkret" = "Pimeys" ("Lehtimaja", 1946) "Kunskapens träd" = "Tiedon puu"("Soiva metsä", 1947). (i antologin: Rundt, Joel: "Fågeln flyger långt : finsk dikt i svensk tolkning". Helsingfors: Söderström, 1952.) "Ensamhet" = "Yksinäisyys" ("Kynttilänsydän", 1938) "Vissla, höst" = "Vihellä, syksy"), "Vid vattenranden växer ett rosenträd" = "Veden rannalla kasvaa ruusupuu" och "Koltrasten kvittrar" = "Livertää mustarastas" ("Torni virrassa", 1954) "Onda drömmär" = "Pahat unet" ("Pidä rastaan laulusta kiinni", 1969) "Halsinhaka våren 1973" = "Halsinhaka keväällä 1973", "Yxtid...
Onko Nils Ferlinin runo Barfotabarnet suomennettu ja millä nimellä siinä tapauksessa? Millä sanalla barfotabarnet on käännetty? 1177 14.1.2008 Tarkoitat varmasti runoa "Du har tappat ditt ord", joka sisältyy runokokoelmaan "Barfotabarn". En löydä muita käännöksiä kuin "Surkimuksen lauluja ; Outolainen ; Lasit", jonka alkuteos on "En döddansares visor ; Barfotabarn ; Goggles". Barfotabarn on siis käännetty nimekkeellä Outolainen. Kirjaa ei valitettavasti ole Sipoon eikä Porvoon kirjastojen kokoelmissa, mutta sitä voi tietetenkin kaukolainata.