Fråga Bibliotekarien. Hej! Vår fråga är, hur var det att leva på 1700-talet i de delar av Finland som ständigt var hotade av grannen Ryssland och ständigt…

Frågan ställd
2.4.2009

Fråga Bibliotekarien.

Hej! Vår fråga är, hur var det att leva på 1700-talet i de delar av Finland som ständigt var hotade av grannen Ryssland och ständigt fick leva i skräck för att bli angripen?
Den frågan hoppades vi få svar på genom att läsa Reino Mähönens bok: Kirkkomaaleri Mikael Toppelius, en bok som AnnaBrita Ehrnrooth hade rekommenderat oss att läsa. I den boken skulle vi kunna få följa ett enskilt liv, hur det livet kunde levas på 1700-talet. Nu meddelar Kungliga biblioteket i Stockholm att denna bok endast finns på finska språket, ett språk som vi tyvärr inte behärskar. Konstnären eller kyrkomålaren Petter Bergström, som levde på 1700-talet, det är hans konst och de fåtaliga anteckningar om hans liv, som har gjort oss nyfikna på 1700-talet och då särskilt få läsa om hur livet levdes i dessa ständigt krigsdrabbade zoner. Berättelsen om Mikael Toppelius hade säkert gett oss en god inblick, men finska språket hindrar oss. Nu undrar vi om det finns något annat skrivet om hur det var att leva på 1700-talet i dessa områden. Om det finns något skrivet på engelska eller tyska skulle vi kunna informera oss om livet på 1700-talet. För närvarande följer vi kyrkomålaren och hans konstverk. Nu den 15 april skall vi bli förevisade en tavla föreställande "Korsfästelsen", denna tavla har haft sin plats i Kurkijokis kyrka.Platsen där vi skall få se målningen är på konserveringsenheten Finlands nationalmuseum. Vi har även sett hans konst på andra håll i Finland, exempelvis i Pudasjärvi. Lite senare i sommar skall vi få se ytterligare verk av Petter Bergström, målningar som har funnits i Kexholms gamla träkyrka, men det som vi saknar mest är att vi inte kan tillgodogöra oss Mähönens bok om Mikael Toppelius 1700-talsliv.Vi hoppas naturligtvis att ni på stadsbiblioteket skall kunna ge oss ett supplement som ger oss insikt i dessa gränstrakters 1700-talsliv. Vi skulle naturligtvis kunna lära oss finska, men det tar säkert några år, och när man blir äldre är det också svårare att lära sig ett nytt språk. Vi väntar med spänning på vad för hjälp vi kan få,för att gå vidare med ytterligare kunskaper om livet i ofredade zoner.

Svar

Besvarad
3.4.2009
Sist uppdaterat
3.4.2009

Här följer några boktips:
Bokserien På vakt i Öster, utgiven av Schildts förlag i Helsingfors och författad av etablerade historier och forskare, behandlar Sveriges östgräns fram till 1809. Böckerna har förteckning över källor och litteratur. Delarna 3 och 4 torde vara av intresse.
Se vidare
http://www.schildts.fi/?op=site_search&searchstring=p%E5+vakt+i+%F6ster…
Zilliacus, Ville: Ett fönster mot öster : karelska brev är en essäsamling om gränsmarkerna i öster och dess folk.
AnnaBrita Ehrnrooth har även skrivit annat om våra kyrkomålare.
Tyvärr har jag inte hittat något verk om Mikael Toppelius på svenska.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.