informationssökning

6 träffar. Visar 1–6 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Finns följande sida - eller någon motsvarande - på svenska: http://kiravo.kirjastot.fi/sites/default/files/uploaded/Internet-tiedonhaku_0/index.pdf? Jag är… 580 20.7.2016 Hej, Jag har inte hittat någon direkt motsvarande sida som den du hänvisar till men här kommer några länk- och boktips om samma ämne som du kan ha nytta av. Böckerna finns tillgängliga på Borgå stadsbibliotek. Länkar: Lär dig hitta information – Biblioteken.fi http://www.biblioteken.fi/sv/informationssokning#.V49EDaJKXnk Guide till informationssökning – Åbo Akademi http://www.abo.fi/bibliotek/bibkurs Informationskompetens – Lunds universitet http://www3.ub.lu.se/infokompetens/index.html Informationssökning – Helsingfors universitet http://blogs.helsinki.fi/ikt-korkort/4-informationssokning/ Skolverket – Kolla källan m.fl. http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan Böcker: Diaz, Patricia: Webben i...
Var kan man söka efter finska titlar online, motsvarande Kungliga bibliotekets tjänst i Sverige: http://libris.kb.se/ ? Jag letar specifikt efter information… 1750 15.7.2014 Finska titlar kan sökas via Fennica, som motsvarar Kungliga bibliotekets söktjänst: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=sv_FI
Går det att söka i t.ex. Frank om man vill ta reda på hur många exemplar det finns av en viss bok och vid vilka bibliotek? Jag försöker sammanställa… 1449 15.4.2011 Det är tydligen inte möjligt att få någon direkt statistik över tillgängligheten av ett visst verk på de finländska biblioteken. Enda möjligheten att få sådan information är att göra sökningen skilt för varje bibliotek eller bibliotekskluster och själv räkna ihop banden. Kom ihåg att antalet band inte är konstant eftersom nya band skaffas och gamla avskrivs hela tiden.
Vad är skillnaden "hakulause" och "hakulauseke"? Och vad är de på svenska? Och omvänt vad är det för skillnad mellan "sökuttryck" och "söksträng"? Finns det… 1481 17.3.2010 Med orden "hakulause" och "hakulauseke" avser man i finskan samma sak. Om sökorder formar man sökuttrycken. I facklitteraturen (informatik) använder man mest ordet "hakulauseke" (T.ex. böckerna: Tiedonhaun perusteet - osa lukutaitoa / Anu Alaterä & Kai Halttunen, Tiedonhakijan teho-opas, Tekstitiedonhaku tietokannoista : johdatus periaatteisiin ja menetelmiin / Kalervo Järvelin Enligt Språkbyråns ordbok är ordet "lauseke" = helhete som består av ordet och dess eventuella bestämningar. (Finska: sanan ja sen mahdollisten määritteiden muodostama kokonaisuus.) Jämför här med boolen-logiken och användningen av parents Ordet "hakulauseke" översätts också till sökorden, -n,=, sökargument,-et,= i Liisa Junnos Kirjastosanasto 2. Litteratur på...
Jag funderar över om det finns möjlighet för kunder att göra sökningar på CD-ROM i Åbo stadsbibliotek? Om det finns, kan ni ange någon skrift som finns på CD… 893 8.11.2002 På Åbo stadsbibliotek kan kunden använda olika artikeldatabaser på CD-ROM. Mest används den inhemska allmänna databasen Aleksi, men också Artikelsök står till förfogande på referensavdelningen i huvudbiblioteket, Slottsgatan 2, och kan användas där under bibliotekets öppettider. Artikelsök är en rikssvensk databas, som också upptar finländskt material. Personalen vägleder gärna i användandet av databaserna, som också innehåller en kort introduktion i olika söksätt. Något skriftligt material till utdelning finns tyvärr inte, men personalen har en mapp med korta sökanvisningar på respektive databas.
Jag skall hålla en kurs i informationssökning på Internet för bankpersonal. Var hittar jag lämpligt material på webben? Jag vill inte ha en bok, utan en länk! 1045 8.11.2000 Här några handledningar i informationssökning: Biblioteken.fi: informationssökning: https://www.biblioteken.fi/informationssokning Åbo Akademi: Effektiv informationssökning och korrekt användning av information: - http://blogs2.abo.fi/kursmaterial/wp-content/uploads/sites/81/2018/02/E… Helsinfors unviversitet: Studentens digitalkompetens: informationssökning: https://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/3-informationssok…