Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Information om hur Europeiska Unionen har påverkat Finland. 840 23.8.2001 Böckerna "Finland fem år i Europeiska unionen - förväntningar, farhågor, fakta" och Reijo Kemppinens "Finland i Europeiska unionen - grundläggande fakta" verkar lovande. Båda böckerna finns också på finska. Böckerna "Finland och utvidgningen av Europeiska unionen", "De mänskliga rättigheterna och Finlands utrikespolitik" eller "Den ekonomiska och monetära unionen:Finlands alternativ och det nationella beslutsfattandet" är goda exempel på de många böcker som behandlar specialfrågor. Du kan själv söka upp böckerna i vår Internetkatalog på hemsidan. Riksdagsbiblioteket har specialiserat sig på EU-frågor. Riksdagsbibliotekets katalog finns under adressen http://www.eduskunta.fi/kirjasto Du kan också ringa till Riksdagsbibliotekets...
Kan du säga vad ordet soaré betyder? 14615 17.8.2001 Norstedts synonymordbok "Ord för ord" (1992) ger följande betydelse: soaré = aftonunderhållning, aftonföreställning, aftonsamkväm, kabaré, jfr. fest. Ordet härstammar från franskan, där ordet soir betyder afton, eftermiddag eller kväll, medan soireé (uttalas som soaré) betyder afton eller aftonens lopp (dans la soirée = under aftonens lopp), eller aftonunderhållning, "vad som sker under aftonen" (Fransk-svensk ordbok).
Jag har ett Mumincitat. Kan man säga varifrån det kommer eller är det för vagt?? Tacksam för svar: "Kan ni inte tuta lite i mistluren?" frågade Dronten, "det… 209 19.7.2001 Svar till Mumincitat : Muminseriebok nummer 2, Mumin och havet, s.62 " Snälla ni, sätt mistsirenen igen! Den påminner så om min framlidna mans röst när han var arg" Jensen & Palmgrens förlag, Berlings, Lund 1977 Samma bild och text finns i de nyare muminserierna nummer 4, s. 114 , Schildts, Otava,Keuruu 1989
Vad var namnet på Mannerheims hæst? Och om den inte hette Bijoux vilken hæst var det som bar det namnet? 1382 27.6.2001 Mannerheim hade flera hästar, t.ex. Käthy (Kate), Filip, Neptun och Andermann. (se http://www.mannerheim.fi/13_erity/s_ratsas.htm ). Napoleons häst hette Bijou. (se http://www.napoleonseries.org/reviews/biographies/hamilton.cfm )
Kan man någongång sätta spel på dessa sidor, eller sätta länkar till sådana? 744 18.6.2001 Om du menar sidorna på www.biblioteken.fi så går det troligen nog inte. Försök i stället på Makupalat, http://www.makupalat.fi/ftp.htm eller i Länkbiblioteket, http://www.folkbiblioteken.fi/linkkikirjasto, 79 Motion. Sport. Lekar. Nöjen.
Var hittar jag information om medel som man kan söka från fonder och liknande 952 22.5.2001 Svenska kulturfonden har gett ut ett häfte med kontaktuppgifter till största delen av de fonder som är intressanta för svenskspråkiga i Finland. Den nyaste upplagan heter "137 stiftelser, fonder och stödordningar" och kom ut i juni 2000. Häftet omfattar fler fonder och stiftelser än Kulturfondens webbsidor: http://www.kulturfonden.fi. Finlands studentkårers förbund, på finska Suomen ylioppilaskuntien litto - SYL ger ut en bok som förtecknar stipendier och studiestöd uttryckligen för studeranden. Den heter "Apurahat ja opintotuki - Stipender och studiestöd". Den senaste upplagan är från 1999. Tyvärr är motsvarande webbsida: http://www.syl.helsinki.fi/apurahat.html från samma tid.
Jag undrar vem som har skrivit dikten som läses upp på Skansen varje nyår? 918 7.5.2001 Dikten heter Nyårsklockan och är skriven av Alfred Tennyson. Dikten finns bl.a. i "Den svenska högtidsboken", s. 520.
Jag skulle vilja fråga om information om telefonmarknadsföring, och undersökningar runt ämnet? 933 19.4.2001 I huvudstadsregionens bibliotek finns följande böcker: Kaukoidän telemarkkinoiden kehitysanalyysi/toim. Kaila (1999), Kurki: Sisältötuotantoa tukevat verkkopalvelut, tarpeet ja mahdollisuudet (1999), Telemarkkinoiden lakikirja/toim. Kukkula (1997), Burns: Telemarketing in practise (1989) ja Cohen: Telemarketing (1988) Du kan fråga efter de här böckerna på stadsbiblioteket eller du kan också söka dem i mediedatabasen Plussa: http://www.libplussa.fi/ På universitetsbiblioteket finns följande böcker: Suomen tekstiviestimarkkinat - Liikenneministeriön julkaisuja (1999), Peltola: Matkapuhelinkaupan valvonnan tehostamistarpeet (1999), Kekki: Oikeus televerkon käyttöön elinkeinotoiminnassa erityisesti yleispalveluperiaatteen kannalta (1999),...
