namn

8 träffar. Visar 1–8 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Växten Nemophila menziensii (sinisievikki) heter på svenska "Prins Gustafs öga". Varifrån kommer namnet, och vem är Gustaf? 114 " -- så blåa ögon som prins Gustav det har ingen haft", skrev författaren Per Hallström i en av sina noveller. Prins Gustaf han hänvisar till var son till kungen Oscar I. Prinsen var bara 27 år gammal när han dog 1852, men hans minne lever kvar i svenska blomsterbäddar: "Till det ljusa arvet efter sångarprinsen hör att vi varje vår kan gå till blomsteraffären och fråga efter en fröpåse med 'Prins Gustafs öga', som är uppkallad efter honom." (Odd Inge Skjævesland, Bernadotternas glansperiod i Norge - prins Gustafs död förändrade två länder) FULLTEXT02.pdf (diva-portal.org)
Jag fick läsa en novell i skolan (ca 40 år sedan) som handlade om en död persons namn. Man fick följa namnet under en (ca 70-års) period då namnet dök upp på… 550 En av våra läsare föreslår Novellen När dog János Kovács, som är skriven av den ungerske författaren Lajos Zilahy.
Varför använder man inte Seinäjokis svenskspråkiga namn Östermyra längre? Jag hörde att det namn kategoriseras lite gammalmodigs idag, varför så? 1561 Östermyra är inte eller har inte varit Seinäjoki-stadens, köpingens eller kommunens officiella namn. På webbsidor av Institutet för de inhemska språken skriver Mikael Reuter på artikel Officiella ortnamn så: "Myten om att Seinäjoki skulle heta Östermyra på svenska är det också bäst att ta kol på – Östermyra är eller var en gård i Seinäjoki." Artikeln kan man läsa här: https://www.kotus.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor_1986_2013/1988/officiella_ortnamn
Trodde namnet Bria var svenskt, men hittar ingen uppgift om förnamnet. Skulle gärna villa veta varifrån Bria härstammar 1155 Jag försökte hitta namnet Bria i de namnböcker som finns i vårt bibliotek men utan resultat. Sedan sökte jag på webbsidan "Behind the Name" som har information om olika namn från hela världen. Enligt websidan är namnet Bria en förkortning av Cambria, Brianna eller Gabriella. Andra former av namnet är Breea och Brea. Enligt websidan är namnet vanligt i den engelskspråkiga världen.
Vad betyder namnet Meka och varifrån kommer det? 1192 Www.behindthename.com känner inte till namnet Meka, om ni avser ett förnamn. Som firmanamn tycks Meka förekomma och förefaller vara en förkortning av Mekanisk. Mega är ett indonesiskt namn och Meike ett tyskt förnamn. Se vidare http://www.behindthename.com/php/search.php?terms=meka&nmd=n&gender=bot…
Jag bor i sverige och heter Soile, har länge funderat på vad det namnet betyder och hur vanligt det namnet är i Finland?Hoppas att ni kan stilla min nyfikenhet! 2464 Enligt Kustaa Vilkunas namnbok Etunimet är namnet Soile ganska nytt i finska almanacka. Andra motsvarande namn är Soili och Soila. Ändo fanns redan på adertonhundratalet kvinnor som hette Soile. Till exempel redaktör Soile Järvelä-Kairenius fick sitt namn av Lönnrots ordbok; soile eller soilu betydde norrsken, polarsken. Enligt Befolkningsregistercentralet har Finland genom tiderna haft 5632 flickor/kvinnor på namnet Soile. Vilkuna, Kustaa: Etunimet http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
Hur vanligt är förnamnet Seppo och efternamnet Sorjonen i Finland och vad betyder de? Seppo Sorjonen är en återkommande karaktär i Arto Paasilinnas böcker. 2832 Båda namnen är markant finska. Seppo namnet har enligt Vilkuna, Kustaa, Etunimet (nyaste uppl. 2003) sitt ursprung i det finska nationaleposet Kalevala, där Seppo Ilmarinen är den sakkunniga smeden. Seppo kan vara även en förkortning av Sepeteus. Namnet Sorjonen är enligt Mikkonen, Pirjo - Paikkala, Sirkka, Sukunimet, Otava 2000 allmänt i östra Finland, Norra Karelen. Ursprunget kunde vara i ordet "sorja"(=fager, prydlig). I Befolkningsregistercentralens namntjänst kan du söka efter för- och släktnamnsuppgifter (huvudsakligen antalet), adressen är https://192.49.222.187/nimipalvelu/default.asp?L=2 .
Min fru och jag ska få en liten son den 13 februari och jag vill att han bl.a. ska heta Risto, efter min morfar. Min fru vill veta vad det namnet motsvarar på… 1896 Det finska namnet Risto motsvarar Kristoffer eller Kristofer på svenska, alltså Christopher på engelska. Namnet är av grekiskt ursprung, Christophoros, "Kristus-bärare". Risto är alltså finsk, folklig kortform av Christophoros. Det finns också en annan finsk form av Christophoros, Kristo, men Risto är mycket vanligare. Risto firar sin namnsdag den 15 mars. Risto har varit ett ganska populärt namn på 1940 - 1960 -talen i Finland. Nu kan du kolla vad Nomina berättar om Kristoffer. Lycka till!