Vad finns de för typer av informationstjänster som växer fram? Utvecklingen av dessa informationstjänster?

Frågan ställd

Vad finns de för typer av informationstjänster som växer fram? Utvecklingen av dessa informationstjänster?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Hej!
Förutom Ask librarian, som redan finns tom i Finland finns det ett nationellt projekt kring den sk chat-referens -tjänsten. Chat-referenstjänsten är ännu mer interaktiv än Ask librarian i den formen som t ex den här tjänsten. Projektet har börjat 2004. Flera olika typer av bibliotek är med (universitetsbibliotek, folkbibliotek, specialbibliotek) i planeringprocessen och kommer att vara med i tjänsten. Vasa stadsbibliotek är ett av de bibliotek som kommer att börja med den, troligen våren 2005. Kunderna kommer att få service både på finska och svenska (möjligen på engelska). Tjänsten hör till Tiedonhaun Portti -portalen.

My library -tjänst är också något som är typiskt för portaler. Den typen av service planeras att bli en del av Nelli-portalen, som också är ett nationellt projekt för att bygga en sk medborgarportal. Nelli-portalen har sitt ursprung i universitetsbiblioteksvärlden men kommer enligt de nyaste planerna att kopplas ihop med Tiedonhaun Portti, som på det sättet blir en mycket mångsidig informationsservice för alla medborgare.

Du kan läsa mer om Tiedonhaun portti på webbadressen: http://www.kirjastot.fi/page.asp?_item_id=1371
om Nelli-portalen på webadressen: http://www.lib.helsinki.fi/tietolinja/0203/portaali.html
och om Chat-referenstjänsten på http://www.lasipalatsi.fi/suomenkirjasto/chat/.Alla dessa är på finska, tyvärr lyckades jag inte hitta motsvarande på svenska. Däremot kan du testa chatttjänsten i Sverige på http://www.fragabiblioteket.se/

mvh

Leena Salminen
Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.