Information om arkitekten Ola Hansson som var med och renoverade Ekenäs kyrka

Frågan ställd

Information om arkitekten Ola Hansson som var med och renoverade Ekenäs kyrka

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Olof (Ola) Birger Hansson föddes 9.4.1919 i Helsingfors och dog för några år sedan i Helsingfors. Hans föräldrar var sjökaptenen Birger Hansson och sjusköterskan Eva Fritsch. Han var gift tre gånger. De två första makor var arkitekter och den sista makan var sekretären Seija Lahtinen. Han blev arkitekt år 1946 i Helsingfors. Han studerade ochså utomlands, t.ex. i Skandinavien, Frankrike, Italien, Västtyskland och USA. Han var som "visiting professor" vid University of New Mexico 1987. Han var anställd i några arkitekturbyråer utomlands, t.ex. i Stockholm och i Basel år 1946-49. Sin egen arkitekturbyrå etablerade han år 1954 i Helsingfors. Han verkade som assistent i arkitektur vid Tekniska Högskolan år 1949-52, i stadsplanering år 1954-55, speciallärare i arkitektur år 1961-72. Han var professor i arkitektur vid Tammerfors Tekniska Högskola år 1973-75 och 1975 blev han professor där. Han var aktiv i finska arkitektorganisationer, som t.ex. SAFA och Ark.gillet/TFiF. Hans projekter var t.ex. Urajärvi depotbibliotek och kulturcentrum 1954-59, rest. av Kyrkslätts kyrka 1959 och Tyska kyrkan i Helsingfors 1959-61, Esbo kyrka 1982, utvidning av riksarkivet 1972, Ekenäs bibliotek 1978, Marienhamns bibliotek 1989, Vallgårds yrkeskolan 1984.
Den här informationen står i boken "Vem och vad ' 92.

4 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.