Finns Topelius dikt Vintergatan på engelska?

Frågan ställd

Finns Topelius dikt Vintergatan på engelska?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Topelius dikt Vintergatan (eng. The milky way) finns översatt till engelska i många olika varianter. I slutet 1800-talet och i början av 1900-talet översattes dikten ganska flitigt, och man hittar den bl.a. i amerikafinländarnas tidskrifter.

En förkortad version av dikten hittar du här:

http://cdl.library.cornell.edu/cgi-bin/moa/pageviewer?frames=1&cite=htt…

Peter Siegfrids har i sin pro gradu-avhandling behandlat engelska översättningar av Zacharias Topelius texter. Där hittar man också en fullständig version av dikten (versionens översättare: Peer O. Stromme)

Siegfrieds, Peter: Zacharias Topelius in English dress : an Introduction and Bibliography. - Åbo: Pro gradu avhandling i engelska språket och litteraturen vid Åbo akademi, 1988.

67 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Finns det en publicerad översättning av Zacharias Topelius dikt Vintergatan på engellska

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.