Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag söker en bok som är ungefär 2-3 år gammal: det är nämligen så att för ca ett par år sedan läste jag en intressant bokrecension: En kvinna från Kambodja,… 1197 10.11.2004 Boken som du frågar efter kunde vara följande: HIM, CHANRITHY: ONDSKANS TID (Bonnier, 2002) (KLASS 99.1.) Boken är skriven av en kvinna som har flytt undan Röda Khmererna i Kambodja. Boken finns just nu (10.11.) på plats i huvudbibliotekets Länder och kulturer -avdelning. Du kan ringa avdelningen (06-3253537) och reservera boken. (Böcker som finns i hyllan kan tyvärr inte ännu reserveras via Internet.)
Vad består avgaser av? 29509 9.11.2004 Avgaser = ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer. Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten. Avgaserna från bilar och flygplan anses vara huvudorsaken till luftföroreningarna. För att minska problemen med bilavgaser har nya bilar katalysatorsystem. (Källa: Nationalencyklopedin) En personbil förbrukar bensin på en kilometer ca 80 g som förvandlas till ca 300 g avgaser. Sammansättningen är: 180 g koldioxid 70 g vattenånga 50 g andra ämnen (= 36,0 g kolmonoxid, 9,5 g kolväte, 3,0 g kväveoxid, 0,25 g svaveldioxid, 0,25 g sot, 0,001 g bly, 0,0006 g aldehyder, 0,00025 g organiska syror, 0,00025 g ammoniak, små mängder...
När byggdes Karleby bibliotek? 1260 5.11.2004 Karleby stadsbibliotek byggdes 1998-1999. Byggnaden invigdes och öppnades officiellt på Karlebydagen 7.9.1999. Mera info om biblioteketsbygget hittas på följande adress: http://lib.kokkola.fi/kirjastotalohanke/index_se.asp
Vad finns de för typer av informationstjänster som växer fram? Utvecklingen av dessa informationstjänster? 924 21.10.2004 Hej! Förutom Ask librarian, som redan finns tom i Finland finns det ett nationellt projekt kring den sk chat-referens -tjänsten. Chat-referenstjänsten är ännu mer interaktiv än Ask librarian i den formen som t ex den här tjänsten. Projektet har börjat 2004. Flera olika typer av bibliotek är med (universitetsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek) i planeringprocessen och kommer att vara med i tjänsten. Vasa stadsbibliotek är ett av de bibliotek som kommer att börja med den, troligen våren 2005. Kunderna kommer att få service både på finska och svenska (möjligen på engelska). Tjänsten hör till Tiedonhaun Portti -portalen. My library -tjänst är också något som är typiskt för portaler. Den typen av service planeras att bli en del av...
Stads- och och andra ortanmn förkortas ibland, t.ex. Helsingfors > HKI, Tammerfors > TRE. Är dessa förkortningar officiella, och var kan man i så fall hitta… 1953 12.10.2004 Dessa förkortningar är finska förkortningar och du kan hitta dem i finska förkortningsordböcker. Motsvarande svenska förkortningar är enligt Ruotsin kielen toimisto Hfrs eller H:fors och Tfrs eller T:fors. Alla dessa förkortningar är sedvanliga men inte officiella.
Finns det databaser där finska dagstidningar+tidskrifter har sina arkiv i fulltext? Finns det för endast svenskspråkiga tidn+tidsk? Vet inte om ni känner till… 1359 12.10.2004 Tyvärr finns det inte en sådan omfattande fulltextdatabas i Finland. Vi har artikelreferensdatabas ALEKSI för finska och finlandssvenska tidningar och tidskifter, som motsvarar ARTIKELSÖK och ARTO som också är en referensdatabas över inhemska artiklar. ELEKTRA http://www.lib.helsinki.fi/ELEKTRA/svenska.html är en fulltextdatabas som inkluderar artiklar från mer än 30 finländska vetenskapliga tidskrifter och också dissertationer. I ARTO finns länkar till ELEKTRAS artikler i heltext. SUOMA http://www.lib.helsinki.fi/suoma/ är en förteckning över finska nättidskrifter och -tidningar. Många har ett eget arkiv som kan man använda fritt, några är avgiftsbelagda. ALEKSI, ARTO och ELEKTRA kan användas i Finlands folkbiblioteken, yrkeshögskolor och...
