Mest lästa svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag söker den finska motsvarigheten till eniro.se eller hitta.se Jag söker adress och telefonnummer till person bosatt i Finland? Hur kan jag gå tillväga? 206823 7.5.2015 Eniro är ett nordisk sökföretag, och de har söktjänsten också i Finland: http://www.0100100.fi/0100100/kaikki-palvelut/ Fonecta (https://www.fonecta.fi/) är en annan söktjänst. 020202, som ingår i Fonecta-koncernen, betjänar även på svenska: https://www.020202.fi/pa-svenska Befolkningsregistercentralen har en adresstjänst som finns på svenska på webbadressen: https://www.osoitepalvelu.net/Default.aspx?lang=sv. Tjänsten är avgiftsbelagd. Det finns också andra söktjänster, till exempel de här: http://www.suomenpuhelinluettelot.fi/suomenpuhelinluettelot/index http://www.16100.fi/
Vilket är det längsta ordet på finska? 38270 18.7.2003 Det längsta ordet i finskan är: kaksitariffikolmivaihevaihtovirtakilowattituntimittari, där det finns 54 bokstäver. (Källan: http://www.karuse.info/02.htm )
Vad består avgaser av? 29512 9.11.2004 Avgaser = ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer. Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten. Avgaserna från bilar och flygplan anses vara huvudorsaken till luftföroreningarna. För att minska problemen med bilavgaser har nya bilar katalysatorsystem. (Källa: Nationalencyklopedin) En personbil förbrukar bensin på en kilometer ca 80 g som förvandlas till ca 300 g avgaser. Sammansättningen är: 180 g koldioxid 70 g vattenånga 50 g andra ämnen (= 36,0 g kolmonoxid, 9,5 g kolväte, 3,0 g kväveoxid, 0,25 g svaveldioxid, 0,25 g sot, 0,001 g bly, 0,0006 g aldehyder, 0,00025 g organiska syror, 0,00025 g ammoniak, små mängder...
Vad är förvaltning? För djupare insikt, för att få ännu en förklaring för att senare kunna bilda mig en korrekt helhetsbild. 22462 6.3.2011 Enligt databas Nationalencyclopedin (NE) betyder förvaltning "att sköta eller administrera något för någon annans räkning. Speciellt används termen för att beteckna den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och verkställa de politiska besluten." Lennart Lundquist har skrivit en artikel om förvaltning i databas NE. Han definierar till exempel olika betydelser av ordet förvaltning. "Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och riksdagens) beslut... I en smalare betydelse betecknar termen offentlig förvaltning enbart den organisation, väsentligen bestående av anställda tjänstemän, som är knuten till politiska organ på alla...
Hur stavas ordet rullator? Rullator eller rollator 21994 30.7.2004 Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) kan både rollator och rullator användas i betydelsen "stödanordning på hjul för den som har svårt att gå". Bonniers svenska ordbok (2002) anger för ordet rullator "annan stavning av rollator". Båda stavningarna kan användas.
Vem kan ge mig originalversionen av Pär Lagerkvists dikt "En gång ska du vara en va dem som levat för längesen" 20350 24.1.2017 I Pär Lagerkvists diktsamling Aftonland lyder dikten så här: Engång ska du vara en av dem som levat för längesen. Jorden skall minnas dig så som den minns gräset och skogarna, det multnade lövet. Så som myllan minns och så som bergen minns vindarna. Din frid skall vara oändlig så som havet.
Hur blev romarriket så stort? 18601 3.9.2009 Från år 509 före Kristus blev staden Rom en republik. Roms grannar bestod av många olika folkslag med konflikter, som romarna var skickliga på att utnyttja. Romarna började nu utvidga sitt område åt alla håll genom strider med grannfolken. En av romarnas metoder för att hålla ordning på det allt större riket var att flytta ledare från det erövrade området till Rom. Dessa ledare fungerade då som garanter för att hemländerna höll sig lugna. Omkring 200 före Kristus var hela Italien romerskt. Genom krigen med Kartago i Nordafrika blev Rom den starkaste sjömakten i Medelhavet och kunde efter hand lägga under sig alltfler områden och riken. Det lönar sig att läsa allmänna och historiska uppslagsverk om man vill ha reda på mer om de stora dragen...
Kan du säga vad ordet soaré betyder? 17319 17.8.2001 Norstedts synonymordbok "Ord för ord" (1992) ger följande betydelse: soaré = aftonunderhållning, aftonföreställning, aftonsamkväm, kabaré, jfr. fest. Ordet härstammar från franskan, där ordet soir betyder afton, eftermiddag eller kväll, medan soireé (uttalas som soaré) betyder afton eller aftonens lopp (dans la soirée = under aftonens lopp), eller aftonunderhållning, "vad som sker under aftonen" (Fransk-svensk ordbok).
