Har ni tid att hjälpa en kollega? Jag är på jakt efter uppgifter om Paltilaholm, troligen en gård eller ett gods. Sökningar i finska google mm ger en…

Frågan ställd

Har ni tid att hjälpa en kollega? Jag är på jakt efter uppgifter om Paltilaholm, troligen en gård eller ett gods. Sökningar i finska google mm ger en bekräftelse på att Paltilaholm existerat, men frågan är om ni har mera detaljerade uppgifter, t ex var det är beläget.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

I verket "Säterier och storgårdar i Finland" del 2 , av Gabriel Nikander och Eino Jutikkala (1939) finns ett par sidor om Paltilaholm (Palttila på finska) i Letala socken (Laitila), som befinner sig i tidigare Åbo och Björneborgs län, numera kallat Västra Finlands län.
Enligt Nikander uppkom godset på 1630-talet, genom sammanslagning av sex år 1630 åt Gottfrid von Falkenberg donerade hemman jämte en utbysskatt. År 1654 sammanslogs med säteriet två frälsehemman. Säteriet reducerades 1683, men förunnades Anna von Tiesenhausen som livstidförläning. Frälsehemmanen reducerades först 1689. Hela godset ombildades sedermera till Paltilaholm dubbelt berustade säterirusthåll.
Ägareförhållandena redogörs noggrannt i boken. I förteckningen nämns bl.a. Gottfrid von Falkenberg, överstelöjtnant, som ägde säteriet 1630-34, och dennes änka Kristina von Jordan -1652; hans son Johan Gottfrid Falkenberg (af Bålby), hovrättsassessor, död 1674, och dennes änka Anna Barbara von Tiesenhausen, död 1714; Johan Gottfrid Falkenberg, kornett, död 1717, och dennes arvingar - 1737.
År 1737 köptes Paltilaholm av kronofogden Daniel Fonsell.
Nikander berättar också att gårdstomtens centrum upptas av mangårdshusen, som omges av en park på en hektar, anlagd på 1800-talet enligt det engelska landskapssystemet. De tre boningshusen, har alla entréfasaden mot öster. Karaktärshuset, det mittersta av dem, är en vitmålad, valmtäckt envåningsbyggnad med halcirkelformiga takkupoler. Huset är uppfört omkr. 1840, omfattar 10 rum och går i empirestil.

2 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.