Jag skall ha föredrag om de personer som fick nobelpris i ekonomi år 2001.Jag funderar om det finns böcker eller tidskrifter om dem? 1303 8.10.2004 I Åbo stadsbiblioteks referensbibliotek har vi ett verk av Alan Symons "Nobel Laureates 1901-2000", men boken sträcker sig tyvärr inte till år 2001. Nobelpriset brukar däremot få mycket uppmärksamhet i tidningspressen. På stadsbibliotekets hemsida http://www.turku.fi/kirjasto/ finns en länk till bibliotekets tidskriftsförteckning http://www.turku.fi/kirjasto/linkit/lehtiluettelo/lehtilue.html På biblioteket har du tillgång till artikeldatabaserna Artikelsök och Aleksi. Genom att trunkera(*) sökorden "Nobel" och "taloustiede" eller "ekonomi" och tillägga "2001" får du hänvisningar till artiklar i ämnet. Förutom artiklar i dagstidningar finns här också t.ex. tidskrifterna "Forskning och framsteg", "Forum för ekonomi och teknik" och "...
Vem har skrivit o var: Strid för allt vad du har kärt dö om så det gäller? 1182 8.10.2004 Stroferna tillhör en norsk psalm, ”Alltid freidig”. Texten är skriven av Christian Richardt 1867, och den kan hittas i Norsk salmebok (416). "Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne, selv om du til målet når først ved verdens ende! Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller."
Vad menas med parkeringspollare ? 390 7.10.2004 Ordet pollare betyder "pålliknande anordning på kaj ..." enligt Nationalencyklopedins ordbok. När det förekommer i trafik, används oftast ordet trafikpollare. Parkeringspollare måste således betyda en parkering som är avgränsad med pollare. Vill du veta mera vänd dig gärna till Forskningscentralen för de inhemska språken. Svenska avdelningen (http://www.kotus.fi/pasvenska/): Språkrådgivningen tfn 09-701 34 84 mån.–fre. kl. 9–11 tis.–tors. kl. 9–11 och 13–16 e-post svenska@kotus.fi
Var kan jag hitta recept på finskt matbröd? 1118 6.10.2004 Recept på finskt matbröd kan du hitta i internet på sidorna http://hem.passagen.se/to72r/recept/bread/mb15.htm http://hem.passagen.se/lenjoh/bakning/finskt.htm http://hem.passagen.se/solovetski/ klicka på sidorna Rysk/finska recept
Jag undrar om det finns någon bok eller förteckning över alla dagstidningar, veckopress, och branchtidningar som finns i Finland, på både svenska och finska? … 310 5.10.2004 Det finns en bok med en förteckning över alla dagstidningar osv., som heter Press Directory 2004. Informationscentret Luckan har en elektronisk söktjänst där man kan söka dagstidningar och tidskrifter i Svenskfinland. Slå upp http://tidningar.luckan.fi På Tidningarnas Förbunds hemsida, http://www.sanomalehdet.fi/ , hittar man en fin lista över tidningarna i Finland, om man först klickar på Information om tidningspressen och sedan på den lilla rubriken Tidningarna i Finland. Under adressen http://www.aikakaus.fi hittas Finlands Journalistförbunds förteckning över tidskrifter. Klicka på Mediavalinta eller på Mediakortit. Länkar till ännu flera sidor hittas under http://www.makupalat.fi/
Har ni den finska hobby tidningen PienoisMalli? 921 28.9.2004 Karleby bibliotek har tidningen Pienoismalli. På bibliotekets hemsida finns tidningskataloger, bl.a. en alfabetisk förteckning över huvudbibliotekets tidningar, se http://lib.kokkola.fi/luettelot/alfabetisk.asp .
Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna Frågor att fundera på… 2201 27.9.2004 Bibliotekarien skall i våra dagar behärska hela mediefältet. I det kaotiska flödet av information skall hon/han göra de rätta valen, köpa in just det material som motsvarar kundkretsens behov. I ett biblioteks beståndsutveckling skall hon verka som länk mellan all världens informationskällor och låntagaren. I Åbo stadsbibliotek är vi just nu inne i ett spännande utvecklingsskede.Vi planerar vårt nya huvudbibliotek och skall samtidigt genomföra en ny organisationsmodell .Hela vårt material delas in i nya ämnesområden och ansvaret för varje enhet tillfaller det arbetslag, som representerar det området. Gruppen svarar för vilket material som skaffas in till biblioteket inom sitt eget ansvarsområde. I det framtida nya huvudbiblioteket kommer...
