religioner

4 träffar. Visar 1–4 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Det påstås att antalet kineser som ansluter sig till sekter och folktro ökar. Frågan är Varför är det så? En låntagare har bett mig om hjälp med detta, ska… 1195 Det är en mycket komplex fråga, och man behöver troligen mycket bakgrundsinformation om den. Här finns några böcker som kan vara nyttiga: Jonathan Chamberlain,Chinese Gods: An Introduction to Chinese Folk Religion (2010) http://books.google.fi/books?id=HQdHg2vWdLsC&hl=fi&source=gbs_ViewAPI&r… Adam Yuet Chau, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China, 2006 http://books.google.fi/books?id=CHYXmQEACAAJ&hl=fi&source=gbs_ViewAPI&r… Webbsidorna nedan kan också vara till hjälp: http://www.nber.org/papers/w9682 http://socrel.oxfordjournals.org/content/65/2/101.short
Religion och/eller olika trosuppfattningar har påverkat läkekonsten i hög grad.existerar detta fortfarande i vår eller andra kulturer? 1491 Vi är inte läkekonstens experter här i biblioteken. Men säkert påverkar religionernas förbuden och buden fortfarande också till läkekonsten. Du kan läsa litet mer om saken till exempel från den här webbsidan: http://www.bma.org.uk/images/Religion%20in%20medicine%20briefing%20-%20…
Jag skulle behöva(omgående) lite jämförelsestatistik mellan hinduism/buddism av Asiens befolkning. 1283 Enligt Suomen tilastollinen vuosikirja 2006 (årets 2005 statistik) fanns det 853 371 000 hinduer och 372 698 000 buddister i Asien.
Jag undrar hur hinduismen ser på kroppen och själen? 5891 Om hinduismen kan man läsa i bl.a nationalencyklopedin. Hinduismen är minst 3 500 år gammal. För omkring 2500 år sedan började religionen få den form den har i dag. Hinduismen ser världen som ett evigt kretslopp där alla levande väsen återföds efter döden. Om man återföds som människa eller ett lägre djur beror på hur man har levat. Målet är att uppgå i världssjälen, Brahman, och utslockna helt i nirvana. De Österländska religioner sewr inte kropp och själ som något, som kan åtskiljas. Inom västerländska trossystem och främsta de kristna kärornma skiljs kropp och själ åt i döden. Detta är främmande i andra religioner, där man har ett hellhetsbegrepp. Om människosynen inom hinduismen: http://www.mimersbrunn.se/arbeten/3113.asp http://sv....