Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag undrar vilka svenska böcker och tidskrifter man kan rekommendera åt finskspråkiga som vill läsa svenska för att förbättra sina kunskaper i just svenska… 1597 Det är svårt att ge dig ett entydigt svar, för man borde veta mera om vilket slags litteratur hon eller han hälst läser. För att författarna klassificeras som "klassiker" innehåller också, att deras språk är bra. Svenska klassiker är bland annat August Strindberg, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Arstrid Lindgren. Marianne Fredriksson är inte ännu en klassiker, men hennes språk är mycket bra. Jag rekommederar, att hon/han går till web-sidan, http://www.biblioteken.fi/ . Där hittas under rubriken "Litteraturen" tipsar både på böcker och tidningar, också rikssvenska.
Jag ska ha ett sjökort från internet och jag tänkte ifall ni ville hjälpa mej om ni vet något. 1283 Man kan köpa sjökort på nätet på följande adresser: http://www.karttakeskus.fi/ http://www.troilmarin.com/page1214.phtml Också den här sidan kan vara till hjälp: http://www.veneily.fi/se/karttamyynti.php
Har Ni bibliotekarier något bra litteraturtips som redogör för områdena "Biblioteksteknik" och "Biblioteksverksamhet"? Strävan är att materialet skulle ge mig… 1532 Jag rekommenderar, att Ni bekantar Er med web-sidor av Institutionen för informationsförvaltning vid Åbo Akademi: http://www.abo.fi/fak/esf/bii/studier_frames.htm I delen kursfordringar http://www.abo.fi/fak/esf/bii/kursfordringar.htm hittar Ni litteraturlistor. Om Ni är speciellt intresserad av klassifikation och organisering av material, rekommenderas följande böcker: 1. Benito Miguel. Kunskapsorganisation. Borås: Taranco, 2001. 2. Marcella Rita & Newton Robert. A new manual of classification. Gower, 1994. 3. Aitchison Jean, Gilrichrist Alan & Bawden David. Thesaurus contstruction and use: a practical manual. 3. ed. London: Aslib, 1997. 4. Foskett Anthony C. The subject approach to information. 5. ed. London: Library...
Vad händer om jag har lånat en cd-skiva och jag har tappat det där sångblaet som finns längs fram på skivan och på det pappret fanns bibliotekets kod till… 266 Det händer egentligen ingenting. Du hämtar cd:n och fodralet, koden hittar vi nog.
Var hittar jag uppgifter om Åbo och Björneborgs kavalleriregemente? Såvitt jag förstår existerade det under Sveriges stormaktstid på 1600-talet och slogs på… 1952 Det lönar sig att börja söka med ämnesorden sotahistoria: Ruotsi :1600-luku i Åbo stadsbiblioteks materialdatabas Aino http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=form1&sesid=1118652922&ulang=… På så sätt hittar man till ex. Rainer Fagerlund: Bönder, krigsfolk och borgläger, Mikko Huhtamies’ Knektar och bönder, Olli Korkiakangas’ Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1617-1809 Jussi T. Lappa-lainens Sadan vuoden sotatie och med klassen 39.4 (Maanpuolustus, maavoimat, ratsuväki) Tauno Sutelas Kunnia, velvollisuus, tahto. Flere tips för vidare information får du med de här böckernas litteraturförteckningar. Där finns böcker och annat material, som finns till ex. i Turun yliopistos eller i Åbo Akademis bibliotek.
Jag vill veta om det stämmer att människor som är albino kan ha röda ögon? jag trodde nämligen att de hade blekblå/lila ögon, men nu har jag hört annat. 15245 I fallet av okulär albinism döljs blodkärlens röda färg inte på normalt sätt av mörkt pigment (melanin). Därför förefaller iris rosa och pupillen röd pga ljusets reflektion i ögonbotten. (Se till exempel följande länkar, http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/hud23.html http://www.mrcophth.com/iriscases/albinism.html
Ert momsnummer förändras eller Ert momsnummer ändras 567 Reuters rutor på Forskningscentralen för de inhemska språkens hemsida är en bra källa när man vill veta mer om språkbruket beträffande förändra och ändra. Adressen är http://www.kotus.fi/svenska/spalter/. Slå upp ordet förändras i sökordsregistret.
På den här sidan: http://www.biblioteken.fi/sv-fi/presentation står det: "Uppgifterna om kommunbiblioteken i Finland finns i Biblioteksfaktabasen, där man kan… 160 Biblioteksfaktabasen finns i portalen Biblioteken.fi i kanalen Bibliotek. Den är öppen för alla. Den direkta adressen är http://www.biblioteken.fi/kirjastot/kunnankirjastot.aspx .
