Jag söker litteratur och forskning runt temat genusforskning. Jag håller på att söka material till min gradu och jag vill undersöka skillnader i flickor och…

Frågan ställd

Jag söker litteratur och forskning runt temat genusforskning. Jag håller på att söka material till min gradu och jag vill undersöka skillnader i flickor och pojkars utveckling, biologiska, sociala, ärftliga, mentala, neurologiska o.s.v. för att utveckla bildkonstundervisning så att den skulle passa dem båda och ta bådas intressen och behov i beaktande. Konstfostran är min inriktning i studierna.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Genusforskning har länge varit populärt och litteraturen i området är enorm. Jag rekommenderar att du bläddrar igenom litteraturlistor på databaser och väljer några nya böcker, som du skaffar. I dessa böcker hittar du vidare litteraturlistor. Om böckerna, som låter bra, inte finns på ditt universitets bibliotek, kan du beställa dem per fjärrlån.

På alla universitetsbibliotek och på stora stadsbibliotek kan man använda databasen Linda, som är universitetsbibliotekens samkatalog. Det kan löna sig också att titta i databaserna för enskilda universitet, eftersom Linda inte uppdateras i realtid. De här separata databaserna kan man använda fritt via Internet. Adresserna hittar du på sidan

http://www.lib.helsinki.fi/tilke

Speciellt kan rekommenderas Åbo Akademi (har som specialitet kvinnoforskning), Tammerfors universitet (specialitet samhällsvetenskaper) och Jyväskylä universitet (specialitet pedagogik).

Alla universitetsbibliotek har samma söksystem. Du kan till exempel välja som söksätt ”ämnesord (fritext)”, och använda som sökord till exempel ”sukupuolierot”, ”könsskillnader”, ”sukupuoliroolit”, ”könsroller” eller ”gender”. Sökresultatet är stort, men man kan sortera referenserna så, att de nyaste kommer först. Om du väljer som söksätt alternativet ”kommando”, kan du söka med två eller flera ord, till exempel ”könsskillnader och barn”, ”barn och utvecking?” (? står för trunkering = resten av ordet kan vara vad som helst.)

Det är också viktigt att söka fram tidskriftsartiklar, som innehåller den nyaste vetenskapliga informationen. Alla universitetsbibliotek (men inte stadsbibliotek) har tillgång till FinElib, som är en stor samling av elektroniska tidskrifter och databaser.

Här har du några exempel på av titlar, som man hittar i databaserna med dessa söksätt:

Tetzchner, Stephen von
Utvecklingspsykologi: barn och undgdomsåren, 2005

Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson
Utveckling, livsvillkor och socialisation, 2004

Bee, Helen L.,
The developing child, 2004

Kankkunen, Tarja
Tytöt, pojat ja ’erojen leikki’: sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa, 2004

Boys and girls in the primary schoolroom
Ed. by Christine Skelton and Becky Francis, 2003

The developmental social psychology of gender
Ed. by Thomas Eckes, Hanns M. Trautner, 2000

Child development in art
Anna M. Kindler, editor, 1997

7 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.