Topelius Zacharias

7 träffar. Visar 1–7 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Finns det här juldikten av Zachris Topelius på svenska? Jag ser det ofta i olika julhälsningar på finska, men jag vet inte vad det heter, så det är svårt att… 250 12.12.2022 Tyvärr hittade vi inte svaret. Hoppas Topeliussällskapet kan hjälpa er!
Finns Topelius Vintergatan översatt till finska? Och var kan jag hitta en bra engelsk version? 1360 24.4.2018 Det finns ju en finsk översättning av Vintergatan. Du kan hitta dikten t. ex. i samlingen Runoja (WSOY, flera utgåvor) under titeln Linnunrata, översatt av Uuno Kailas. En engelsk version av Anna Krook, The milky way, kan du hitta i boken Songs of the North : a collection of poems (Söderström, 1926).
I vilken upplaga av Fältskärns berättelser finns "ramberättelsen" med? 541 23.11.2017 Det finns synnerligen många upplagor av Fältskärns berättelser av Zacharias Topelius, se Finlands nationalbibliografi Fennica: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg1=F%C3%A4ltsk%C3%A4r… Det finns till exempel förkortade upplagor, upplagor med en eller många banden. Åtminstone i de här upplagor finns också ramberättelser med, men säkert i många andra också: 1859, 1883, 1899, 1923. De här upplagor finns åtminstone i lagren i huvudstadsregionens Helmet-bibliotek: http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__St%3A%28F%C3%A4ltsk%C3%A4rns…
Jag har översatt Z. Topelius dikt VINTERGATAN och vill gärna få den accepterad. Var skall jag vända mig? 2557 22.2.2013 Hur vill du få översättningen accepterad? Topelius dog 1898 och dikter och andra texter som han har skrivit är inte skyddade av upphovsrättslag i Finland. Du behöver inte tillåtelse för att utge översättningen. Upphovsrättslagen finns på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1961/19610404. Nuförtiden är det lätt att ge ut översättningar på internet. Om du vill ha en kommersiell förläggare för dikten, är det inte lika lätt. Jag vet inte vilket språk har du översatt dikten till, men du kan sända den till förläggare som ger ut dikter. Vanligen är dikter utgivna som antologier med många dikter.
Jag undrar om det hos er finns noter och eller ljudinspelning av Kari Rydmans tonssättning till Zacharias Topelius sång "Fiskaren sjunger i sin båt om kvällen… 1637 15.5.2012 Till exempel på Helmet-biblioteken i huvudstadsregion finns det Kari Rydmans notsamlingen Under rönn och syren : fem sånger till ord av Zachris Topelius. Det är möjligt att ha det till ditt eget bibliotek som fjärrlån. Här finns information om Malax bibliotekets fjärrlån: http://biblioteket.malax.fi/index.php/se/tjaenster/fjaerrlan.html Vi har inte hittat digitalt material av denna kompositasion, men orden till dikt kan du hitta här: http://runeberg.org/topesang/b0041.html
Jag har funderat på att börja läsa Topelius, men vet inte var jag ska börja. Har ni några förslag? 1214 24.1.2012 ”Fältskärns berättelser” (6 delar) är den mest känd boken av Topelius. Om du tycker om historiska romaner som är spännande och romantiska, kan ”Fältskärns berättelser” vara bra för dig att börja. Om du vill bli bekant med Topelius som ”sagofarbror”, rekommenderar jag ”Läsning för barn” (8 delar). ”Läsning för barn” innehåller många fina sagor och dikter för barn; också de vuxna kan njuta av dem. ”Boken om vårt land” är äkta klassiker som lärobok: boken har man använt i skolan för många årtionden. ”Boken om vårt land” innehåller artiklar om historia, geografi, etnologi, osv. Du kan finna alla de här böckerna på HelMet-nätbibliotek: http://www.helmet.fi.
Finns Topelius dikt Vintergatan på engelska? 3852 3.12.2008 Topelius dikt Vintergatan (eng. The milky way) finns översatt till engelska i många olika varianter. I slutet 1800-talet och i början av 1900-talet översattes dikten ganska flitigt, och man hittar den bl.a. i amerikafinländarnas tidskrifter. En förkortad version av dikten hittar du här: http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa/pageviewer?frames=1&cite=htt… Peter Siegfrids har i sin pro gradu-avhandling behandlat engelska översättningar av Zacharias Topelius texter. Där hittar man också en fullständig version av dikten (versionens översättare: Peer O. Stromme) Siegfrieds, Peter: Zacharias Topelius in English dress : an Introduction and Bibliography. - Åbo: Pro gradu avhandling i engelska språket och litteraturen vid Åbo akademi, 1988...