Rubrik
Svensk folkskola i Tammerfors? Taidemaalari Kaj Stenvall (s. 1951 Tampere) on käynyt tuonnimistä koulua, edelleen toimivan svenska samskolanin lisäksi. Lähde:…

Frågan ställd

Svensk folkskola i Tammerfors? Taidemaalari Kaj Stenvall (s. 1951 Tampere) on käynyt tuonnimistä koulua, edelleen toimivan svenska samskolanin lisäksi.
Lähde: Hufvudstadsbladet, hbl.fi 22.7.2023
https://www.hbl.fi/artikel/a5517841-d1ab-40b7-aece-bfa24dfff0d4

Mitä tiedetään Tampereen ruotsinkielisen kansakoulun historiasta?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Tampereen ruotsinkielinen kansakoulu perustettiin vuonna 1895. Kaupungin ruotsinkieliset olivat jo aikaisemmin ilmaisseet halunsa ruotsinkielisen koulun saamiseksi. Tammerfors-lehden mielestä koulu oli tarpeellinen "niitä lukuisia lapsia ajatellen, joiden vanhemmat syystä tai toisesta eivät voineet panna lapsiaan ruotsalaiseen yhteiskouluun". Tampereen Sanomien mielestä Tampereella ei ollut sellaisia vanhempia tai lapsia, jotka ruotsalaista kansakoulua olisivat tarvinneet: "Työväestö enimmäkseen käyttää lapsiaan kansakoulussa ja se on kauttaaltaan suomalaista."

Koulu kuitenkin perustettiin, ja sinne ilmoittautui 54 oppilasta, jotka jaettiin kahdeksi alemman koulun luokaksi. Vuosituhannen vaihteen jälkeen koulun oppilasmäärä kasvoi nopeasti toiselle sadalle niin, että koulussa tarvittiin jo viisi opettajaa. Tuntijako ja opetussuunnitelma olivat vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta samoja kuin suomenkielisessä koulussa.

Vuonna 1925 koulun johtokunta päätti, että ruotsalaisesta koulusta oli lukuvuoden lopussa siirrettävä suomalaiseen kansakouluun kaikki ne oppilaat, jotka osasivat paremmin suomea kuin ruotsia. Samalla määrättiin erityinen tarkastaja tutkimaan lukuvuoden alussa ruotsalaiseen kouluun pyrkivien kielitaito. Päätös herätti valtakunnallista huomiota ja paljon keskustelua. Huomautettiin, että kielitaito määräytyi paljolti ympäristön mukaan; ruotsinkielisten kotien lapset saivat usein jo leikkitovereiltaan suomenkielisiä vaikutteita, joissakin tapauksessa ruotsin kielen kustannuksella – olisi silti väärin väittää, että heidän äidinkielensä olisi suomi. Kansakoulun tarkastajaa ei myöskään pidetty pätevänä arvioimaan lasten ruotsin kielen taitoa. Oppilaiden vanhemmat valittivat päätöksestä kouluhallitukseen, joka kuitenkin katsoi tapauksessa menetellyn oppivelvollisuuslain mukaisesti. Korkein hallinto-oikeuskaan ei muuttanut kouluhallituksen päätöstä. Ruotsinkielisen koulun oppilasmäärä laski jyrkästi, ja koulusta lakkautettiin kolme opettajanvirkaa.

Maaliskuussa 1951 järjestysmuotolakiin tehdyllä muutoksella kaupungit velvoitettiin perustamaan kummankin kieliryhmän kouluille oma johtokunta, ja seuraavan lukuvuoden alusta ruotsalainen kansakoulu sai oman johtokunnan.

Lukuvuodesta 1959–60 Tampereen ruotsinkielisessä kansakoulussa oli ainoastaan luokkia 1.–4., sillä käytännöllisesti katsoen kaikki oppilaat jatkoivat Svenska samskolanissa. Tampereella siirryttiin peruskouluun vuonna 1976. Opetuksellinen siirtyminen tapahtui viidellä alimmalla luokalla, eikä keväällä 1976 enää pyritty oppikouluun.

Tampereen ruotsinkielinen kansakoulu toimi alkuun kymmenkunta vuotta puuseppä Helinin talossa (Kyttälänkatu 8), sen jälkeen Aleksanterin koulun puurakennuksessa kirkkopuiston varrella ja lukuvuodesta 1938–39 Svenska samskolanilta vuokratussa huoneistossa Koulukatu 14:ssä.

Kaj Stenvall jatkoi ruotsinkielisestä kansakoulusta Svenska samskolaniin vuonna 1962 ja kirjoitti ylioppilaaksi 1971.

Lähteet: 
Matti Telemäki, Tampereen kansakoulun historia 1872–1976 
Tampereen kaupungin kansakoulut : [vuosikertomukset]
Svenska samskolan i Tammerfors 1895–1995 : matrikel

3 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.