Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
I Helsingfors Universitetsbibliotek finns (enligt Carl Johan Schlyter, Samling av Sveriges gamla lagar, band XI, Inledningen nr 46 och 72) två handskrifter av… 239 13.8.2018 I Nationalbibliotekets samlingar hittade jag de här resultaten, https://kansalliskirjasto.finna.fi/Search/Results?lookfor=Magnus+Erikssons+stadslag&type=AllFields&dfApplied=1&hiddenFilters%5B0%5D=%23%3A%28building%3A0%2Fhelka%2F%29+OR+%28building%3A1%2Fhelka%2F101%29+OR+%28building%3A1%2FNLF%2Ffennica%2F%29+OR+%28building%3A1%2FNLF%2Fviola%2F%29&limit=20&lng=sv signa till handskrifterna är H MS F.ö.V.25 och H MS B.ö.IV.26. Verkar som om den förstnämda skulle vara tillgänglig på nätet, då behövs inlogginingskod. Nationalbibliotekets kundtjänst kan nås via epost, adressen är kk-palvelu@helsinki.fi, https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/som-kund/kundtjanst. Det kan vara bra att kolla att de här är manuskripten ni söker och...
Jag skulle vilja ha tag på en dikt skriven av Bo Carpelan. Jag tror den är ur något av hans senare verk. Som jag minns den handlar om en tacksam (lycklig?)… 809 8.8.2018 I Bo Carpelans samling Diktamina (2003, Schildt) finns en dikt som börjar: Han lade sig med möda på sin hyvelbänk. Kunde den vara dikten, som ni letar efter?  
I vilken ordning bör Elena Ferrantes Neapel böcker läsas? 1083 16.7.2018 Böckerna i Neapelkvartetten av Elena Morrante borde läsas i denna ordning: Min fantastiska väninna  : bok 1 : barndom och tonår  (L'amica geniale, 2011) Hennes nya namn : bok 2 : ungdomsår (Storia del nuovo cognome, 2012) Den som stannar, den som går : bok 3 : åren mitt i livet (Storia di chi fugge e di chi resta, 2013) Det förlorade barnet : bok 4 :  medelålder och åldrande (Storia della bambina perduta, 2014)   http://www.helmet.fi/fi-FI https://www.kirjasampo.fi/fi
Jag har gjort olika sökningar med boolesk sökoperator. Jag har hört att det är problem med att trunkera ett ord som kid*, beror det på att det är en för kort… 130 11.7.2018 I Libris-hjäp delen Sökteknik står det att trunkeringsteknet måste föregås av tre tecken,  http://librishelp.libris.kb.se/help/how_search_general_swe.jsp?open=sea…  . I flera databas har det krävts minst tre tecken för att starta söknigen. Var söker du? Det skulle kanske kunna hjälpa om du hittade info om sökningen där, om vilka är de bästa sätten att hitta bra resultat. Allmänt kan man säga att det naturligtvis ger mera resultat om man har bara tre tecken än att om man har mera tecken och på det sättet begränsar sökningen till färre ord som resultat kid* ger mera olika sökresultat än kidne* t.ex.  
Har precis börjat på trilogin med löwensköldska ringen av Selma Lagerlöf och är Kär. Vill inte att den ska ta slut. Hjälp mig med böcker i samma anda att ta… 319 20.6.2018 Här finns några släktsagor, som hoppeligen kunde inspirera dig: - John Galsworthy, Forsytesagan - Thomas Mann, Buddenbrooks: en familjs förfall - Ulla-Lena Lundberg, Stora världen - Lempi Jääskeläinen, Familjen Weckrooth
Hur ska jag gå till väga för att söka efter och låna speciallitteratur gällande barn med funktionsnedsättning i rikssvenska bibliotek? 236 8.6.2018 Om boken du söker inte finns i ett bibliotek i huvudstadsregionen kan den fjärrlånas inom Finland eller från utlandet. Det lönar sig att först söka i finska bibliotek eftersom postavgiften generellt är lägre. Det kan du göra i databasen Finna.fi. Där ger sökningen träffar för alla bibliotek i Finland. Det går bra att beställa fjärrlån också från Sverige. Det lönar sig att börja sökningen i databasen Libris som innehåller katalogposter från alla högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. En lista över svenska biblioteksdatabaser finns på Biblioteken.fi. När du vill fjärrlåna en bok fyller du i en nätblankett på Helmet. Boken levereras till ditt närbibliotek där du kan hämta den. Fjärrlån kostar, men priset varierar...
Finns en Vasa telefonkatalog från 1930-talet bevarad på något bibliotek? 277 1.6.2018 Pä Vasa stadsbibliotek finns telefonkataloger från 1930-tlet bevarade (till exemple Wasa telefon-katalog 1934). Dem kan man läsa på biblioteket. Om du inte bor i  Vasa, kan du göra en fjärrbeställning på ditt hembibliotek. Att beställa ett  fjärrlån är avgiftsbelagt.
Försöker hitta ur vilken bok detta citat kommer. Vet att det skrivits av Christopher Isherwood: “Morning after morning, all over the immense, damp, dreary town… 313 31.5.2018 Detta citat är ur boken Isherwood, Christopher : Mr Norris changes trains, 1935. https://books.google.fi/books?id=MCaREkDrtoUC&pg=PA92&lpg=PA92&dq=%22da… .
Finns Topelius Vintergatan översatt till finska? Och var kan jag hitta en bra engelsk version? 1069 24.4.2018 Det finns ju en finsk översättning av Vintergatan. Du kan hitta dikten t. ex. i samlingen Runoja (WSOY, flera utgåvor) under titeln Linnunrata, översatt av Uuno Kailas. En engelsk version av Anna Krook, The milky way, kan du hitta i boken Songs of the North : a collection of poems (Söderström, 1926).