Vad heter Aleksis Kivis Nummisuutarit på svenska. Vad heter fadern Topias och sonen Esko på svenska? 1167 11.4.2001 Nummisuutarit heter på svenska Sockenskomakarna. Topias heter på svenska Tobias och Esko heter Esko. Topias: -- niin muuttuu maailma, Eskoni. svenska översättning (1917) Tobias: -- så ändras världn, Esko, pojken min.
Årets studentskrivningar och de korta språken, närmast franska och latin. Var hittar man frågorna, var svaren? 696 5.4.2001 På grund av upphovrättsliga orsaker publiceras inte de olika språkens studentuppgifter eller svar. Som framgår av tidigare svar i "Fråga bibliotekarien" -arkivet(under sökord "ylioppilastehtävät") kunde biblioteken ännu i början av 90-talet skaffa studentuppgifterna i språken och dessa finns ännu kvar bl.a i Helsingfors stadsbibliotek http://www.lib.hel.fi . På adressen http://www.minedu.fi/yo-tutkinto/indexru.html , studentexamensnämnden hemsida, finns allmänna uppgifter om proven. Studentexamesuppgifter för realen, matematik och modersmål från år 1986 och framåt finns på adressen http://www.internetix.ofw.fi/yo/ .
Litteratur eller broschyrer beträffande the three Gorges vid Yangzte-floden i Kina. Jag skall göra en semesterresa i längs floden, varför jag gärna vill… 868 31.3.2001 http://www.google.com/ kan du sök för The three gorges, här är några exambler: Krydstogt på Yangtze-floden http://www.temarejser.dk/newdests/kina.asp Projekter i Asien http://www.austin.dk/netsystems/world/asien.html Vattenbrist http://home.swipnet.se/~w-30935/miljo/vatten.html Vattenbrist http://hem.passagen.se/cvea/Ekosidan/mm/VATTEN.html www.snf.se/pdf/nyh-ik-100.pdf I stadsbiblioteks mediedatabas Plussa du kan söka verk bland de titlar som finns i bibliotekskatalogen. Det finns många resehandböcker om Kina. http://www.libplussa.fi/#se Ämnesorder är resehandböcker och Kina, du kan använda avancerad sökning.
Jag skulle vilja ha uppgifter om Tyyne Lehtonen. Vem hon är och vad hon har skrivit? 693 21.3.2001 Tyyne Lehtonen tog del i romantävlingen, som förlagsaktiebolag Otava anordnade i början av 1970-talet. År 1974 publicerades de bästa romaner i serien Kertomus elämästä ("Berättelsen om livet"), Lehtonens roman Kohtalon lapsia ("Ödets barn") ingår i serien. Tyyne Lehtonen är född år 1925 på Ingermanland. Senare hamnade hon till Estland och efter kriget flyttade till Finland. Hon berättar i romanen om sina levnadsöden. Kohtalon lapsia är den enda boken hon har skrivit.
Finns det någonting om barndagvården hur den har kommit till Finland mm. 342 16.3.2001 Det finns en bok som heter Ebeneserhemmets barnträdgårdsseminarium -- matrikel över barnträdgårdslärare 1892-1977--Ebeneserkodin lastentarhaseminaarin Jyväskylän osasto -- matrikkeli lastentarhanopettajista 1892-1977/toimitus = redigerat: Siiri Valli, Anita Kekäläinen, julk. Ebeneser-säätiö, Helsinki 1992. Texten finns både på finska och svenska. Den innehåller t.ex. Historik 1892-1977, Matrikel samt fotografier i anslutning till utbildningen. I huvudstadsregionen kan man leta efter boken via webb-adress http:www.libplussa.fi Lastentarhanopettajaliitto har adressen http://www.lastentarha.fi Den innehåller information på svenska under rubriken BTLF samt information på engelska.
Vad är "stilnivåer" ? 13581 9.3.2001 Nationalencyklopedin: "stilart, inom språkvetenskapen ungefär detsamma som genre inom litteraturvetenskapen. Termen har sitt ursprung i den medeltida indelningen av skönlitteraturen ... i hög stil, medelstil och låg stil, där stilarterna betecknar sambandet mellan språket och ämnesinnehållet. Ett arv från denna syn är termerna h ö g respektive l å g s t i l n i v å. Med hög stilnivå betecknas språk och innehåll i texter från t.ex. myndigheter (kanslistil, äldre predikostil etc.), medan låg stilnivå betecknar vardagligt språk (informellt brevspråk, slang etc.). En "neutral" stilnivå, använd i t.ex. tidningar och fackböcker avsedda för större läsargrupper, brukar benämnas sakprosa."