Vi söker litteratur på Ingermanländska (Ingerska), även läroböcker. Jag har förstått att inte mycket finns i skrift, men kan någon tipsa om titlat som vi kan… 233 Något ingermanländskt språk finns inte, ingermanländarna talar finska, ryska eller svenska. Böcker om Ingermanland finns på de allmänna biblioteken. Sök i vår databank, www.helmet.fi. på ämne d.v.s. "aihe" med "inkeri" som sökord. En lärobok har skrivits speciellt med tanke på ingermanländska barn. Boken heter "Inkerin lasten oppikirja". Kontakta Inkerin kulttuuriseura, se http://www.inkeri.com, eller Sveriges Ingermanländska Riksförbund, http://www.ingermanland.nu för utförligare information.
Hur vanligt är förnamnet Seppo och efternamnet Sorjonen i Finland och vad betyder de? Seppo Sorjonen är en återkommande karaktär i Arto Paasilinnas böcker. 2856 Båda namnen är markant finska. Seppo namnet har enligt Vilkuna, Kustaa, Etunimet (nyaste uppl. 2003) sitt ursprung i det finska nationaleposet Kalevala, där Seppo Ilmarinen är den sakkunniga smeden. Seppo kan vara även en förkortning av Sepeteus. Namnet Sorjonen är enligt Mikkonen, Pirjo - Paikkala, Sirkka, Sukunimet, Otava 2000 allmänt i östra Finland, Norra Karelen. Ursprunget kunde vara i ordet "sorja"(=fager, prydlig). I Befolkningsregistercentralens namntjänst kan du söka efter för- och släktnamnsuppgifter (huvudsakligen antalet), adressen är https://192.49.222.187/nimipalvelu/default.asp?L=2 .
Har hört att man kan ladda ner en ansökningsblankett från nätet gällande stipendie/ersättning för böcker som man sålt till bibliotek när man gett ut en bok på… 846 Information om biblioteksstipendier finns på sidor av Centralkomissionen för konst. Här är en länk till sidan: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?WCI=wciFrames&strlang… . Välj länken Biblioteksstipendier. Du kan ladda ner en ansökningsblankett genom att klicka på knappen Blankett på nedre delen av sidan.
Jag håller på med en språkanalys av finska inom ramen för min lärarutbildning och funderar på om finskan har homonymer eller ej. Svenskan vimlar ju av dem, men… 1099 Ja, finskan har homonymer. Till exempel ordet: kuusi, det menar ju trädet och nummer sex. Litteratur (på finska) t.ex. Laalo, Klaus, Säkeistä patoihin : suomen kielen monitulkintaiset sananmuodot. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990 och Kangasniemi, Heikki, Sana, merkitys, maailma : katsaus leksikaalisen semantiikan perusteisiin. Helsinki : Finn Lectura, 1997.
Jag söker en dagstidning som täcker Kemi. Skulle bli glad för de titlar som anses störst i trakten kring Kemi. 417 Den största dagstidningen i trakten kring Kemi heter Pohjolan Sanomat. Många läsare beställer också Kaleva, som utgives i Uleåborg.
Känner ni till en webplats eller -sida på internet som redogör för området musik / musikteori i det Universella Klassifikationssystemet? 1096 Känner du till websidan "Universella decimalklassifikationen. Svensk elektronisk utgåva", Copyright: © 2003 UDC Consortium och Miguel Benito, adress http://www.hb.se/bhs/udk/index.htm ? British Standards Institution har utgivit även en online-version av den engelska UDK, men den kräver registrering och är antagligen avgiftsbelagd, information British Standards Institution: email: UDC@bsi-global.com . Mera information om klassifikation, se Biblioteken.fi, Biblioteksbranschen, http://www.biblioteken.fi/sv-fi/biblioteksbranschen/format/ . Följande publikationer kunde kanske vara till hjälp: Öhman, Einar, Handledning i UDK-systemets användning. Stockholm, 1970. (Tekniska litteratursällskapets handbok 7), McIlwaine, I. C., Guide to the use of...
