Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vibehöver material (t ex utredningar) om zigenarnas integration i samhället i Finland. Finns det någonting om detta? Jag har inte kunnat hitta något i… 880 10.3.2002 Det finns en webb-broschyr med titeln "Romerna i Finland", som ger en allmän överblick över romernas situation i Finland. http://www.vn.fi/stm/svenska/pao/ronk/innehall.htm Vidare finns ett kapitel om romerna i denna bok: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy. Edited by Juha Pentikäinen, Marja Hiltunen - 2., rev. ed., 1995. ISBN 951-47-7450-7 I övrigt är det mesta som publicerats om romer i Finland på finska. Ett annat tips är att kontakta Delegationen för romska ärenden som underlyder Social- och hälsovårdsministeriet (presenteras i webb-broschyren). Delegationens hemsida http://www.vn.fi/stm/suomi/pao/ronk/rindex.htm (sidan endast på finska), generalsekreterare miranda.vuolasranta@stm.vn.fi (går bra även...
Har ni tid att hjälpa en kollega? Jag är på jakt efter uppgifter om Paltilaholm, troligen en gård eller ett gods. Sökningar i finska google mm ger en… 1065 4.3.2002 I verket "Säterier och storgårdar i Finland" del 2 , av Gabriel Nikander och Eino Jutikkala (1939) finns ett par sidor om Paltilaholm (Palttila på finska) i Letala socken (Laitila), som befinner sig i tidigare Åbo och Björneborgs län, numera kallat Västra Finlands län. Enligt Nikander uppkom godset på 1630-talet, genom sammanslagning av sex år 1630 åt Gottfrid von Falkenberg donerade hemman jämte en utbysskatt. År 1654 sammanslogs med säteriet två frälsehemman. Säteriet reducerades 1683, men förunnades Anna von Tiesenhausen som livstidförläning. Frälsehemmanen reducerades först 1689. Hela godset ombildades sedermera till Paltilaholm dubbelt berustade säterirusthåll. Ägareförhållandena redogörs noggrannt i boken. I förteckningen nämns bl.a...
Söker Finska läroplanstexter (utgivna av exempelvis Utbildningsministeriet eller Riksdagen) som berör ämnet "Media Literacy" eller mediekompetens. Gäller alla… 613 20.2.2002 Ni ska kontakta för mer information Finska utbildningsstyrelsen http://www.oph.fi/svenska/frontpage.asp?path=446
Vem var heliga Birgitta? och varför var hon ett helgon? 1411 14.2.2002 Om Heliga Birgitta hittar du information t.ex i webbsidorna under följande addresser: http://birgitta.vadstena.se/ http://hem.passagen.se/margaretabjorndahl/birgitta http://www.users.one.se/~luca/fbmb4.shtml http://www.google.com/search?q=heliga+birgitta (den här addressen är resultat i sökmotorn Google)
Jag undrar om NI vet hur man kan hitta försvunna släktingar där i Finland? 1689 11.2.2002 Biblioteket kan inte spåra upp enskilda personer, men vi kan ge dig nyttiga länkar och adresser, såsom t.ex.: Befolkningsregistercentralen på adressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/ Du kan också vända dig till Åbo landskapsarkiv på adressen Aningaisgatan 1, 20100 Åbo och E-mail: turku@narc.fi eller göra en förfrågan till Åbo församling, Eriksgatan 1-3, 20100 Åbo med tel. 02-261 7111 (växel). Magistraten i Åbo , Auragatan 8, 20100 Åbo ha en avgiftsbelagd adress-service med nr. 0600 01 000
Jag är intresserad av indianspråk och vill lära mig det. Finns det nån stans man kan göra det här? Om inte, kan du nämna någonstans man kan göra det? 5383 19.1.2002 Det finns väldigt många indianspråk i världen. Det sägs att i Nordamerika talar man ca. 150 indianspråk, i Centralamerika ca. 80 och i Sydamerika ca. 600 olika indianspråk. Därför kan man inte tala om "ett indianspråk" (Anhava: Maailman kielet ja kielikunnat, 1998). De flesta indianspråk har förstås väldigt få talare och stora svårigheter. Är du intresserad av att delta i indianverksamhet i Finland, kan du kontakta Tiina Larva i Suomen Intiaaniyhdistys, PB 65, 00501 Helsingfors (e-mail: tiina.larva@hel.fi). Hon berättade att det finns ingen möjlighet att studera indianspråk i Finland. Hon berättade att endast i USA och Kanada undervisar man indianspråk i några universitet. Helsingfors Universitets Renvall-Institut http://www.helsinki.fi/...
