förskolan

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vår familj ska flytta utomlands på en 3-årig utlandskommendering. Till familjen hör en 3- och 5-åring. Jag skulle behöva hjälp med att hitta barnböcker som… 23 I Helmet-sökning hittar du barnlitteratur om dessa ämnen med hjälp av olika sökord. Berättelser och bildböcker om att börja ny skola eller dagis finns det gott om. Du kan använda sökord som ”skolgång början” i Helmet-sökning, även användning av endast ”skolgång” ger också resultat. https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=skolg%C3%A5ng+b%C3%B6rja… https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=skolg%C3%A5ng+&type=AllF…   Sökord ”förskolan” är bra för att hitta dagisböcker, men även sökord ”daghem” ger många resultat. https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=f%C3%B6rskolan&type=AllF… https://helmet.finna.fi/Search/Results?lookfor=daghem&type=AllFields&li…   Det finns många böcker som behandlar just teman...
Var hittar jag finska böcker om pedagogik i förskola 1620 Här nedan finns några finska böcker om pedagogik i förskolan: - Lapsilähtöinen esiopetus / Timo Jantunen, Raija Lautela (toim.) (2011) - Pienet oppimassa : kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen / [toimittajat: Riitta Korhonen, Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila] (2010) - Arvioinnista opiksi : havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa / Johanna Heikka, Eeva Hujala, Leena Turja (2009) - Pedagogiikan palikat : johdatus varhaiskasvatukseen ja -kehitykseen / toimittaneet Aili Helenius ja Riitta Korhonen ; [valokuvat: Lauri Helenius ... et al.] (2008) - Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka / Annu Brotherus, Juhani Hytönen, Leena Krokfors (2002) - Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna /...
Bibliotekarien! Som svensk boende i Sverige har jag här en kanske dum fråga: är de klassiska svenska barnvisorna, Bä bä vita lamm, Lilla snigel etc lika… 1984 Jo, så är det: de finlandssvenska barnen känner till och sjunger många av de klassiska barnvisorna: Bä bä vita lamm, Lilla snigel, Imse Vimse spindel och Ekorrn satt i granen. Både traditionella finlandssvenska sånger och sånger från Sverige är en naturlig del av musikrepertoaren i våra skolor. Da Capo är en finlandssvensk läromedelsserie i musik för grundskolans åk 0–6. Den används i många finlandssvenska förskolor och skolor. http://www.schildts.fi/laeromedel/laeromedelskatalog/f-ak-6/musik/791/D…
Böcker om inskolning på daghem / förskola ? 1357 Begreppet "inskolning" tycks mest förekomma i rikssvenska sammanhang i samband med daghem och förskola. På Åbo stadsbibliotek finns inte litteratur på svenska om ämnet. Däremot i artikeldatabasen Artikelsök, som är tillgänglig på referensavdelningen på Åbo stadsbibliotek, får du många träffar på tidskriftsartiklar då du använder ämnesordet "inskolning". Ett exempel på en färsk artikel är Mia Coulls artikel "Börja dagis" i Vi föräldrar 2002:4.I fjol ingick t.ex. artikeln "Välkommen till dagis, Tilde" i Vi föräldrar 2001:9, s.19-22 av Cajsa Högberg. Tidskriften "Vi föräldrar" återkommer ofta och finns uppbevarad i Julins tidningsrum på Åbo stadsbibliotek. Du kan också söka med fritext i Artikelsök och får då ännu flere artiklar på sökordet "...