Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Varför är bins vaxkakor indelade i regelbundna sexhömingar och inte i regelbundna fyr-, fem- eller åttahörningar? Gärna ett matematiskt svar...förutom att det… 994 29.11.2004 Vaxcellernas hexagonala form är den mest ekonomiska med tanke på åtgången av vax. Slå upp sidan http://www.tcd.ie/Physics/Schools/what/materials/foam/shapes.html för närmare detaljer.
Hur många bibliotek ger "helsingfors stadsbibliotek" service? 754 25.11.2004 Helsingfors stadsbibliotek ger service i 37 bibliotek, bokbussarna Snadi och Stara, och i Hemtjänst. Biblioteket har dessutom 15 anstaltsbibliotek, som verkar på sjukhus och anstalter och två övriga serveställen. Ca 500 personer står till din tjänst.
Jag söker en bok (biografi) skriven av en kinesisk författarinna, titeln något i stil med Grön jade? En annan bok jag söker är också en biografi av en kvinna… 1333 17.11.2004 För en biografi av en kinesisk kvinna har jag faktiskt hittat tre alternativ, som alla är relativt nya (dvs. översättningarna är nya), nämligen: DE GODA KVINNORNA FRÅN KINA av XINRAN MA YANS DAGBOK av YAN, MA DÖTTRARNAS RIKE av YANG, ERCHE NAMU Alla de här böckerna verkar vara inne på huvudbiblioteket, på avd länder och kulturer, klass 99.1. Du kan kolla själv vår databas på lib.vaasa.fi:8080 eller ringa till avdelningen (tfn. 3253537) för att reservera. Tyvärr hittade jag ingenting på namnet "Grön jade", även om kollade tom helsingfors stadsbiblioteks databas. Boken om Kambodja som du söker är troligen: ONDSKANS TID av CHANRITHY HIM Den här boken är också inne på huvudbiblioteket, avd. läder och kulturer (2. vån.) just nu. (17.11.)
Jag letar efter en bok som kom ut för några år sen som handlade om vad man skulle göra ifall man hamnade i väldigt osannolika situationer som att bli kidnappad… 430 15.11.2004 Här är två förslag: Författare: Piven, Joshua Titel: I värsta fall : en överlevnadshandbok för extrema situationer / Joshua Piven & David Borgenicht ; illustrationer av Brenda Brown ; översättning: Reine Mårtensson Utgivning [Malmö] : Richter, 2001 ISBN: 91-7711-786-7 (hft.) Orig titel: The worst-case scenario : survival handbook Författare: Borgenicht, David Titel: Actionhjältens handbok / David Borgenicht och Joe Borgenicht ; översättning: Jan Malmsjö Utgivning: Stockholm : Bokförl. DN, 2003 ISBN: 91-7588-502-6 (inb.) Orig titel: The action hero's handbook
Var hittar jag en lista över alla tidningar i Finland på finska? 211 10.11.2004 På Tidningarnas förbunds Internet-sida finns en lista över tidningar utgivna i Finland, både finsk- och svenskspråkiga, https://www.sanomalehdet.fi/sanomalehtihaku/ . Makupalat, ett länkskafferi, har bra förteckningar. Se nedan: https://www.makupalat.fi/fi/k/118239/hae?category=118259&sort=title&ord…
Jag söker en bok som är ungefär 2-3 år gammal: det är nämligen så att för ca ett par år sedan läste jag en intressant bokrecension: En kvinna från Kambodja,… 1158 10.11.2004 Boken som du frågar efter kunde vara följande: HIM, CHANRITHY: ONDSKANS TID (Bonnier, 2002) (KLASS 99.1.) Boken är skriven av en kvinna som har flytt undan Röda Khmererna i Kambodja. Boken finns just nu (10.11.) på plats i huvudbibliotekets Länder och kulturer -avdelning. Du kan ringa avdelningen (06-3253537) och reservera boken. (Böcker som finns i hyllan kan tyvärr inte ännu reserveras via Internet.)
Vad består avgaser av? 28884 9.11.2004 Avgaser = ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer. Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten. Avgaserna från bilar och flygplan anses vara huvudorsaken till luftföroreningarna. För att minska problemen med bilavgaser har nya bilar katalysatorsystem. (Källa: Nationalencyklopedin) En personbil förbrukar bensin på en kilometer ca 80 g som förvandlas till ca 300 g avgaser. Sammansättningen är: 180 g koldioxid 70 g vattenånga 50 g andra ämnen (= 36,0 g kolmonoxid, 9,5 g kolväte, 3,0 g kväveoxid, 0,25 g svaveldioxid, 0,25 g sot, 0,001 g bly, 0,0006 g aldehyder, 0,00025 g organiska syror, 0,00025 g ammoniak, små mängder...
