Den 14 juni fick jag ett utförligt, och mycket användbart, svar från er angående Robert Tigerstedts i augusti 1918 avgivna rapport om förhållandena vid…

Frågan ställd

Den 14 juni fick jag ett utförligt, och mycket användbart, svar från er angående Robert Tigerstedts i augusti 1918 avgivna rapport om förhållandena vid fånglägret i Ekenäs. Jag har nu funnit denna rapport, återgiven i sin helhet, i svenska Socialdemokraten den 28 augusti 1918. Där citerar Robert Tigerstedt en rapport av sin son, docent Carl Tigerstedt, om förhållandena vid fånglägret på Sveaborg, troligen författad redan i maj 1918.
Min fråga är följande: var skulle jag kunna hitta Carl Tigerstedts rapport? Finns några hänvisningar av t.ex. Paavolainen?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Enligt Paavolainens 'Vankileirit Suomessa 1918' (Fånglägren i Finland 1918) daterade Carl Tigerstedt sin rapport( eller kanske rapporter) 21.5.1918. Han skrev i uppdrag av lägrets överläkare Klas Richard Sievers. Jag tror att rapporten finns bara i arkiv. Paavolainen ger följande källhänvisningar (numera i Kansallisarkisto/Riksarkivet):
VHH ark E b 1
SVL ark E f 1 och 2
(VHH=Vankeinhoitolaitos/Fångvårdsstyrelsen)
(SLV=Sotavankilaitos/Krigsfångeväsen)

Arkiater Sievers skrev senare en redogörelse om sin verksamhet

Sievers, Richard
Hälsö- och sjukvårdsförhållanden vid fånglägren i Helsingfors, på Sveaborg, Sandhamn och Mjölö efter frihetskriget 1918. - Hfors : Södeström, 1930. - 69 s.
(Boken ingår även i Finska läkaresällskapets handlingar, 72, 1930)

Jag beklagar, att jag inte tidigare föstod att hänvisa till denna bok.

Säkerligen känner Ni Jarl Hemmers roman 'En man och hans samvete'?

1 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.