Tror att man brukar säga att medeltiden i Sverige upphörde den 6 juni 1521. Men när upphörde medeltiden i Danmark? Mvh

Frågan ställd

Hej! Tror att man brukar säga att medeltiden i Sverige upphörde den 6 juni 1521. Men när upphörde medeltiden i Danmark?

Mvh

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Alla historiska periodiseringar är problematiska och kan kritiseras. Egentligen baserar de bara på forskarnas avtal. Nog är de nyttiga och rentav nödvändiga. De hjälper att klassificera och karaktärisera det förgångnas typiska fenomen och är så också pedagogiskt ändamålsenliga.

Som en viktig gränspåle i Danmark gäller säkerligen år 1536 då Kristian III kunde efter flera års innerliga strider säkerställa sin ställning som kung. Med sin seger kunde han också omedelbart genomföra den lutherska reformationen i landet och kuva den mäktiga medeltida romersk-katolska kyrkans maktställning. Det handlar här inte bara om ett religionsskifte - som dessutom naturligtvis blev ännu ganska ytligt - utan om en djup samhällelig och politisk brytning. Biskoparna förlorade sin världsliga makt och staten kunde samtidigt konfiskera kyrkans stora egendom (till exempel en tredjedel av landets jord). Då kungen hade vunnit sina motståndare med de adligas stöd, medförde årets 1536 lösningar också adelns ställnings förstärkning och andra ständers (borgarna, bönderna) förlust.
Detta års danska reformer vidrörde också Norge. I sin nya maktställning kunde Kristian officiellt proklamera, att Norge härefter var bara ett landskap i Danmark. Tidigare hade det betraktats som ett självständigt konungarike i personalunion med Danmark.

Året har valts här därför, att det i olika encyclopedier allmänt karakteriseras som en startpunkt av en speciell period i Danmarks historia.

1 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.