Vad är "stilnivåer" ? 16345 9.3.2001 Nationalencyklopedin: "stilart, inom språkvetenskapen ungefär detsamma som genre inom litteraturvetenskapen. Termen har sitt ursprung i den medeltida indelningen av skönlitteraturen ... i hög stil, medelstil och låg stil, där stilarterna betecknar sambandet mellan språket och ämnesinnehållet. Ett arv från denna syn är termerna h ö g respektive l å g s t i l n i v å. Med hög stilnivå betecknas språk och innehåll i texter från t.ex. myndigheter (kanslistil, äldre predikostil etc.), medan låg stilnivå betecknar vardagligt språk (informellt brevspråk, slang etc.). En "neutral" stilnivå, använd i t.ex. tidningar och fackböcker avsedda för större läsargrupper, brukar benämnas sakprosa."
Jag vill veta om det stämmer att människor som är albino kan ha röda ögon? jag trodde nämligen att de hade blekblå/lila ögon, men nu har jag hört annat. 14826 9.6.2005 I fallet av okulär albinism döljs blodkärlens röda färg inte på normalt sätt av mörkt pigment (melanin). Därför förefaller iris rosa och pupillen röd pga ljusets reflektion i ögonbotten. (Se till exempel följande länkar, http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/hud23.html http://www.mrcophth.com/iriscases/albinism.html
Jag är ute efter den finska texten till "Miljoona ruusua". Har sökt förgäves på internet mha google och altavista. Kan ni hjälpa mej vore det suveränt!! 14265 9.5.2003 texten finns i: Laula kanssamme. 150 kaikkien aikojen suosituinta laulua.1988 Laivat 2.1986 Suuri toivelaulukirja 6/ toim. Aapeli Vuoristo Miljoona ruusua.1985 Pop tänään 29.Vol.29 Sök i HelMet katalogen http://www.HelMet.fi. Klicka på Valfria sökord. Ni kan begränsa sökningen enligt medietyp:noter
Vad har ni för material om fakturering? Skulle behöva hitta två stycken källor från er. 14226 14.2.2007 Det finns inte material som gäller bara fakturering i huvudstadsregionens allmänna bibliotek. Kolla gärna också Helsinfors svenska handelshögskolans bibliotek http://www.hanken.fi/public/ Den här finns i Iso Omena på finska:Kosonen, Kirsti: Toimiston työt / Kirsti Kosonen, Lea Pekkanen: Edita, 2001 och den kan du också fjärrlåna på svenska: Kosonen, Kirsti: Kontorsarbeten Utbildningsstyrelsen , 2003 Kanske intressant: Finlands civil- och handelsrätt : en introduktion / redigerad av: Johan Bärlund, Frey Nybergh, Katarina Petrell : Talentum, 2005 Den här boken finns i Grankulla Bibliotek: Carlsson, Pål Teos Mallar & dokument : praktisk skrivhandbok för företag, 2005
Vad menas med revolutionens slagord: ”Frihet, jämlikhet och broderskap”? 14052 21.3.2014 Frihet, jämlikhet, broderskap (franska liberté, égalité, fraternité), är ett slagord präglat 1793, under franska revolutionen, i cordelierklubben i Paris. Det användes i några fall som inskription på byggnader men var eljest inte särskilt förknippat med den stora revolutionen (www.ne.se) Carl-Göran Ekerwald resonerar kring slagordets betydelse i sin bok "Frihet, jämlikhet, broderskap". Se kapitel 1: Att förstå franska revolutionen. Källor: Nationalencyklopedin, www.ne.se Ekerwald, Carl-Göran: Frihet, jämlikhet, broderskap - ett försök att förstå franska revolutionen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1989. ISBN: 91-29-59229-1
Min son är 14 och gillar inte att läsa böcker. Nu tänker han börja och han gillar skräck. Har ni någon bra bok att rekommendera? 12476 29.5.2012 Här finns några boktips för din son. Hoppas att han blir intresserad av att läsa. Alla böcker kan lånas på biblioteket. - Kill / Mats Wahl - Skulduggery Pleasant / Derek Landy - När de döda vaknar / John Ajvide Lindqvist - Dr Jekyll och Mr Hyde / Robert Louis Stevenson - Skräckboken / Edgar Allan Poe - Legenden om Darren Shan -serien / [Darren Shan] - Frankenstein / Mary Shelley - Talismanen / Stephen King
Varifrån kommer ordet örngott? 10925 28.7.2003 Örngott (huvudkudde,) fornsvenskans örnagat, har omtvistat ursprung. Senare leden innehåller sannolikt en avljudsform gat till det isländska verbet geta i betydelsen få, uppfånga. Örnagat alltså det som mottager öronen. Enligt vissa källor kan det även härledas till isländskans getast at, finna behag i. Det kan eventuellt även härledas till den infattning vari örat sjunker ned, falsen i en dörr, isländskans gatt - dörröppning. Källa: Svensk etymologisk ordbok av Elof Hellquist. Lund 1957
Hur mycket avgaser krävs för att en människa ska dö? när räcker inte syret till längre i ett stängt utrymme? 10575 3.5.2007 Avgaser i storstäder innehåller många ämnen av vilka några är toxiska eller giftiga. Till de mest skadliga hör kolmonoxid, som bilar alstrar. En bil på tomgång kan ge avgaser med 6-8 % kolmonoxid. Även tobaksrök innehåller kolmonoxid. Kolmonoxid, CO: är en kemisk förening bestående av en kolatom och en syreatom. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Kolmonoxid är färglös och luktfri men mycket skadlig att andas in. Det hygieniska nivågränsvärdet, år 2005, är 35 ppm eller 40 mg/m3 och korttidsvärdet 100 ppm eller 120 mg/m3. Risk för förgiftning föreligger redan vid 200–500 ppm. Giftigheten beror på att den binder ca 250 gånger starkare än syre till de röda blodkropparnas hemoglobin. Detta blockerar syre-...
