Vad består avgaser av?

Frågan ställd

Vad består avgaser av?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Avgaser = ämnen som frigörs från förbrännings- och värmeanläggningar eller vid industriella processer. Väsentliga beståndsdelar är kväve, vattenånga, koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och kolväten. Avgaserna från bilar och flygplan anses vara huvudorsaken till luftföroreningarna. För att minska problemen med bilavgaser har nya bilar katalysatorsystem. (Källa: Nationalencyklopedin)

En personbil förbrukar bensin på en kilometer ca 80 g som förvandlas till ca 300 g avgaser. Sammansättningen är:
180 g koldioxid
70 g vattenånga
50 g andra ämnen (= 36,0 g kolmonoxid, 9,5 g kolväte, 3,0 g kväveoxid, 0,25 g svaveldioxid, 0,25 g sot, 0,001 g bly, 0,0006 g aldehyder, 0,00025 g organiska syror, 0,00025 g ammoniak, små mängder bentspyren.
( Källa: Spectrum tietokeskus 1, Borgå 1978 )

262 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Tack för hjälpen!?

Hhahahah

Googlade och hamnade på ett tydligt svar!

Avgastester har utförts in vitro. Hur förhållar sig alla ämnen som finns i bilens avgaser när de kommer i förbindelse med regn, snö, vatten, is, o.m..

Har inte utsläppen från avgaserna reducerats med nya metoder nu då källan är från 1978?

Hej,
finns det tabell där man jämför mängder av olika ämnen i avgaser från bensin, etanol, diesel, biodiesel och biogas för 100 km körsträcka?

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.