Jag undrar vad siffrorna i ett ISSN-nummer för en tidskrift betyder? 3025 4.1.2002 Med ISSN (International Standard Serial Number) kann en viss tidskrift eller annan seriell publikation identifieras och skiljas från andra publikationer. ISSN-nummer hör ihop med den seriella publikationens namn och numret är titelns unika identifikator. Om namnet ändras, måste publikationen få nytt ISSN. Mera information : http://www.lib.helsinki.fi/svenska/utgtjanster/issn/
Jag håller på med en fackuppsats i gymnasiet som behandlar hur relgionen har påverkat finländsk litteratur (finlandssvensk och finsk). Jag undrar om ni kunde… 1127 21.12.2001 Jag skulle föreslå att du kom hit till biblioteket och bläddrade igenom olika referensböcker, t.e.x, Kai Laitinens Finlands Litteratur, det nya Finlands svenska litteraturhistoria och också nya Suomen kirjallisuushistoria. Det finns en hel del om enstaka författare och deras religosa övertygelser. Torsti Lehtinen har skrivit en bra essäsamling som heter Inter cityn Väinämöinen. Det finns en bra bok i ämnet som heter "Tutkija, teksti ja uskonto", den har inte vi i våra samlingar, men du kan komma hit och fjärrlåna den från något annat bibliotek. Jag har plockat fram några tidskriftsartiklar i ämnet, en del finns att kopiera här hos oss och en del kan vi fjärrlåna: 1) Ahlbäck, Tore: Skönlitteratur och religiös tematik, Finsk tidskrift, 1987...
Var hittar jag uppgifter om Rafael von Hartmann f.1839 20/12 ägare till godset Radelma utanför Åbo? 1403 16.11.2001 I Åbo stadsbiblioteks samlingar finns boken "Vinddriven", som är skriven av Fridolf Raphael von Haartmans dotter Martha von Haartman-Mees och har kommit ut 1972. Där fins bl.a. ett ståtligt porträtt av major Raphael von Haartman och förutom Radelma nämns här bl.a. tiden i Terijoki, där familjen bodde sedan Radelma sålts 1889 till släkten v. Rettig. I Paul Gustafssons verk "Tie Dubrovkaan" (1987) finns en grundlig redogörelse över släkten Haartman och där nämns också Raphael några gånger. Det tycks ändå vara lättare att hitta information om andra släktingar såsom t.ex. fadern, läkaren Carl Daniel v. Haartman, som var flere gånger gift och fick allt som allt 24 barn. Raphaels mor Rosina v. Haartman var född Franzén, och Frans Mikael Franzéns...
Har ni någon bok om Urho Kekkonen när han var president/hans presidentår? 934 22.10.2001 Information på svenska om Urho Kekkonen finns bl.a. i följande böcker: Finlands historia 4 i klass 92, Skyttä: Urho Kekkonen i klass 99.13. Dessutom kan du kolla upp Kekkonen i referensbibliotekets uppslagsverk.
Hur kan jag få fram en lista på alla kliniska laboratorier i Finland, dvs sjukhus, hälsocentraler och privata etc.? 279 22.10.2001 En bra översikt över sjukvårdsdistrikten finns t.ex på adresserna http://www.makupalat.fi/sairas3.htm http://www.kuntaliitto.fi/svenska/kommuner/index.html Finlands statskalender har även en översikt över sjukvårdsdistrikten under Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, se sid 659- Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti har endel länkar http://www.kliinlablehti.fi/klab/links.htm
Jag jobbar i Mattbergskolan i Esbo. Vi håller på med ett projekt om Europa och behöver namnen på de europeiska statsministrarna (gärna med foto). 733 16.10.2001 Här finns några hemsidor av europeiska statsministrar. Sweden http://www.statsradsberedningen.regeringen.se/persson/ Norge http://odin.dep.no/smk/norsk/index-b-n-a.html Danmark http://www.stm.dk/bio/default.htm Stor Britannia http://www.pm.gov.uk/ Belgium http://premier.fgov.be/ Greek http://www.primeminister.gr/pminister_en.htm Holland http://asem.inter.net.th/asem-info/netherlands/leader.html Ireland http://www.gov.ie/taoiseach/welcome/default.htm France http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/p.cfm?ref=6791 Alla Eu-ländernas statsministrar finns på sidan: http://www.eu2001.se/static/eng/eusummit/vemarvem.asp Namnen på de europeiska statsministrarna finns också i boken The Statesman´s Yearbook,
Min släkt kommer ifrån Åbo och var handelsmän, rådmän och kyrkoherdar här i staden under 1600-1700-talet. Jag undrar om det finns några böcker på svenska om… 1354 5.10.2001 "Åbo stads historia" har kommit ut i flera delar. Delar 1600-1721 och 1721-1809 är båda i två volymer. Carl von Bonsdorff har skrivit "Åbo stads historia under sjuttonde seklet" del 1-2 i flera volymer. Böckerna har kommit ut mellan 1889-1904. Carl Axel Johan Gadolin har skrivit "Åbo handlande borgenskap", som kom ut 1934. Mera kan Du söka i vår databas http://turku.fi/kirja . Du kan använda ämnesord, t.ex." Åbo ", "1600-talet". Böcker på svenska har ämnesord på svenska. Du kan kolla vad titel "Åbo stad" ger. Du kan också kolla andra databaser, t.ex. Åbo Akademis bibliotek http://alma.abo.fi eller Turun yliopistos bibliotek http://volter.csc.fi eller Kungliga biblioteket i Stockholm http://www.kb.se .
