Ni som arbetar inom biblioteksbranchen, hur ser ni på användningen av open source verktyg i bibliotekens verksamhet? Vilka olika sorter av gratis nätverktyg…

Frågan ställd

Hej!

Ni som arbetar inom biblioteksbranchen, hur ser ni på användningen av open source verktyg i bibliotekens verksamhet? Vilka olika sorter av gratis nätverktyg används allmänt vid Finlands bibliotek och hur tror ni att framtiden ser ut på det här området?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Frågan är ny och aktuell inom biblioteksbranschen.

Kirjastot.fi och Helsingfors stadsbibliotek inledde våren 2009 sitt Labs.kirjastot.fi-projekt med finansiering beviljad av undervisningsministeriet.

Kirjastolehti (Pakarinen & Sarmela, 2009:5, 25) presenterar projektet på följande sätt: ”Kirjastot.fi och Helsingfors stadsbiblioteks Labs är en för alla intresserade bibliotek, samarbetskumpaner och kunder öppen försöksmiljö, i vilken för biblioteksbranschen passande öppna källkodsapplikationer och annat granskas och prövas.”

Ur bibliotekens synvinkel ”är det genom öppna källkodstillämpningar möjligt att nå nödvändig flexibilitet, kostnadsfördel och kontinuitet i utvecklingsarbetet. Samtidigt som man drar nytta av de mycket proggressiva resultat som ett ofta brett kollektiv av utvecklare åstadkommit kan man å andra sidan delta i verksamheten med egna utvecklingsinsatser. Labs baserar sig sålunda på idén om och nätverken kring fri tillgänglighet och spridning av information och utvecklingsarbete.”
”Inom Labs forskas bl.a. i hur böcker och musik hittas och återfinns på nätet och bibliotekens nätapplikationers användbarhet, bättre utnyttjande och öppnande av den rikliga metadata (katalogisering) som biblioteken procuderar, gestaltning av information i interaktiva användargränssnitt, bibliotekets roll i det semantiska nätet samt förhållande till sociala nätverk och söktjänster. Därtill utforskas det fysiska biblioteksutrymmets utformning och komplettering med information från nätet, utnyttjande av realtidsinformation som hjälpmedel i sökningar samt schaktningar i materialens användningsuppgifter som grund för rekommendationer.
De tillämpningar som testas i Labs är bl.a. bibliotekssystem som bygger på öppen källkod.”

”På webbplatsen Labs.kirjastot.fi informeras aktivt om Labs-projektet. Sajten är en samlingsplats för de som intresserar sig för experimenterande med och utveckling av öppna källkodsapplikationer samt fungerar som observationskanal för utvecklingen inbom området. Länkar som ansluter sig Labs teman har sparats i Delicious.”

Länken till den ovannämnda artikeln, vars citat fritt översatts till svenska, är

http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/jasen/lehtiarkisto?modeyksi=yks…

På sidan återfinns också tidningens andra artiklar om ämnet , t.ex. det redan fungerande nätbiblioteket i Kymmenedalen, Kymenlaakson verkkokirjasto
http://kirjastoseura.kaapeli.fi/etusivu/lehti/uutiset?modeyksi=yksi&tek…

Som ett andra exempel kan nämnas Helsingfors stadsbibliotek, som öppnade sin data:
http://labs.kirjastot.fi/?q=blogi/helsingin-kaupunginkirjasto-avasi-hel…

Ytterligare information om projektet och kontaktuppgifter på adressen http://labs.kirjastot.fi

2 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.