När byggdes Karleby bibliotek? 1213 5.11.2004 Karleby stadsbibliotek byggdes 1998-1999. Byggnaden invigdes och öppnades officiellt på Karlebydagen 7.9.1999. Mera info om biblioteketsbygget hittas på följande adress: http://lib.kokkola.fi/kirjastotalohanke/index_se.asp
Vad finns de för typer av informationstjänster som växer fram? Utvecklingen av dessa informationstjänster? 890 21.10.2004 Hej! Förutom Ask librarian, som redan finns tom i Finland finns det ett nationellt projekt kring den sk chat-referens -tjänsten. Chat-referenstjänsten är ännu mer interaktiv än Ask librarian i den formen som t ex den här tjänsten. Projektet har börjat 2004. Flera olika typer av bibliotek är med (universitetsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek) i planeringprocessen och kommer att vara med i tjänsten. Vasa stadsbibliotek är ett av de bibliotek som kommer att börja med den, troligen våren 2005. Kunderna kommer att få service både på finska och svenska (möjligen på engelska). Tjänsten hör till Tiedonhaun Portti -portalen. My library -tjänst är också något som är typiskt för portaler. Den typen av service planeras att bli en del av...
Stads- och och andra ortanmn förkortas ibland, t.ex. Helsingfors > HKI, Tammerfors > TRE. Är dessa förkortningar officiella, och var kan man i så fall hitta… 1817 12.10.2004 Dessa förkortningar är finska förkortningar och du kan hitta dem i finska förkortningsordböcker. Motsvarande svenska förkortningar är enligt Ruotsin kielen toimisto Hfrs eller H:fors och Tfrs eller T:fors. Alla dessa förkortningar är sedvanliga men inte officiella.
Finns det databaser där finska dagstidningar+tidskrifter har sina arkiv i fulltext? Finns det för endast svenskspråkiga tidn+tidsk? Vet inte om ni känner till… 1283 12.10.2004 Tyvärr finns det inte en sådan omfattande fulltextdatabas i Finland. Vi har artikelreferensdatabas ALEKSI för finska och finlandssvenska tidningar och tidskifter, som motsvarar ARTIKELSÖK och ARTO som också är en referensdatabas över inhemska artiklar. ELEKTRA http://www.lib.helsinki.fi/ELEKTRA/svenska.html är en fulltextdatabas som inkluderar artiklar från mer än 30 finländska vetenskapliga tidskrifter och också dissertationer. I ARTO finns länkar till ELEKTRAS artikler i heltext. SUOMA http://www.lib.helsinki.fi/suoma/ är en förteckning över finska nättidskrifter och -tidningar. Många har ett eget arkiv som kan man använda fritt, några är avgiftsbelagda. ALEKSI, ARTO och ELEKTRA kan användas i Finlands folkbiblioteken, yrkeshögskolor och...
Jag skall ha föredrag om de personer som fick nobelpris i ekonomi år 2001.Jag funderar om det finns böcker eller tidskrifter om dem? 1264 8.10.2004 I Åbo stadsbiblioteks referensbibliotek har vi ett verk av Alan Symons "Nobel Laureates 1901-2000", men boken sträcker sig tyvärr inte till år 2001. Nobelpriset brukar däremot få mycket uppmärksamhet i tidningspressen. På stadsbibliotekets hemsida http://www.turku.fi/kirjasto/ finns en länk till bibliotekets tidskriftsförteckning http://www.turku.fi/kirjasto/linkit/lehtiluettelo/lehtilue.html På biblioteket har du tillgång till artikeldatabaserna Artikelsök och Aleksi. Genom att trunkera(*) sökorden "Nobel" och "taloustiede" eller "ekonomi" och tillägga "2001" får du hänvisningar till artiklar i ämnet. Förutom artiklar i dagstidningar finns här också t.ex. tidskrifterna "Forskning och framsteg", "Forum för ekonomi och teknik" och "...
Vem har skrivit o var: Strid för allt vad du har kärt dö om så det gäller? 1091 8.10.2004 Stroferna tillhör en norsk psalm, ”Alltid freidig”. Texten är skriven av Christian Richardt 1867, och den kan hittas i Norsk salmebok (416). "Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når først ved verdens ende! Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller."
