svenskspråkiga

3 träffar. Visar 1–3 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Finns det i Finland en endaste kommun där det inte skulle finnas en endaste svenskspråkig person, och vice versa? 1014 4.8.2014 Enligt befolkningsstrukturstatistiken 31.12.2013 finns det 13 kommuner som inte har en enda svenskspråkig invånare, och 16 kommuner med bara en person vars modersmål är svenska. Vice versa: Det finns inga kommuner i Finland där inte en enda invånare skulle ha finska som modersmål. Sottunga har minst finskspråkiga personer (5 personer). All den här informationen hittar du också på Statistikcentralens websida i databastabellerna inom ämnesområdet Befolkningsstruktur. http://193.166.171.75/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_sv.asp
Jag läser till bibliotekarie och vi håller på med en forskningsrapport där vår forskningsfråga är om finsktalande är flitigare låntagare på biblioteken än de… 1192 8.4.2014 Det finns statistiker över finska biblioteken: Statistik för allmänna biblioteken i Finland: http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/ Där är det möjligt att se till exempel hur många finska eller svenska böcker har det lånat på något stadsbibliotek. Men det finns inte statistik över låntagarens modersmål. Tyvärr har jag inte heller hittat forskningar på detta. Kanske finns det något nyttigt i den här forskningen: Suomenruotsalaisten kulttuurikäyttäytyminen 1992 / Marina Airo, Krister Ståhlberg, Susan Sundback, Ulrika Wolf-Knuts (2004) http://linda.linneanet.fi/F/616DFBFP8MSB6IAY7H6JFRRGX89BKFJD91ESDHL7M5J…
Jag undrar hur många kommunala bibliotek det finns på svensk- och tvåspråkiga orter i Finland, inklusive filialbiblioteken? Var hittar man överlag listor på… 2089 2.10.2013 Här finns statistik över kommunala bibliotek på svensk- och tvåspråkiga orter på fastlandet i Finland för år 2012: Enspråkig svensk kommun: 9 (antal bibliotek), 3 (huvudbibliotek), 6 (filial). Tvåspråkig komun med finska som flertalets språk: 131 (antal bibliotek), 17 (huvudbibliotek), 98 (filial). Tvåspråkig kommun med svenska som flertalets språk: 53 (antal bibliotek), 12 (huvudbibliotek), 39 (filial). Totalt: 193 bibliotek, varav 32 huvudbibliotek, 143 filialer och 18 anstaltsbibliotek. Ovanstående siffror inkluderar inte biblioteken på Åland. På Åland finns förutom Mariehamns stadsbibliotek 15 kommunbibliotek. I en av de åländska kommunerna finns det två bibliotek och i de övriga kommunerna endast ett. Sammanlagt finns det alltså 17...