Jag är ute efter en svensk översättning av Paul Éluards dikt "Bakom mig". Första strofen lyder: Bakom mig är mina ögon slutna/ljuset brunnet och nattens huvud… 948 5.3.2001 I databasen för huvudstadsregionens bibliotek PLUSSA finns tre böcker med Paul Éluards dikter (Smärtans huvudstad, Obefläckade avlelsen, Tolv prisvärda poeter--en antologi sammanställd av Jan Brober), men i ingen av dem ingår dikten Bakom mig. I Litteraturhandboken (red. Britt Dahlström; Forum, 1984) nämns Lindegren-Laaban: Nitton moderna franska poeter, 1948 - som lär innehålla några tolkningar av Éluards dikter. Kunde den andra versionen av Bakom dig hittas i den? Boken finns i Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar. En annan liten möjlighet är Artur Lundkvists bok Poeter i profil från 1958. Kunde det förresten vara möjligt att Solveig von Schoultz själv skulle ha översatt dikten?
Jag undrar om ni har telefonkataloger man kan få tillgång till via internet. 802 5.3.2001 Tyvärr är de telefonkataloger som finns i nätet inte gratis. Helsingfors stadsbibliotek har inte köpt dessa tjänster. Företagens telefonnumror finns också i "Yritystele" söktjänsten http://www.yritystele.fi/
Jag skulle behöva en bra definition på "vitalfunktionerna". Vad definitionen är och vilka funktioner som räknas dit. 2787 2.3.2001 På Åbo stadsbibliotek har vi Jan Eklunds m.fl. verk "Intensivvård" (1996), som riktar sig till sjukvårdspersonal och utförligt behandlar vitalfunktionsrubbningar, dvs.rubbningar i andning, cirkulation och medvetande. På internet kan du också hitta information om ämnet och där hittade jag också uppgifter på boken "Svikt av vitala funktioner" skriven av anestesiprofessor Hans Renck (ISBN 91-630-6504-5), som dock tyvärr saknas på vårt bibliotek.
Vad finns det för böcker som innehåller information om mässor? Vad finns det för böcker som beskriver vad mässor är? Hur man ordnar mässor? Vem ordnar mässor?… 774 20.2.2001 På Åbo stadsbibliotek har vi ganska knappt med information om handelsmässor på svenska, och det som finns är tyvärr rätt föråldrat. Ett exempel är boken "Mässor och affärskontakter" av Flodhammar ... et al (1990). Om du är intresserad av tidskriftsartiklar kan du utnyttja databasen Artikelsök, där du kan slå upp artiklar i ämnet. Artikelsök finns tillgänglig för våra kunder på huvudbibliotekets referensavdelning. På finska har vi nyare litteratur i ämnet. Några exempel är Keinonen, Susa:"Menesty messuilla" (1997), "Onnistu messuilla! : näytteilleasettajan käsikirja (1994), Lehtelä, Ritva: "Kansainväliset messut ja pienyritys (1996) samt Rinta-Pukkila, Tarja :" Messutoiminnan kehittäminen pienten elintarvikeyritysten markkinointimuotona :...
Söker material till ett mindre seminariearbete om äldre människor i arbetslivet, om möjligt inom hotell- och restaurangbranschen 1480 20.2.2001 I vår PLUSSA databas http://www.libplussa.fi hittar man nog böcker om äldre och åldrande i arbetslivet, men tyvärr bara på finska (och någon bok på engelska). En positiv synvinkel på äldre i arbetslivet bjuder säkert t. ex. boken Senioriteetti voimavarana, red. Jarmo Heinonen, Gaudeamus 1998 boken finns alltså att få genom huvudstadsregionens stadsbibliotek. Det finns många specialbibliotek i Helsingfors som är orienterade på samhällsfrågor. T.ex. Riksdagens bibliotek (sök i bibliotekets databas via internet:http:// www.eduskunta.fi/kirjasto/index.html ) eller Arbetarrörelsens bibliotek på Paasivuorigatan (öppet ti-fre 11-17, tel. 766 429) kunde kanske ha någonting i ämnet. På svenska hittar du säkert material i Svenska social- och...
Jag undrar om det är möjligt att hitta en fulltextdatabas med t.ex. Dag Hammarskjölds Markings - gärna även i engelsk översättning. 815 14.2.2001 Dag Hammarskjölds "Markings" ("Vägmärken") finns inte som fulltextdatabas. Helsingfors stadsbibliotek har boken både på svenska och på engelska och även på finska ("Kiinnekohtia"). Kontakta ditt närmaste bibliotek för att få tag i boken.