Svenska ev.luth. kyrkan i Sverige viger också samkönade par, sedan flera år. Har en präst rätt att vägra viga ett par som hen inte godkänner själv?

Frågan ställd
14.3.2024

Svenska ev.luth. kyrkan i Sverige viger också samkönade par, sedan flera år. Har en präst rätt att vägra viga ett par som hen inte godkänner själv?

Svar

Besvarad
20.3.2024
Sist uppdaterat
20.3.2024

Jag hittade publikationen av justitieministeriet av Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntely eri maissa (2014). Sidan 11 berättar om situationen i Sverige:
”Presten har plikt att se till att prästen utför vigningen. En enskild präst har rätt att vigda, men inte skyldighet att vigda. Följaktligen har den kyrkliga konsekratorn rätt att vägra att viga samkönade par. En enskild präst har rätt att vigda, men inte skyldighet att vigda. Följaktligen har den kyrkliga konsekratorn rätt att vägra att viga samkönade par."
Praxis liknar de finska biskoparnas förslag.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76566/omso_5…
Det finns många källor i slutet av publikationen.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

"konsekrator"?
Ingår varken i Svenska Akademiens Ordbok eller i SAs Ordlista

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.