geologi

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag söker en säker (aktuell) tabell över Geologiska eror, perioder, epoker. Länk eller hemsida önskas 2052 I www-encyklopedin Wikipedia finns det geologisk tidskala och ochså mycket annat om geokronologi: http://sv.wikipedia.org/wiki/Geologisk_tidsskala http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Geokronologi Här har du tabeller på engelska: http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html http://images.google.fi/images?q=geological+Time+scale+&hl=fi&lr=&sa=X&…
Finns det någon källa som är bättre än en annan för att skaffa sig en bra överblick över Finland vad gäller naturgeografi och annan geografi. 1189 Man kan söka efter material i Åbo stadsbiblioteks samlingar på adressen http://www.turku.fi/kirjasto/ Det finska ordet för naturgeografi är luonnonmaantiede. Och med hjälp av motsvarigheten till geografi, d.v.s. maantiede finner man bl.a. Rikkinen, Kalevi: A geography of Finland (1992). En annan bok i Åbo stadsbiblioteks samlingar att granska närmare , även om den eventuellt är ett sidospår i detta sammanhang, är Miljöns tillstånd i Finland (1992). Övriga bibliotekssamlingar i Åbo som bör utnyttjas är Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/ samt Turun Yliopistos (Turku university) bibliotek http://volter.linneanet.fi/ Förutom de ovannämnda sökorden lönar det sig att pröva t.ex. geologi (på finska geologia) Eftersom det rör sig om...
Jag söker material om Brunnsparkens geologi, jag vet att det finns publikationer om ämnet. 1029 I Helsingfors stadsbibliotek finns det inte material om Brunnsparkens geologi och jag hittade varken böker eller artiklar i våra databaser. Jag sökte också universitetsbibliotekets databas Helka, med samma resultat. Men det finns en bibliotek i Esbo, där finns material om geologi: Geologisen tutkimuskeskuksen kirjasto http://www.gsf.fi/info/kirjasto.html . Telefonen till biblioteket är: 020 550 2528 och 020 550 2424. Kanske dom kan hjälpa er.