Vad är skillnaden mellan en rymdraket och en rymdfärja? Kan båda bemannas? Är det så att farkosten är en rymdraket tills bränsletankarna släpps i… 10558 31.5.2008 En rymdfärja eller rymdskyttel är en rymdfarkost, som fraktar rymdfarare och last till och från en omloppsbana runt jorden. Rymdfärjan kan återanvändas flere gånger och landa som ett flygplan på jorden. Den ser dessutom mera ut som ett flygplan än en traditionell rymdraket. Discovery är bl.a. en amerikansk rymdfärja. I Nationalencyklopedin kan man läsa följande om rymdfärjor bränsletankar: "USA:s rymdfärja består vid starten av fyra delar: den egentliga rymdfärjan, den vingförsedda Orbiter, en väldig bränsletank med flytande bränsle för huvudmotorn samt två hjälpraketer med fast bränsle. Den startar vertikalt som en raket. Hjälpraketerna avskiljs efter att de brunnit ut och landar med hjälp av fallskärmar för återanvändning. Den stora...
Hur byggdes vallarna i Nederländerna? 10322 24.11.2008 Den första skyddsvallen uppfördes redan på 1300-talet i Nederländerna och kallades polder. Stora poldrar skapas genom att man avskärmar havet med höga vallar och pumpar bort vattnet. Efter en katastrofal stormflod år 1953 påbörjades arbetet på Deltaprojektet som inte avslutades förrän 1986. Hela projektet består av två system av vallar med rörliga luckor. När det är lågt vatten i floderna och högt i havet stängs alla luckor och slussar, som annars är öppna. Källa: Nationalencyklopedin Du hittar mer information i följande böcker: Världen i dag 9 : Benelux. - Köpenhamn: Bonnier 1994. ISBN: 87-427-0527-4. Avsnittet om Kampen mot havet, s. 90-91 Lippold, Mark: Se Holland. - Stockholm, Carlsson, 1996. ISBN: 91-7203-097-6. Avsnittet Kampen mot...
Varför har tuppen tuppkam och skägglapp? Och varför har den stora färggranna stjärtfjädrar? 8938 24.3.2012 Enligt evolutionsteorin sexuell selektion förklarar varför hanar och honor ser olika ut. Tuppar med en stor röd tuppkam och skägglapp och stora färggranna stjärtfjädrar är attraktivare hos honorna. Läs mer om naturligt urval och sexuellt urval: Darwin, Charles : Om arternas uppkomst , 2005; Dawkins, Richard : Så gick det till : bevisen för evolutionen, 2010. På finska : Peiponen, Valto A. Linnun silmin : lintujen näköaisti, ulkonäkö ja sukupuolivalinta, 2000.
Söker efter klassiska svenska barnvisor (ekorrn satt i granen, bä, bä vita lamm, sov du lilla videung, var bor du lilla råtta, imse vimse o dyl) översatta till… 8540 3.10.2007 Det finns verkligen ingen svensk barnvisbok som är översatt till finska. Man måste söka enskilda visor i olika böcker. Suuri lastenlaulukirja 1 och 2 och Musiikkia muksuille av Ritva Ollaranta innehåller ganska många klassiska barnvisor som finns på båda språk. t.ex. Musiikkia muksuille: Pienet sammakot = Små grodorna, Hämä-hämä-häkki = Imse vimse spindel Oravalla puussa = Ekorren satt i granen Suuri lastenlaulukirja 1: Ollin marjamatka = Mors lilla Olle Bää, bää karitsa = Bä, bä vita lamm Suuri lastenlaulukirja 2: Pienelle pajulle = Videvisan o.s.v.