Vad kallas det när en författare blandar in utländska ord i sin text för att den ska kännas mer genuin? Som tex Khaled Hosseini gör genom att ha vissa arabiska… 187 20.4.2018 Vi vet inte om det finns något ord till den här stilen. Det troligen kommer an på författaren också. Kanske författaren strävar efter mer trovärdighet, eller vill skapa en riktig stämning med utländska ord.
Vilket år ändrades färgen på flickornas konfirmationsklänning från svart till vit? 359 13.4.2018 Alborna (vita dräkter) som ägs av församlingarna togs i bruk som konfirmationsdräkt på 1960-talet. Tidigare fick pojkarna sin första mörka kostym till konfirmationen. Också flickornas konfirmationsdräkt var länge svart, men man började använda den vita färgen redan på 1800-talet och på 1910-talet var den vita färgen allmänt använd. Dock ännu på 1950-talet, t.ex. i Uleåborg, klädde sig flickorna helt i svart. Källa: Lasten juhlat rotionoista rippikouluun, toimittanut Terttu Kainola, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998
Både verbets Tempus och Temaformer talar om när någonting händer. Varför finns det två olika namn? 4699 10.4.2018 "Verbets tema" är namn på de grundläggande formerna hos verbet. Temat innehåller de verbstammarna som behövs för att kunna bilda de olika verbformerna i alla olika tempus och modus och infinita formerna. Normalt anges i svenskan infinitiv, imperfekt och supinum. Om verbets tema, se http://svenska2.oer.folkbildning.net/index.html%3Fp=201.html . Tempusformerna berättar när någonting händer, presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt och futurum. Mera om temaformer och tempusformer http://www.ordklasser.se/verbets-former.php .
Jag håller på och gör en ebok. Den som är intresserad kan få den gratis. Kräver lagen att det finns vissa uppgifter inskrivna i en sådan ebok? 181 2.4.2018 Svaret beror på lagen i det land där boken ska publiceras. I Finland måste utgivarens namn och domicil (åtminstone staden) och författarens namn eller pseudonym rapporteras i publikationen. Utgivaren ansvarar för publikationen. Det är också lämpligt att skaffa ett ISBN-nummer i förväg för en e-bok.  I Finland delas det ut av ISBN-centret. Situationen i Sverige kan vara annorlunda, den måste du fråga om representanter för Nationalbiblioteket. Heikki Poroila
Filmen Greven av Monte Christo, 1961. Regissör Claude Autant-Lara. Fnnes den gamla filmen någonstans? 304 2.3.2018 Le Comte de Monte-Cristo har filmats många gånger. Kopian av filmen Greven av Monte Christo, 1961 (Regissör Claude Autant-Lara) finns inte här i Finland.
Jag undrar om det är möjligt att låna böcker från fastlandet till Åland. Jag söker "Handbok i svensk heraldik" av Harald Fleetwood och har hittat den på… 405 20.2.2018 Det är möjligt att låna böcker eller annat material från annat bibliotek som fjärrlån. Mer information här nedan: https://www.bibliotek.ax/web/arena/ill-request
Skulle vilja kolla mina nuvarande lån. Hur går det till? 211 22.1.2018 Det går genom att att logga in på Dina uppgifter på adressen www.helmet.fi. Välj "Logga in" överst till höger på sidan. För att logga in behöver du bibliotekskortets nummer och PIN-koden.
Jag söker en sångtext. 619 11.1.2018 Barnvisan Mums, mums av Benny Törnroos och Marita Lindqvist börjar med ord Vad får vi till morronmål? Sångtexten finns i textbilagan till CD-skivan Benny's 21+ bästa (YLE Radio Vega , p2004). CD-skivan finns i Pargas stadsbibliotek. Texten finns också i läroboken Da capo. Musik för årskurserna 0-2 (Marina Lindholm, Johan Sundqvist, Schildt, 2000), som enligt Blanka-katalogen borde finnas på biblioteket i Kimito och kan beställas till Pargas.   http://blankabib.pargas.fi/KiWebRes/title_items.aspx?bid=G503075709    &kcode=&bcode=&acode= http://blankabib.pargas.fi/KiWebRes/title_items.aspx?bid=9515010888    &kcode=&bcode=&acode= http://www.blanka.fi/ https://viola.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
Jag försöker logga in med mitt kort men systemet känner ej till kortet. Det går varken att logga in eller byta pin. 232 8.1.2018 Hej! Om bibliotekskortet inte har använts i tre år, raderas kundposten från databasen. Det har antagligen också hänt med ditt kort, för jag kan inte hitta dina uppgifter med det kortnummer du gav och inte heller med ditt namn. Nu borde du besöka biblioteket och skaffa ett nytt bibliotekskort (ta med identitetsbeviset!). Nu när dina uppgifter inte mera finns i databasen är det nya kortet avgiftsfritt.
Har en fråga gällande ordspråket "Ei saa jäädä tuleen makaamaan" från Tuntematon sotilas, har inte tillgång till den svenska versionen och borde få den svenska… 863 5.1.2018 Löjtnant Autios replik från Nils-Börje Stormboms översättning (1955): På inga villkor får ni bli liggande i fiendens eld. Kariluotos upprepning för sig själv: Inte ligga i elden... (sidan 58).
Vad står förkortningarna AC respektive CV för när det gäller en projektbudget. 912 19.12.2017 AC är troligen förkortning av orden "actual cost", och CV av "cost variance", när det gäller en project: https://project-management-knowledge.com/definitions/a/actual-cost/ https://project-management-knowledge.com/definitions/c/cost-variance-cv/