ILO arbetet i Finland ILO komissionen i Finland

Frågan ställd
17.5.2004

ILO arbetet i Finland
ILO komissionen i Finland

Svar

Besvarad
18.5.2004
Sist uppdaterat
14.10.2020

Internationella arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) avfattar internationella konventioner om arbetslivet, övervakar att medlemsländerna följer avtalen och stöder medlemsländerna i detta.
ILO fungerar på trepartsbasis, dvs. företrädarna för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer deltar i organisationens arbete på lika villkor som företrädarna för olika staters regeringar.

Ansvaret för skötseln av ILO-ärendena i Finland vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med andra ministerier, samt på Finlands ILO-delegation på trepartsbasis som statsrådet har tillsatt. Delegationen fungerar som förhandlingsorgan och rådgivande organ.

Källor:
Arbets- och näringsministeriets webbsidor ILO-webbsidor: https://tem.fi/sv/internationella-arbetsorganisationen-ilo1
Finland ILO-delegation: https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM091:00/2019

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Hej! Länkarna fungerade tyvärr inte.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.