Vad är förvaltning? För djupare insikt, för att få ännu en förklaring för att senare kunna bilda mig en korrekt helhetsbild.

Frågan ställd

Vad är förvaltning? För djupare insikt, för att få ännu en förklaring för att senare kunna bilda mig en korrekt helhetsbild.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Enligt databas Nationalencyclopedin (NE) betyder förvaltning "att sköta eller administrera något för någon annans räkning. Speciellt används termen för att beteckna den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och verkställa de politiska besluten."

Lennart Lundquist har skrivit en artikel om förvaltning i databas NE. Han definierar till exempel olika betydelser av ordet förvaltning. "Offentlig förvaltning avser i bred mening all den organisation som bereder och verkställer statsmakternas (regeringens och riksdagens) beslut... I en smalare betydelse betecknar termen offentlig förvaltning enbart den organisation, väsentligen bestående av anställda tjänstemän, som är knuten till politiska organ på alla förvaltningsnivåer: departementen och statsförvaltningen till statsmakterna, landstingsförvaltningen till landstingsmötet med förvaltningsutskottet och styrelser samt kommunalförvaltningen till kommunfullmäktige med styrelser och nämnder... En ännu smalare innebörd av termen offentlig förvaltning är att den är en funktion vilken omfattar allmänna administrations- och ledningsuppgifter som primärt ombesörjs av tjänstemän (termen är då närmast synonym med administration)."

Lennart Lundquist har också skrivit boken Förvaltning, stat och samhälle (2006). Du kan kolla beståndsuppgifter i Vaski http://www.turku.fi/bibliotek

Du kan använda databasen Nationalencyclopedin på Åbo stadsbibliotek.

317 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.