barn

6 träffar. Visar 1–6 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Borgå bibliotek tar förseningsavgifter för barnböcker. Får de verkligen göra det? 157 Det som är avgörande när det gäller om biblioteket tar förseningsavgifter eller inte är inte materialet (om det är avsett för barn eller vuxna), utan låntagarens ålder. Den som är över 15 år och lånar barnböcker måste även betala förseningsavgifter för dem. Barn under 15 betalar endast påminnelseavgifter (även i de fall de lånat vuxenmaterial), men de betalar inte förseningsavgifter 15 cent/dag. I Hellebibliotekens användarregler står det så här: "Barn (under 15 år) och institutioner behöver inte betala förseningsavgifter. Men barn betalar påminnelseavgifter." "När det material du har lånat är en vecka försenat (7 dygn), skickar biblioteket en första påminnelse till dig. Om materialet är reserverat av någon annan, eller om det gäller...
Undrar om ni känner till några bra böcker om hur man kan hjälpa barn som lätt blir arga och hjälpa dem att dämpa hetsigt temperament. 1307 Här kommer ett par boktips: Green, Ross W: Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Stockholm : Cura, 2003. ISBN 91-89091-26-4 Hammerström, Helena: Från aggressivitet till harmoni. Stockholm, Gothia, 2006. ISBN: 91-7205-480-8 I det här sammanhanget brukar man ofta nämna Aggression Replacement Training (ART). Nedan finns en länk till böcker i ämnet som finns i LIBRIS (den svenska nationella bibliotekskatalogen) http://tiny.cc/q7oo6
Var hittar jag litteratur om barn och självkänsla, självkänslans utveckling, betydelsen av självkänsla för barnet osv? 1386 När man har en så klart begränsad frågeställning, som ovan, är det lätt att söka i bibliotekens ämnesregister på begreppet självkänsla och barn. Här finns några böcker, dom du kunde börja med. Söderberg, Jana. Våga vara : en handbok för att visa barn vägen till bättre självkänsla. Västerås 2006. Brodin, Marianne, Själv-känsla : att förstå sig själv och andra. Stockholm 2002. Hellsten, Tommy, Barn av livet : resan till vuxenlivet och dess ansvar. Helsingfors 1995. Norell Beach, Annie, Mångfald och medkänsla i förskolan. Stockholm 1995. Hellsten, Tommy, Flodhästen i vardagsrummet : om medberoende och om mötet med barnet inom oss. Stockholm 1993. I universitetens Linda-katalog, (https://linda.linneanet.fi/ ) hittade jag en pro gradu, som...
Jag undrar om du vet några bra sidor där man kan lära sig franska lite bättre eller sidor med roliga lekar på franska. 3895 Sajten Le Point du Fle innehåller material även för barn, där kan man hitta även länkar till andra sidor, http://www.lepointdufle.net/ . En sida där man hittar olika sorters material för franska studier är "Lära sig franska", http://www.franskahemsidan.net/webfranska.htm . Där finns flera länkar till spel, animationer och konversationer, till ex. Verbövningar Le jeu du pendu, http://pagesperso.scola.ac-paris.fr/claudemarc/HTLM/jeux/pendu/pendu.htm , Primary french, som innehåller olika sorters övningar som animationer och konversationer, http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/ , t.ex. http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/games_all.shtml . Se likväl UR Språk - franska http://www.ur.se/sprk/franska/index.php och Adodoc.net,...
Jag söker litteratur och forskning runt temat genusforskning. Jag håller på att söka material till min gradu och jag vill undersöka skillnader i flickor och… 1535 Genusforskning har länge varit populärt och litteraturen i området är enorm. Jag rekommenderar att du bläddrar igenom litteraturlistor på databaser och väljer några nya böcker, som du skaffar. I dessa böcker hittar du vidare litteraturlistor. Om böckerna, som låter bra, inte finns på ditt universitets bibliotek, kan du beställa dem per fjärrlån. På alla universitetsbibliotek och på stora stadsbibliotek kan man använda databasen Linda, som är universitetsbibliotekens samkatalog. Det kan löna sig också att titta i databaserna för enskilda universitet, eftersom Linda inte uppdateras i realtid. De här separata databaserna kan man använda fritt via Internet. Adresserna hittar du på sidan http://www.lib.helsinki.fi/tilke Speciellt kan...
Vad finns det för barn att göra i stockholm? 1314 Hej! Här kommer förslag på några böcker om att turista med barn i Stockholm: Hjemstedt, Sara; Barnens Sthlmguide: 08 för 0-8 år : de största äventyren för de minsta stockholmarna , 2014 Bruna, Dick: Miffy i Stockholm : [en guidebok för barn med vuxna!] , 2007 Dessutom finns det många goda webbsidor: t.ex. https://www.barnistan.se/ https://www.visitstockholm.com/sv/guider/stockholm-for-barn/ https://vadhanderistockholm.se/familjeaktiviteter-i-stockholm/ En särskilt barnvänlig plats i Stockholm är ju Junibacken: http://www.junibacken.se/. Trevlig resa!