Vad menas med parkeringspollare ? 366 7.10.2004 Ordet pollare betyder "pålliknande anordning på kaj ..." enligt Nationalencyklopedins ordbok. När det förekommer i trafik, används oftast ordet trafikpollare. Parkeringspollare måste således betyda en parkering som är avgränsad med pollare. Vill du veta mera vänd dig gärna till Forskningscentralen för de inhemska språken. Svenska avdelningen (http://www.kotus.fi/pasvenska/): Språkrådgivningen tfn 09-701 34 84 mån.–fre. kl. 9–11 tis.–tors. kl. 9–11 och 13–16 e-post svenska@kotus.fi
Var kan jag hitta recept på finskt matbröd? 1074 6.10.2004 Recept på finskt matbröd kan du hitta i internet på sidorna http://hem.passagen.se/to72r/recept/bread/mb15.htm http://hem.passagen.se/lenjoh/bakning/finskt.htm http://hem.passagen.se/solovetski/ klicka på sidorna Rysk/finska recept
Jag undrar om det finns någon bok eller förteckning över alla dagstidningar, veckopress, och branchtidningar som finns i Finland, på både svenska och finska? … 295 5.10.2004 Det finns en bok med en förteckning över alla dagstidningar osv., som heter Press Directory 2004. Informationscentret Luckan har en elektronisk söktjänst där man kan söka dagstidningar och tidskrifter i Svenskfinland. Slå upp http://tidningar.luckan.fi På Tidningarnas Förbunds hemsida, http://www.sanomalehdet.fi/ , hittar man en fin lista över tidningarna i Finland, om man först klickar på Information om tidningspressen och sedan på den lilla rubriken Tidningarna i Finland. Under adressen http://www.aikakaus.fi hittas Finlands Journalistförbunds förteckning över tidskrifter. Klicka på Mediavalinta eller på Mediakortit. Länkar till ännu flera sidor hittas under http://www.makupalat.fi/
Har ni den finska hobby tidningen PienoisMalli? 904 28.9.2004 Karleby bibliotek har tidningen Pienoismalli. På bibliotekets hemsida finns tidningskataloger, bl.a. en alfabetisk förteckning över huvudbibliotekets tidningar, se http://lib.kokkola.fi/luettelot/alfabetisk.asp .
Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna Frågor att fundera på… 2142 27.9.2004 Bibliotekarien skall i våra dagar behärska hela mediefältet. I det kaotiska flödet av information skall hon/han göra de rätta valen, köpa in just det material som motsvarar kundkretsens behov. I ett biblioteks beståndsutveckling skall hon verka som länk mellan all världens informationskällor och låntagaren. I Åbo stadsbibliotek är vi just nu inne i ett spännande utvecklingsskede.Vi planerar vårt nya huvudbibliotek och skall samtidigt genomföra en ny organisationsmodell .Hela vårt material delas in i nya ämnesområden och ansvaret för varje enhet tillfaller det arbetslag, som representerar det området. Gruppen svarar för vilket material som skaffas in till biblioteket inom sitt eget ansvarsområde. I det framtida nya huvudbiblioteket kommer...
Efter att Euron infördes anges priserna i Finland oftast som: 3,5€(i stället för 3,50€) eller 0,07€ (i stället för 7 cent). Det är enligt min mening ett mycket… 776 25.9.2004 Reglerna för hur prisangivelse i euro skall göras hittas på http://www.vm.fi/files/asiakaspalveluswe.pdf . Europriser skrivs på följande sätt 12,45 € - 12,45 e - 12 e 45 cent (snt) - 45 cent (snt). Kan tyvärr inte spekulera i orsakerna till de avvikelser, som du konstaterat. Kanske skulle du kunna fråga Konsumentverkets telefonrådgivning (vardagar 9-15 telefon 09–7726 7821) eller Länsstyrelsernas konsument- och konkurrensavdelningar, http://www.intermin.fi /sve/yhteys.html som ger information och råd om prismärkning.
Har ni "Människans fysiologi och anatomi" av Nienstedt, Hänninen, Arstila, Björkqvist.? Skulle hemskt gärna boka/låna den!! 682 24.9.2004 Hej Vi har Människan fysiologi och anatomi från 1991. Boken är reserverad åt dig och kan avhämtas från låneexpeditionen. Hälsn Carola Sundström