I vilka kulturer döljer man munnen med en slöja på detta vis? http://www.bbc.co.uk/nottingham/content/images/2006/09/09/robin_hood_tv_maid_marian_lead_203x152…

Frågan ställd
23.11.2011

Hej!

I vilka kulturer döljer man munnen med en slöja på detta vis?

http://www.bbc.co.uk/nottingham/content/images/2006/09/09/robin_hood_tv…
http://www.worldofstock.com/thumbs/PCU4833.jpg

Vilka seder och bruk, traditioner och orsaker finns?

Utövas det i Europa?

Vart och varför har det utövats, historiskt sett bakåt i tiden?

Tack!

Svar

Besvarad
24.11.2011
Sist uppdaterat
19.1.2012

Det islamska bruket av slöja grundar sig i Koranens Sura 24, vers 31: ”Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sina lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm…”

Själva traditionen att bära slöja har funnits långt före islam och även i andra kulturer. Också inom den islamska kulturen finns det många åsikter och sedvänjor angående slöjan och kvinnornas klädedräkt överhuvudtaget.

Om slöjor som dessa i dina bilder hittade jag inte mycket information. Det finns två böcker om klädedräkters historia, som har bilder med liknande slöjor. Alla är från Nordafrika. I Albert Racinets The historical encyclopedia of costume (London, 1988) finns på s. 22-63 beskir från Algeriet och Marocko, och i Henny Harald Hansens All världens klädedräkter (Uppsala, 1978) finns på s. 20-21 och 96 addschar och burqo från Tunisien, Egypten och Marocko.

Om du vill ha närmare uppgifter kan du kontakta t ex Helsingfors universitets institution för världens kulturer, http://www.helsinki.fi/varldenskulturer/ eller Finska Litteratursällskapets bibliotek http://www.finlit.fi/svenska/bibliotek/information.htm.

Om islam och slöjan i nätet:
http://www.islam.se/sloja-muslimska-kvinnan
http://www.islamguiden.com/slojan.shtml
http://www.islamguiden.com/arkiv/huvudduken.pdf

1292 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.