Kan ni rekommendera böcker i stil med af Kleens "Jorden de ärvde". Tack!

Frågan ställd
4.4.2011

Kan ni rekommendera böcker i stil med af Kleens "Jorden de ärvde". Tack!

Svar

Besvarad
5.4.2011
Sist uppdaterat
5.4.2011

Om det är fideikommissinstitutionen som intresserar, kunde följande böcker rekommenderas:
Avveckling av fideikommiss : en juridisk framställning om hur fideikommissegendom kan sammanhållas / Thomas Eriksson
Uppsala : Iustus, 2006
Fideikommissarier inom släkten Charpentier : Hahkiala fideikommissgård / [sammanställt av Klaus Charpentier]
Esbo, 2006
Frälsejordens fördelning och omfattning vid mitten av 1500-talet / Olle Ferm
Ingår i: Historisk tidskrift ; 1987 (107), s. [204]-213 : tab.
Jordägofördelningen i Sverige under Gustav Vasas regering / Lars-Olof
Larsson
Ingår i: Scandia (Lund); 51, s. [61]-90, 281-283 : kartor, tab.

Adelns ställning och jordägande behandlas även i följande verk:
Adel i förvandling : adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle / Göran Norrby
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2005
Relaterad länk:http://urn.kb.se/res...
Att icke understå sig att lämna sina hemman- : om bondeklassens frihet och adelns dominans i Skåne / Mats Olsson
Ingår i: Historisk tidskrift (Stockholm). 2001 , s. [5]-28
Eliten, riket och riksdelningen : sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720-1820 / Jan Samuelson
Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2008
Ebba Brahe : makt och kärlek under stormaktstiden / Svante Norrhem
Lund : Historiska media, 2007
Med börd, svärd och pengar : eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650-1900 / Gudrun Andersson, Esbjörn Larsson och Patrik Winton (red.)
Uppsala : Historiska institutionen, Univ., 2003

1 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.