Efter att Euron infördes anges priserna i Finland oftast som: 3,5€(i stället för 3,50€) eller 0,07€ (i stället för 7 cent). Det är enligt min mening ett mycket… 800 25.9.2004 Reglerna för hur prisangivelse i euro skall göras hittas på http://www.vm.fi/files/asiakaspalveluswe.pdf . Europriser skrivs på följande sätt 12,45 € - 12,45 e - 12 e 45 cent (snt) - 45 cent (snt). Kan tyvärr inte spekulera i orsakerna till de avvikelser, som du konstaterat. Kanske skulle du kunna fråga Konsumentverkets telefonrådgivning (vardagar 9-15 telefon 09–7726 7821) eller Länsstyrelsernas konsument- och konkurrensavdelningar, http://www.intermin.fi /sve/yhteys.html som ger information och råd om prismärkning.
Har ni "Människans fysiologi och anatomi" av Nienstedt, Hänninen, Arstila, Björkqvist.? Skulle hemskt gärna boka/låna den!! 709 24.9.2004 Hej Vi har Människan fysiologi och anatomi från 1991. Boken är reserverad åt dig och kan avhämtas från låneexpeditionen. Hälsn Carola Sundström
Jag håller på med en kurs inom Åbo Akademis öppna universitet inom informationsförvaltning i ämnet beståndsutveckling och skulle gärna vilja höra lite tankar… 1152 24.9.2004 Du nämner de potentiella användarna och menar delvis de som inte besöker biblioteken? I fall att du menar dem är svaret att delvis tar vi också dem i beaktande. Svårt att veta vad kunderna vill ha är delvis rätt; vi representerar en viss kulturtradition, en viss referensram, en viss organisation. Det är en begränsning, men en som vi delvis är medvetna om. Kunderna har ett ansvar gentemot biblioteken, de bör informera oss om vad de önskar förutom det vi erbjuder. Det vi redan har rekvirerat kan vi få utlåningsuppgifter om och det är den kvantitativa informationen om hur rätt våra val av olika medier träffat. En klyfta existerar säkert i förhållande till olika kundgrupper mellan vad vi vill eller kan erbjuda; olika språkgrupper, ideologiska...
Jag håller på att skriva mitt slutarbete i statskunskap och skulle gärna vilja få hjälp med en liten sak. Jag skulle vilja hitta pressmeddelanden eller… 1376 24.9.2004 Valtioneuvoston Tietoarkiston kautta voi hakea valtioneuvoston sivustoon sijoitettua aineistoa. Tiedotearkistosta löytyy tällä hetkellä valtioneuvoston kanslian (valtioneuvoston tiedotusyksikön) tiedotteet vuodesta 1998. Hakusanalla Kosovo löytyi seuraava 26.3.1999 päivätty tiedote: Kosovon tilanne/Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta sai perjantaina 26. maaliskuuta ulkoministeriön ja puolustusministeriön selvitykset poliittisesta tilanteesta ja taisteluista Jugoslaviassa ja Kosovossa. Suomi toivoo pikaista rauhaa Kosovoon. Presidentti Slobodan Milosevic on vastuussa siitä, että on jouduttu sotilastoimiin. Ratkaisun avaimet ovat hänen käsissään. Puitteet rauhalle ja Kosovon itsehallinnolle osana Jugoslavian...
Söker en typ av tidsskrift " Fiskargubben", den har kommit ut i oktober i samband med fiskmarknaden i Helsingfors, kanske redan på 30-talet. Samma person har… 266 20.9.2004 Enligt databaserna Fennica (Finlands nationalbibliografi) och Linda (Universitetsbibliotekens samkatalog)hittades följande uppgifter: "Fiskargubben" : tidning för skärgårdsallmoge. Numrering: 1906-15. årg.(1918) Förlag: Helsingfors : A. E. Mury, 1906-1918 Omfång: ; fol. Material: periodika Inga beståndsuppgifter. Mera information du kan få via email: Hyk-Tietopalvelu@Helsinki.fi
Har ni böcker som är skrivna av Anna Berg (från Sverige)? 398 3.9.2004 Tyvärr har vi i Borgå inga böcker av Anna Berg. I Sibbo, som finns inom samma biblioteksnätverk, finns däremot Kirja Jeesuksen elämästä.
Jag vill veta Om Bränsleförbrukningen för olika saabmodeller Historik? Hur mycket det tar i Milen ? Och Om det finns någon Bok om detta? 643 1.9.2004 Hej! Saabs historik finns väldokumenterad på internetsidorna http://saab.tag.nu/historik.php Vad beträffar bränsleförbrukning kan jag hänvisa till sidan http://www.folksam.se/folksam/miljo/miljobillistan.htm samt Konsumentverkets sida http://www.bilar.konsumentverket.se/mallar/sv/kopguide1.asp?lngCategory… Någon bra bok om Saab med olika bilmodeller presenterade i detalj har jag inte hittat