Var kan jag hitta böcker/artiklar om arkivering? 1089 Vi har flera böcker om ämnet i Vasa stadsbibliotek, men nästan alla är på finska. Klass 06.4 (arkivering) finns på avdelningen Smhälle och ekonomi i första väningen där du kan hitta de flesta av de här böckerna men det kan också finnas material (jag hittade en bok med ämnesordet arkivering) i klass 49.064, som finns i avdelningen länder och kulturer i andra våningen. Den här veckan är vårt bibliotek tyvärr stängt pga bibliotekssystembytet. Biblioteket öppnas nästa onsdag kl 10. Var vänlig kontakta vår personal då för att få tag i böckerna! Aalto, Teemu: Yrityksen arkistonhoito Onnela, Samula: Koti- ja kotiseutuarkiston opas Rastas, Pirkko : Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Rastas, Pirkko: Keskiasteen arkisto-oppi Rosberg, Harri : Arkisto-...
Jag har förrut lånat en bok som jag skulle vilja låna på nytt men kommer inte ihåg vad den heter. Det är en språkbok där finlandssvenskar som vill lära sig den… 684 Karis och Ekenäs är båda Lukasbibliotek d.v.s de har en gemensam bibliotekskatalog. De allmänna bibliotekens kataloger hittas på sidan www.biblioteken.fi under rubriken Bibliotek. Gör så här: 1)välj Kommunbibliotek i Finland 2)klicka på Kataloger och samlingar 3)klicka på kartan för att få fram önskat landskap 4)en länk till Lukasbibliotekens katalog finns t.ex. under Ekenäs stadsbibliotek Efter en snabb provsökning gissar jag att den bok du söker heter "Stadin slangi- ja puhekielen sanasto". Boken är naturligtvis också tillgänglig i Helsingfors stadsbibliotek.
Hade en länk till finska länkskafferiet som var så bra. Gick bla att söka efter åldersindelade träffar. hittar den inte längre. Hjälp! 1006 Här finns två finska länkbibliotek (på svenska): det ena innehåller allmänt (huvudsakligen finlandsvenskt) material och det andra material inom undervisning och utbildning. Länkbilioteket av Biblioteken.fi (Bibliotektjänster på webben) http://www.biblioteken.fi/FI/linklibrary/default.asp , Länkgalleriet av Edu.fi (av Utbildningstyrelsen) http://www.edu.fi/svenska/VerkkoapajaSearch.asp?path=499,540,1227
Finns det någon svensk-engelsk ordlista över termer som används innom stålindustrin? Eller finns det någon annan resurs för detta? 3981 Det finns tekniska ordlistor och ordböcker. Här en adress, http://www.otalib.fi/tkk/tepa/search.html och referenser till ordböcker: Engström Einar Svensk-engelsk teknisk ordbok : Swedish-English technical dictionary (Arbor pub, 1998) Stahre, Nils Industriteknisk ordbok : svensk-engelsk (HTI-Consult, 1999). Ifall du söker (rik)svenskt material, skulle du kanske ännu kunna skicka din fråga till Fråga biblioteket -tjänsten http://www.fragabiblioteket.se/ .
Vill ha så mycket uppgifter som möjligt om konstnären KURT ARD, som på 60-talet ritade omslagen till Allers. 1937 Kurt Ard föddes år 1925 i Köpenhamn. Han är en världsberömd illustratör, en autodidakt, som har gjort tusentals fina illustrationer till tidningar mm. Om man söker "Kurt Ard" på www.google.de, får man fram några tyskspråkiga interviewer. Det finns också två tyskspråkiga böcker om honom. Vi har tyvärr inte böckerna på Stadsbiblioteket, men det går kanske att fjärrlåna dem. Här är titlarna: Ard, Kurt: "Das Lebenswerk des grossen Illustrators und Mahlers" Ard, Kurt: "So gesehen" Det finns ett par relativt nya tidningsartiklar om Kurt Ard: Nilmander, Urban: "En berättare bakom konsten". Sydsvenska Dagbladet, 2003-06-12 Hagen, Cecilia: "Förförisk för folkhemmet". Månadsjournalen, 2002; 7; 62, 64, 66-67 Referenserna till artiklarna har hittats...
Varför finns det ingen verksamhet av IRA längre på Nordirland, det har ju funnits, men varför inte idag? 725 IRA har minskat sin aktivitet därför att fredsprocessen i Nordirland har gjort framsteg. Det finns en bra bakgrundsartikel om saken från år 2000 i följande adress: http://www.svt.se/nyheter/bakgrund/utrikes/europa/nordirlandny2/fredspr… Men problem finns kvar. Jag skickar här ett par färska artiklar från Hufvudstadsbladet som handlar om fredsprocessen.