Hur får man tag i studentskrivningar? 753 3.10.2001 Allmänna anvisningar om studentskrivningar i Finland hittar man på adressen http://www.minedu.fi/yo-tutkinto/indexru.html. Biologi och kemi hör till realprovet. Gamla realprovfrågor finns på adressen http://www.internetix.ofw.fi/yo/, men tyvärr bara på finska!
Var kan jag hitta information om bilbeskattningen främst i Finland, men också i andra europeiska länder? 175 30.9.2001 Om bilbeskattningen finns det information på Fordonsförvaltningscentralens hemsida. Adressen är http://www.ake.fi/ Tyvärr fick jag inte upp den svenska sidan på min dator, men den finskspråkiga fungerade fint. Du ville veta hur bilskattereformen har inverkat, och då lönar det sig att söka i Riksdagsbibliotekets bibliotekskatalog. Hemsidan finns under http://www.eduskunta.fi/kirjasto Adressen till söksidan är http://selma.csc.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?PAGE=sbSearch&SEQ=20010930124… Om du använder fritextalternativet "sanahaku" kan du skriva in flera sökord efter varandra, t.ex autovero Ruotsi. Du kan också pröva alternativet "asiasana (sanahakuna)", men sök då bara med ett ord, t.ex. autovero. Du kan naturligtvis också ringa till...
Detta är väl ingen referensfråga, men jag dristar mig till att fråga ändå: Har Kristina Carlssons roman Maan ääreen blivit översatt till svenska? Om inte,… 1155 28.9.2001 Nej, tyvärr har Kristina Carlsons roman "Maan ääreen" inte blivit översatt till svenska. Varför är omöjligt att säga. Du borde kanske kontakta något svenskt eller finlandssvenskt förlag!
Var hittar jag noter till visan som börjar "Glada vi till skolan gå..." 2797 27.9.2001 Noterna till barnsången "Glada vi till skolan gå..." hittas i sångboken "Gullvivan 1" från 1921 sid. 8, sång nr 10 under titeln "Barnvisa".
1. Hur många i Finland är medlemmar i den rysk-ortodoxa kyrkan? 2. Kan ni säga några växter som går bra att ta in även för en allergiker? 1491 20.9.2001 1. Den ortodoxa kyrkan har ungefär 58.000 medlemmar i Finland (se: http://www.ort.fi/autonom/hallinto/talous/talous.htm ) 2. Rumsväxter för allergiker: Bloddracena Hängfikus Marmorbuske Rosenstänk Vandrande jude Åderblad Begonia Eldranka Höstglöd Citronfikus Japansk benved Rexbegonia Silverkalla Järnkorsbegonia Ampelfackla Cyklamen Hortensia Novemberkaktus (se: http://www.skelleftea.org/forening/allergi/radotips.htm )
Hur låter Lauri Viitas rader "Kaikki matkat kävellään askelen varassa" i svensk översättning?? Tacksam för svar! 1049 19.9.2001 Lauri Viitas dikter är inte översatta till svenska, säger Informationscentralen vid Suomalaisen kirjallisuuden seura. Endast Morän finns i svensk översättning.
Jag jobbar som speciallärare på Gerby skola och har en elev som är dyslektiker och skulle gärna läsa en bok om motocross eller enduro. Detta är hans hobby… 1088 18.9.2001 Jag försökte hitta något lättläst om ämnena du nämnde i Vasa stadsbiblioteks online katalog (address http://lib.vaasa.fi:8080/ ), men hittade tyvärr inte något lämpligt. Tidningen Mc-nytt känner eleven kanske redan till? Jag hittade nog några (rikssvenska) internet-sidor om motocross och enduro (http://www.svemoresultat.com/sektion/motocross/index.htm , http://welcome.to/swmotocross ), men där fanns inte heller mycket information om litteratur. På de svenska motorcykel- och snöskoterförbundets sidor finns namn på kontaktpersoner, som kanske skulle kunna hjälpa er vidare.