Rubrik
Jag är en 2:a generationens sverigefinne som har några frågor kring efternamn som finns i vår släkt. Jag undrar över ursprung, ev. betydelse och utbredning…

Frågan ställd

Hej!
Jag är en 2:a generationens sverigefinne som har några frågor kring efternamn som finns i vår släkt. Jag undrar över ursprung, ev. betydelse och utbredning. Namnen är Huhmarniemi, Parkkinen och Huotari.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

I Uusi suomalainen nimikirja (1988) finns följande uppgifter om de namn du söker:

Namnet Huhmarniemi har sitt ursprung i ett ortsnamn. Namnet kommer ursprungligen från Österbotten (kring Pyhäjärvi, Haapajärvi, Pudasjärvi) varifrån det spridits till Kiuruvesi i Savolax. 1988 fanns i Finland 79 bärare av efternamnet. Ortsnamn som börjar på Huhmar- finns överallt i Finland förutom i Lappland. Huhmar betyder mortel eller stampkvarn och platserna har i regel fått sitt namn av att där funnits naturformationer som liknar dessa. Huhmar- namn är alltså oftast naturnamn.

Namnet Parkkinen (2400 bärare) uppträder från och med mitten av 1500-talet i Karelen samt rikligt i Savolax (i socknarna Juva, Pellosniemi, Rantasalmi, Sääminki, Tavinsalmi och Vesulahti). Namnet finns även nämnt i Uleåborgs ting på 1600-talet. En del av namnen lär vara varianter av namnet Parkko, som ursprungligen kommer från ett ortodoxt förnamn. I västra Finland är namnet troligen en variant av det germanska mansnamnet Bareke, Barke. Namnet Parkkinen förekommer i Finland också i varianterna Parkki (73). Barck (293) och Bark (22).

Efternamnet Huotari har utvecklats i Karelen utifrån det ortodoxa förnamnet Feodor, Fedor (i grekiskan Theodoros). Namnet har sedan spritts till Savolax och Nordbotten (Peräpohjola, dvs norra Österbotten). I Finland bar 3402 personer efternamnet då boken skrevs. Namnet finns även i formen Hotari (95 bärare) främst i Impilahti och Suistamo.

6 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.